Polska ukarana przez TSUE

Polska 14 marca 2024 r. została ukarana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej za niewdrożenie Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej. Jakie konsekwencje poniesie nasz kraj?

W sprawie C-452/22 dot. braku transpozycji dyrektywy, Rzeczpospolita Polska ma ponieść dużą karę. Zaniechanie w tej sprawie jest wynikiem działań poprzedniego rządu, któremu nie udało się wprowadzić konkretnych regulacji na czas.  

Polska w ogniu kar

Skarga na Rzeczpospolitą Polską została wniesiona przez Komisję Europejską do TSUE w dniu 8 lipca 2022 r. Pismo zakładało dwa wnioski:

  • Nakaz zapłaty ryczałtu na podstawie dziennej kwoty 13 180,5 EUR, przy czym minimalna kwota powinna wynosić 3 270 000 EUR;
  • Nakaz zapłaty kary w wysokości 59 290,5 EUR za każdy dzień zwłoki do momentu, kiedy Polska wywiąże się ze zobowiązań

Niniejszy powyższe postanowienia oznaczają, że Polska od dzisiaj będzie musiała zapłacić ryczałt w wysokości 4 milionów EUR. Dodatkowo nasz kraj został zobowiązany do kary pieniężnej w wysokości 50 000 EUR dziennie i zwrotu kosztów postępowania TSUE.

Nowy minister już nad tym pracuje…

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski niezwłocznie po objęciu stanowiska w rządzie Donalda Tuska zajął się wdrażaniem kodeksu. – Pozostajemy w dialogu z Komisją Europejską, dążąc do sprawnego i pełnego wdrożenia przepisów Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej. Jest to jeden z naszych priorytetów – mówi wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.

Nowy projekt ustawy ma zakładać przywrócenie prawa telekomunikacyjnego w zakresie katalogu podmiotów. Ograniczone zostaną również zmiany merytoryczne w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, w szczególności przepis dot. szczegółów udzielania koncesji. Modyfikacji ulegnie także ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Projekt na obecną chwilę jest prowadzony w trybie odrębnym (przyspieszonym) ze względu na dotkliwe kary, którymi TSUE obarcza Polskę. Aktualnie projekt został skierowany do konsultacji publicznej i związków zawodowych, które mają 21-dniowy czas na wystawienie opinii. Zakończenie procesu legislacyjnego jest datowane na maj. Natomiast projekt do głosowania w Sejmie ma zostać skierowany jeszcze w czerwcu.

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *