Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na infolinię

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs mający na celu uruchomienie Centrum Wsparcia dla dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym. Inicjatywa, zaplanowana na lata 2024-2025, ma za zadanie zaoferować bezpłatne, całodobowe i anonimowe wsparcie dla najmłodszych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, borykają się z problemami psychicznymi lub doświadczają kryzysu emocjonalnego.

Program ten jest odpowiedzią na rosnące potrzeby w zakresie opieki psychologicznej oraz psychiatrycznej wśród dzieci i młodzieży. Dostęp do wsparcia będzie możliwy poprzez różnorodne kanały komunikacji: infolinię, e-mail oraz chat, co pozwoli na szybkie i skuteczne dotarcie do osób potrzebujących pomocy.

Szczególny nacisk położony zostanie na zapewnienie anonimowości i bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom, co ma kluczowe znaczenie w przypadku osób doświadczających myśli samobójczych lub znajdujących się w innych ekstremalnie trudnych sytuacjach życiowych. Anonimowość ta ma na celu zachęcenie młodych ludzi do szukania pomocy, bez obawy przed stygmatyzacją czy konsekwencjami społecznymi.

Konkurs na realizację tego projektu jest otwarty do 5 marca 2024 roku, a wszelkie zainteresowane podmioty mogą składać swoje oferty za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Ministerstwa Zdrowia. Oprócz wsparcia interwencyjnego, planowany jest także rozwój kampanii informacyjnych i edukacyjnych, mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat problemów psychicznych wśród młodych osób oraz dostępnych form pomocy.

Działania te mają służyć nie tylko zapewnieniu bezpośredniego wsparcia dla osób w potrzebie, ale również pracy na rzecz zmniejszenia liczby zachowań samobójczych i poprawy ogólnego stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce. Statystyki wskazują, że problem ten jest niezwykle istotny – w 2022 roku odnotowano 2 093 próby samobójcze wśród osób do 18. roku życia, z czego 156 zakończyło się śmiercią.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że Centrum Wsparcia będzie kluczowym elementem systemu opieki zdrowotnej, uzupełniającym istniejące formy pomocy stacjonarnej i ambulatoryjnej. Dzięki wszechstronnemu podejściu, obejmującemu zarówno interwencje kryzysowe, jak i długofalową edukację, inicjatywa ta ma szansę znacząco przyczynić się do poprawy jakości życia młodych ludzi oraz ich rodzin w Polsce.

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *