Raport EY: Jak polskie firmy wdrażają AI?

Firmy chcą opracowywać własne rozwiązania AI. Będą mogły sprawnie je rozwijać w bezpiecznych warunkach.

Efektywna implementacja narzędzi AI znajduje się na szczycie biznesowych priorytetów i przez bardzo długi czas na nim pozostanie. Przedsiębiorstwa, które mają już za sobą pierwsze wdrożenia tej technologii, są bardziej zainteresowane korzystaniem z indywidualnych narzędzi opracowanych w odpowiedzi na ich potrzeby.

Z badania EY – Jak firmy w Polsce wdrażają AI – wynika, że 35% z nich zamierza w ciągu najbliższych 18 miesięcy zrezygnować z gotowych rozwiązań, by stworzyć własne. Strategii AI nie da się jednak zbudować na papierze. Niezbędna jest równoległa praca z danymi, która pozwala eksperymentować, prototypować i weryfikować hipotezy odnośnie zastosowań, kosztów i korzyści. Dlatego powstał EY AI Lab, w którym przedsiębiorstwa rozwiną swoje koncepcje oraz będą mogły skorzystać z rozległej wiedzy i doświadczenia ekspertów EY z obszarów technologicznych, pracowniczych, prawnych, cyfrowego bezpieczeństwa lub zarządzania danymi.

Nowa inicjatywa EY Polska wspiera implementację sztucznej inteligencji, gromadząc w jednym miejscu odpowiednie narzędzia, akceleratory i platformy technologiczne oraz umożliwiając czerpanie z doświadczeń ekspertów z różnych dziedzin. W warszawskim EY AI Lab przedsiębiorstwa szukające spersonalizowanych rozwiązań będą mogły sprawnie testować rozmaite zastosowania, mając na uwadze aspekty operacyjne, technologiczne, prawne, pracownicze czy te związane z bezpieczeństwem. Kompleksowe podejście do rozwoju nowej technologii pozwoli przełożyć ją na konkretne, spersonalizowane narzędzia, a także ułatwi opracowanie skutecznej strategii wykorzystania AI. W szczególności w zakresie wsparcia obecnych pracowników w organizacjach wprowadzających narzędzia oparte o sztuczną inteligencję. Pomogą w tym innowacyjne doświadczenia EY wavespace, czyli centrum innowacji i rozwoju stawiające człowieka w centrum każdej zmiany, gdzie w ramach warszawskiego biura zlokalizowany został AI Lab.

Laboratorium sztucznej inteligencji to nie pierwsza inicjatywa EY Polska, która wspiera przedsiębiorców w ich cyfrowej transformacji. Nowa przestrzeń funkcjonuje obok renomowanego laboratorium IoT/OT, w którym największe firmy weryfikują bezpieczeństwo procesów produkcyjnych, poddając swoją infrastrukturę testom z zakresu cyfrowych zagrożeń. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że otrzymują warunki jak najbardziej zbliżone do tych, które panują w ich zakładach, ale nie muszą martwić się przestojami produkcyjnymi. Korzystając z nowo powstałego EY AI Lab organizacje będą mogły zrobić ważny krok w kierunku świadomego rozwoju w zakresie sztucznej inteligencji.  

– Firmy w Polsce coraz częściej decydują się na zindywidualizowane podejście do wdrożenia AI, które pozwala lepiej odpowiadać na ich potrzeby i wyzwania. Każde przedsiębiorstwo ma swoją specyfikę, własne dane, procesy, standardy i odmienne możliwości operacyjne, które należy brać pod uwagę. Dopiero wtedy rozwiązania AI mogą nie tylko cieszyć poprawą produktywności, ale także stawać się źródłem realnej przewagi konkurencyjnej, Przy implementacji narzędzi opartych o sztuczną inteligencję należy uwzględniać szereg czynników. Nie tylko związanych bezpośrednio z technologiami, ale również bezpieczeństwem, zgodnością z obowiązującymi przepisami, zarządzaniem danymi oraz HR. Tak znacząca mnogość zmiennych sprawia, że absolutnie kluczowe jest świadome budowanie swojej strategii, a w tym eksperymentowanie, które pomaga w priorytetyzacji kierunków i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych – radzi Ewa Nowakowska, Partnerka EY Polska, Liderka AI Data Science.

Apetyt na więcej

Z badania EY wynika, że wdrożenie sztucznej inteligencji zakończone sukcesem zmienia nastawienie firm do tej technologii. Organizacje, które przeszły ten proces, traktują AI jako priorytet i planują kolejne inwestycje na ten cel – w sumie zadeklarowało tak 89% ankietowanych. To niemal dwukrotnie wyższy odsetek niż w przypadku ogółu badanych firm. Pierwsze doświadczenia związane z AI zachęcają nie tylko do dalszych inwestycji, ale wręcz do przyspieszenia ich tempa.

Co ciekawe, ankietowani, którzy już wdrożyli rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, są bardziej skłonni rozwijać je lub opracowywać nowe wewnątrz organizacji. Ponad 1/3 przedsiębiorstw z tej grupy (35%) zamierza w ciągu najbliższych 18 miesięcy wcielić w życie swoje własne narzędzia związane z AI. Rezygnacja z gotowych rozwiązań z rynku to nie tylko szansa na zbudowanie swojej przewagi konkurencyjnej, ale również wartość dodana w postaci wzmacniania kompetencji wewnętrznych zespołów. Synergia różnych specjalistów, którzy dobrze znają uwarunkowania swojej organizacji, ale nie rezygnują ze wsparcia zewnętrznych ekspertów, to przepis na biznesowy sukces. Jednak trzeba pamiętać o właściwej metodologii działania.

– Do najważniejszych aspektów pracy z rozwiązaniami AI należą eksperymentacja, akceleracja i transformacja. Jedynie przez praktyczne doświadczenia i próby można osiągnąć oczekiwane rezultaty, które przełożą się na dostosowanie systemów do specyficznych oczekiwań organizacji. Z kolei sukces osiągnięty na kolejnych etapach implementacji AI napędza dalsze wdrożenia i rozbudza apetyt na nowe rozwiązania. Tym samym udana realizacja poszczególnych faz projektu skutkuje pogłębionym zaangażowaniem w dalszy rozwój i wdrażanie technologii AI. W efekcie dochodzi do transformacji, której owocami są zwiększona efektywność, skuteczność i precyzja działania, co przekłada się na redukcję kosztów i zwiększenie konkurencyjności danej firmy – podsumowuje Ewa Nowakowska.

O badaniu

Badanie – Jak polskie firmy wdrażają AI – zostało przeprowadzone na zlecenie EY Polska przez Cube Research w okresie sierpień – wrzesień 2023 roku na próbie 501 dużych i średnich przedsiębiorstw działających w branżach produkcyjnej, usługowej i handlowej.

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *