Szwedzi tworzą nowy Chat-GPT

Szwedzcy naukowcy z AI Sweden przy współpracy z RISE, WASP WARA Media & Language i NVIDIA stworzą nowy model języka generatywnego GPT-SW3

AI Sweden jest to krajowe centrum zastosowań sztucznej inteligencji. Podmiot w ramach swoich działań zrzesza aż 120 partnerów z sektora publicznego i prywatnego. Dodatkowo instytucja jest finansowana przez szwedzki rząd i ma dokonać już niedługo rewolucji AI na rynku skandynawskim tworząc GPT[1]-SW3.

Nowy model językowy

GPT-SW3 ma być trenowany na korpusie tekstu szwedzkiego o objętości 100 GB. Korpus ma w sobie zawierać istniejące szwedzkie zbiory danych, jak i te nowe występujące w przestrzeni internetowej. Największą część korpusu mają stanowić dane pochodzące z artykułów prasowych i wyselekcjonowanych źródeł tekstowych. Zespół tworzący model językowy, również na bieżąco filtruje poszczególne frazy i nieodpowiednie słowa. A więc, na czarną listę zostają wpisywane frazy wulgarne i obsceniczne, z których chatbot już nie skorzysta.

GPT-SW3 dostosowany do języka angielskiego.

Twórcy narzędzia zapewniają użytkownikom, że będzie ono mogło tłumaczyć słowa z języka szwedzkiego na angielski. GPT-SW3 może nam m.in. pomóc tłumaczyć poszczególne frazy lub słowa, a także odpowiadać na pytania w tym języku.

Na razie nie wiadomo więcej na temat szczegółów tego projektu, gdyż jest on dopiero w fazie testów. Natomiast model językowy od AI Sweden ma zapewnić wsparcie dla szwedzkich firm, w budowie sztucznej inteligencji na nim opartych.

Słownik
1. GPT. (inaczej Generative Pretrained Transformer) rodzaj modelu językowego opracowanego przez OpenAI. Model GPT jest oparty na architekturze Transformer, która…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *