Prognozy AI na 2024 rok

Powoli dobiega końca rok 2023. Rok produktywny pełen zwrotów akcji i nowych innowacji. Następny może być podobno jeszcze mocniejszy pod względem wdrażania nowych technologii. Co nam przyniesie…

Przyniesie nam na pewno wiele zaskakujących trendów w AI. Przykładowo sztuczna inteligencja będzie wykorzystywała coraz to bardziej prywatne dane, a także wzrośnie dezinformacja w sieci. 

1. OpenAI przejdzie metamorfozę

Start-up po licznych zawirowaniach z Samem Altmanem w roli głównej, przejdzie gwałtowne przeobrażenie. Przede wszystkim potentat z Doliny Krzemowej zacznie stawać się przedsiębiorstwem ukierunkowanym na produkt. Znaczącym zwrotem w modelu prowadzenia firmy ma być premiera sklepu GPT. Dzięki niej OpenAI uzyska platformę, w ramach której zmaksymalizuje swoje zyski, a także stworzy wierną społeczność fanów ChatGPT[1]. Będą oni mogli sami tworzyć swoje własne wersje chatbota i tym samym napędzać markę OpenAI. Nowy zarząd jest przede wszystkim nastawiony na światowe rynki i pozyskiwanie klientów, dlatego w 2024 roku możemy spodziewać się więcej, tego typu projektów jak GPT[2] store.

2. Wzrośnie zastosowanie dla modeli agentów AI

Agenci AI w 2024 roku wyjdą z fazy eksperymentalnej do komercyjnego użytku. Są to sztuczne inteligencje, które śledzą nasze arkusze kalkulacyjne, interfejsy zakupowe, czy aplikacje transportowe, dzięki czemu mogą tworzyć dla nas spersonalizowane decyzje i usługi. Tego typu modele mogą znaleźć swoją niszę w kreacji audio i wideo, do gier, czy produkcji filmowych, czy reklamowych.

3. Duże modele językowe pokażą swój pełen potencjał

Rok 2024 przyniesie nam możliwości, głębszego zbadania LLM. Firmy zaczną również stawiać bardziej na modele multimodalne niż pojedyncze monolityczne. Modele multimodalne są prawie tak samo skuteczne, tańsze i prostsze w aktualizacji fragmentarycznej.

4. AI spotka się z brutalną rzeczywistością

Mimo stale rosnącego się rozwoju nowych technologii marketing dostawców AI zacznie słabnąć, gdyż pierwsze zachłyśnięcie się technologią minie. Klienci zaczną się wycofywać z AI za sprawą poszerzających się działań regulacyjnych, które mogą narazić przedsiębiorstwa na straty. Wszystko spowoduje to, że w 2024 roku nie wszystkie produkty przetrwają, a na rynku pozostaną tylko najwięksi gracze.

5. Gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta

Firma Apple w 2023 roku skrupulatnie stosowała swoją strategię czekania i obserwowania na rozwój wypadków. Firma często uczy się na błędach swoich konkurentów, a więc możliwe, że w 2024 roku niczym wąż wyskoczy i zaprezentuje nam ultra dopracowaną AI w swoich produktach.

6. Prawo wyciągnie ręce w kierunku AI

W roku 2023 zauważalny był znaczący wzrost pozwów sądowych. Duża ilość spraw dotyczyła kwestii naruszenia praw autorskich przez sztuczną inteligencję. Tego typu procesy sądowe mogą w przyszłym roku stać się bardzo niewygodne dla korporacji i start-upów. Wszystko za sprawą tego, że na światło dzienne będą wychodzić pewne informacje, istotne dla działania firm.

7. Firmy będą dostosowywać się do nowych regulacji

Nowe regulacje wprowadzone, chociażby przez Unię Europejską, spowodują, że wiele firm będzie musiało zmienić swoje branżowe modele funkcjonowania. Tego typu procesy będą się wiązały ze wzmożonymi inwestycjami w 2024 roku.

8. Sztuczna inteligencja wpłynie na większą dezinformację w wyborach

Wszelkie generowane treści, zaleją internet przy wyborach do Unii Europejskiej. Możliwe, że poszczególne ugrupowania stworzą zespoły do tworzenia wygenerowanych treści, które umożliwią zautomatyzowane i skuteczne prowadzenie kampanii wyborczych i szerzenie propagandy.

Słownik
1. ChatGPT. to duża sieć neuronowa, która jest modelem językowym opartym na architekturze GPT-3.5 i jest wykorzystywana do generowania odpowiedzi…
2. GPT. (inaczej Generative Pretrained Transformer) rodzaj modelu językowego opracowanego przez OpenAI. Model GPT jest oparty na architekturze Transformer, która…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *