Data Mesh: zwiększenie elastyczności i jakości danych w firmie

Dane obecnie są nowym produktem. Jak powiedział brytyjski matematyk Clive Robert Humby, dane to nowa ropa naftowa. Podobnie jak ropa, potrzebują one procesu rafinacji. W tym celu wymagają przetwarzania oraz zarządzania.

Koncept Data Mesh to sposób przetwarzania danych, który daje większą autonomię różnym jednostkom organizacyjnym w korporacji. W obecnych czasach optymalne przetwarzanie danych stanowi kluczowy element konkurencyjności na rynku. Jeszcze kilka lat temu dominującym modelem zarządzania danymi były wielkie monolityczne systemy typu data warehouse, oferujące dużo ciekawych możliwości. Natomiast nie były w stanie nadążać za zbyt dynamicznie zmieniającym się kontekstem biznesowym, a także rosnącym wolumenem danych. Dlatego właśnie powstał koncept Data Mesh, który opiera się o cztery zasady.


– Pierwsza i według mnie najważniejsza zasada to zdecentralizowana własność oraz odpowiedzialność za dane. Zamiast jednego centralnego zespołu, odpowiedzialność za dane dystrybuowana jest na różne jednostki lub domeny – powiedział Karol Tajduś, Senior Manager Data&AI, Accenture w Polsce. – Drugą kluczową zasadą jest to, że dane są traktowane z takim samym profesjonalizmem, jak rozwijanie produktu w firmie. Trzecia zasada to autonomiczna infrastruktura danych. Zespoły otrzymują narzędzia, infrastrukturę i konkretne wytyczne niezbędne do samodzielnego tworzenia oraz dostarczania produktów danych (eng. Data products). Czwarta zasada to wspólna kontrola, czyli jedna warstwa zarządzania przez jednolite standardy i protokoły. Jednym z kluczy do sukcesu we współczesnym biznesie jest zdolność do szybkiej adaptacji. I w tym kontekście Data Mesh przynosi znaczną wartość – ponieważ dzięki zdecentralizowanemu podejściu i elastyczności, organizacje mogą łatwiej dostosowywać się do wyzwań, odpowiadając na wymagania rynku w czasie niemal rzeczywistym. Dodatkowo mogą lepiej wykorzystać zasoby, ograniczyć ryzyko błędów – co może prowadzić do znaczących oszczędności w organizacji. W skrócie idea Data Mesh to nie tylko innowacja w technologii, ale odpowiedź na obecne wyzwania biznesowe, dająca lepszą jakość danych, redukująca koszty i zwiększająca elastyczność. Jest to fundament nowoczesnego biznesu, bazującego na danych – tłumaczy Tajduś.

eNewsroom

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *