Czy mierzenie NPS na 15 czy 20 osobach ma jakiś sens?

Pomysł na zadanie pytania o wiarygodność pomiaru NPS na małych próbach podsunęła mi Magdalena Tuchowska z Tpay, która pochwaliła się ostatnio na LinkedIn 91 pkt wskaźnikiem NPS osiągniętym na 15 procesach rekrutacyjnych. Świetny wynik – pomyślałem. Później były już tylko wątpliwości.
Freepik

Zadałem sobie wówczas pytanie, czy takie dane mają jakikolwiek sens. Bo z jednej strony, gdy badamy wynik dla jednostki – jest on bardzo przyzwoity, ale gdy analizujemy całość procesów rekrutacyjnych w firmie – to dane te mówią nam o wyniku dla 10, 15 czy 20 rekrutowanych osobach, ale nie mówią jacy my naprawdę jesteśmy. Potrzebne są większe ilości danych.

Badanie NPS[2] (Net Promoter Score) wśród 15, 20 czy nawet 50 osób technicznie jest możliwe, ale ważne jest zrozumienie ograniczeń i kontekstu takiej małej próbki. NPS jest miarą lojalności klientów i jest często używany przez firmy do oceny gotowości klientów do polecania ich produktów lub usług innym. Pytanie NPS brzmi: „W jakim stopniu poleciłbyś naszą firmę/produkt/usługę znajomemu lub koledze?”. Respondenci oceniają to pytanie na skali od 0 do 10, a na podstawie ich odpowiedzi są klasyfikowani jako Promotorzy, Neutralni lub Krytycy.

Oczywiście zastosowane przez rekruterów metody pracy w trakcie procesu rekrutacyjnego takie jak „bezpośredni kontakt, skracanie dystansu, otwartość w komunikacji, wysoka kultura osobista osób przeprowadzających rekrutację, przyjazne i uprzejme podejście do kandydata, słowność i terminowość informacji zwrotnych, tempo procesu rekrutacyjnego czy przygotowanie do rozmowy rekruterów” mają znaczenie, ale przy małych próbach nie jest ono takie samo, jak przy 200 czy 1000.

Wady badania NPS na małej próbce:

  • Brak reprezentatywności: mała próbka niekoniecznie odzwierciedla całą bazę klientów lub użytkowników. Może nie uwzględniać różnorodności ich opinii i doświadczeń, co sprawia, że trudno jest generalizować wyniki na większą populację.
  • Wysoka zmienność: w małych próbkach przypadkowe różnice między respondentami mają większy wpływ na wynik. To oznacza, że wyniki mogą być bardziej zmienną niż w przypadku większych próbek, gdzie indywidualne różnice są lepiej zrównoważone.
  • Margines błędu: wszelkie statystyki wywiedzione z małej próbki, w tym NPS, będą miały szeroki margines błędu, co oznacza mniejszą pewność co do dokładności pomiaru.

Zalety i zastosowania:

  • Wstępne testowanie i feedback[1]: mimo ograniczeń, małe badanie NPS może być użyteczne jako metoda wstępna, pozwalająca szybko zebrać opinie od ograniczonej grupy użytkowników, np. w ramach pilotażu nowej usługi czy produktu.
  • Dogłębne zrozumienie: mała próbka pozwala na dogłębniejszą analizę odpowiedzi każdego respondenta, co może być użyteczne w identyfikowaniu specyficznych problemów lub możliwości.

Podsumowanie

Choć badanie NPS przeprowadzone na małej grupie osób może dostarczyć pewnych wskazówek i być pomocne w określeniu kierunku dla dalszych działań, nie powinno być traktowane jako wiarygodny pomiar ogólnej lojalności klientów, a w tym wypadku rekrutowanych osób. Dla uzyskania bardziej reprezentatywnych i wiarygodnych danych, zalecane jest przeprowadzenie badania na większej, bardziej zróżnicowanej próbie.

Słownik
1. feedback. przekazanie doradcy praktycznych wskazówek i propozycji do rozmowy przez trenera. Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin…
2. NPS. z ang. net promotion score. NPS to syntetyczny wskaźnik kondycji naszej marki, ale w szerszym ujęciu również narzędzie…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *