Jak wygląda obsługa klienta z niepełnosprawnością w mBanku?

Obsługa klienta w instytucjach finansowych jest niesłychanie ważna. Sprawdzamy jak wygląda ona w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami.

Ostatnie miesiące są dla banków okresem gigantycznych zysków. W dobie najwyższych od lat stóp procentowych, podwyższonej inflacji i potencjalnego ożywienia gospodarczego instytucje te mogą wykorzystywać w pełni swój potencjał. Sprawdźmy zatem, jak jeden z największych banków w Polsce – mBank – traktuje swoich klientów.

Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Osoby z niepełnosprawnościami należą do najbardziej wrażliwych klientów. Jak dowiemy się z opublikowanego niedawno raportu rocznego bank ten wprowadził szereg ułatwień dla tej grupy. Klienci z niepełnosprawnościami mogą m.in. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych o niepełnosprawności. W efekcie mogą oni wybrać wideo-obsługę w Polskim Języku Migowym bez konieczności wzywania tłumacza.

Z raportu dowiemy się: “Stworzyliśmy standard dostępności, który obowiązuje od 2024 roku. Standard dotyczy polskich kanałów cyfrowych: aplikacji mobilnej, serwisu transakcyjnego, informacyjnego oraz wnioskowego. Określamy w nim, jak rozumiemy dostępność, jak i od kiedy ją mierzyć. Wspólnie z Fundacją Widzialni przeszkoliliśmy ponad 240 osób zatrudnionych w mBanku. Właściciele produktu, deweloperzy, testerzy, redaktorzy, projektanci zdobyli wiedzę m.in. na temat tworzenia dostępnych rozwiązań cyfrowych i dokumentów. Dzięki temu nowe produkty i usługi będą dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników”.

Ponadto instytucja finansowa zapewnia, że w ostatnim roku zostało 16 placówek (po jednej w każdym województwie) dostosowanych do standardów w zakresie certyfikacji “obiekt bez barier”. Sam bank również stara się – w miarę możliwości – zatrudniać pracowników z niepełnosprawnościami.

Szkolenia, warsztaty i kampanie wewnętrzne

Z raportu dowiemy się również, że ponad 1500 osób przeszło szkolenia związane z obchodzeniem się z klientami i pracownikami z niepełnosprawnościami. Szkolenia te były związane z praktykami w zakresie Contact Center[1] czy savoir-vivre. Sam bank również organizował warsztaty podczas Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością w Łodzi i Warszawie.

Słownik
1. Contact Center. wydzielona z organizacji jednostka zajmująca się ogółem kontaktów z klientami przedsiębiorcy poprzez nieograniczoną ilość dostępnych kanałów kontaktu. Do…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *