Mikołajkowa zmiana Unimy 2000 w yarrl S.A.

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne w dniu 2.10.2023 r. połączyła się ze spółką pTAG sp. z o.o, a w dniu 6 grudnia 2023 r KRS zarejestrował zmianę nazwy połączonego podmiotu na yarrl S.A.  

Ale to nie koniec wiadomości z krakowskiej spółki, bo w okresie od sierpnia do listopada 2023 r. obie spółki zawarły trzy znaczące umowy ramowe w sektorze publicznym, których stroną jest teraz yarrl.

Dnia 02.08.2023 r., podpisano umowę ramową ze spółką Aplikacje Krytyczne (spółka celowa Ministerstwa Finansów) o wartości do 80,5 mln zł brutto. Realizacja umowy zakłada świadczenie usług programistycznych na potrzeby serwisów tworzonych przez Ministerstwo Finansów. Zawarte do tej pory umowy wykonawcze dotyczą realizacji projektów „Twój e-PIT”, e-Urząd Skarbowy”, „Krajowy System e-Faktur”, „e-Podatki”.

Dnia 21.09.2023 r., w konsorcjum z Softiq podpisano z Ministerstwem Cyfryzacji umowę ramową o wartości do 42,98 mln zł brutto. Realizacja umowy zakłada zapewnienie wykwalifikowanego personelu do realizacji przedsięwzięć informatycznych prowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Dnia 24.10.2023 r. podpisano z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego umowa ramową o wartości do 59,4 mln zł brutto, Realizacja umowy zakłada świadczenie usług programistycznych na potrzeby serwisów tworzonych przez GUNB. Zespół yarrl S.A. u tego Zamawiającego brał udział w realizacji projektu ZONE (Zintegrowany System Niskiej Emisji).

Sławomir Połukord,
Prezes Zarządu yarrl S.A.

Zamawiający planują realizację powyższych umów w okresie najbliższych 36 miesięcy.

Podpisanie w dniu 29 września 2022 r. Listu Intencyjnego o podjęciu działań zmierzających do połączenia potencjałów Unima 2000 oraz pTAG zapoczątkowało trwającą ponad rok serię zdarzeń, które zostały zwieńczone rebrandingiem połączonego podmiotu. W międzyczasie porządkowaliśmy struktury operacyjne oraz intensywnie zwiększaliśmy obecność rynkową tak, żeby yarrl mógł od pierwszego dnia działać efektywnie. Potwierdzeniem osiągnięcia zamierzonych celów w obu tych wymiarach jest fakt, że – po uprzednich sześciu kolejnych kwartałach strat – począwszy od drugiego kwartału 2023 r. Unima 2000 samodzielnie pokazuje stabilne, dodatnie wyniki finansowe, natomiast seria podpisanych ostatnio umów pozwala nam optymistycznie spoglądać na rok 2024. – powiedział Sławomir Połukord, prezes zarządu yarrl S.A. – Pierwsze wyniki połączonych działalności będą widoczne w raporcie rocznym za 2023, a przy okazji jego publikacji rozważymy odświeżenie opublikowanej we wrześniu 2022 r. strategii działalności spółki – dodaje Połukord.

W ramach wskazanych wyżej umów ramowych yarrl będzie podpisywać tzw. umowy wykonawcze, które będą precyzować zakres prac wykonywanych przez zespół yarrl na rzecz Zamawiającego oraz związane z tym wynagrodzenie. Wskazane powyżej kwoty są wartościami maksymalnymi umów ramowych, w których yarrl nie będzie jedynym wykonawcą, bowiem Zamawiający zawarli analogiczne umowy również z innymi podmiotami. Umowy wykonawcze do umów ramowych mogą być zawierane do czasu wykorzystania całego budżetu, jednak nie dłużej niż w ciągu 36 miesięcy. Na dzień 6 grudnia 2023 roku yarrl ma już zawarte umowy wykonawcze na kwotę przekraczającą 23 mln zł brutto, z okresem realizacji do 12 miesięcy.

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *