Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

product centric

(lub product centered) to podejście biznesowe, które skupia się na produkcie jako głównym czynniku wpływającym na sukces firmy. W tym podejściu, firma koncentruje się na projektowaniu, produkcji i dystrybucji produktów, które są uważane za najważniejsze dla klientów.

W podejściu product-centric, firma opiera swoją strategię marketingową na założeniu, że jeśli produkt jest wystarczająco dobry, to klient sam zainteresuje się nim i dokona zakupu. Firma skupia się przede wszystkim na projektowaniu i produkcji produktów, a działania marketingowe i sprzedażowe są ukierunkowane na ich promocję.

Jedną z wad podejścia product-centric jest to, że firma może nie dostrzegać rzeczywistych potrzeb i preferencji klientów, ponieważ skupia się jedynie na produkcie. W podejściu product-centric, to firma decyduje, co klient powinien kupić, a nie klient decyduje, czego potrzebuje. Dlatego w dzisiejszych czasach, w których klienci mają większy wybór i są bardziej wymagający, podejście product-centric staje się coraz mniej skuteczne, a firmy coraz częściej koncentrują się na podejściu customer-centric (czyli koncentrującym się na kliencie).

Śledź nas

Daj nam CYNK :)

UODO zbada jak ChatGPT przetwarza dane osobowe

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) w Polsce wszczął postępowanie przeciwko OpenAI, twórcom ChatGPT[1], w celu wyjaśnienia, w jaki sposób narzędzie to przetwarza dane osobowe użytkowników. Postępowanie to jest odpowiedzią na skargę użytkownika, który zwrócił się do ChatGPT z prośbą o wyjaśnienie, jakie informacje na jego temat posiada. Spółka OpenAI nie odpowiedziała jednak na to zapytanie, co wywołało obawy dotyczące transparentności przetwarzania danych.

ChatGPT, który “nauczył się” znacznej części informacji dostępnych w Internecie do 2021 roku, a obecnie aktualizuje swoją wiedzę o dane z 2022 roku, budzi ciekawość wielu osób co do zakresu swojej wiedzy o nich. Jednak w świetle niedawnej skargi, pojawiają się pytania o prawdziwość generowanych przez niego informacji i o to, czy użytkownicy mają prawo do sprostowania ewentualnie błędnych danych.

Wiceprezes UODO, Jakub Groszkowski, podkreśla, że ochrona danych w kontekście dynamicznego rozwoju technologii AI jest wyzwaniem wymagającym. Wyznacza to potrzebę uregulowania kwestii prawnych związanych z SI, przy jednoczesnym poszanowaniu etyki i godności ludzkiej.

Podobne problemy dotyczące ChatGPT napotkał również włoski odpowiednik UODO, który na początku roku tymczasowo zablokował korzystanie z usługi z powodu obaw o nielegalne zbieranie danych użytkowników. Spółka OpenAI zareagowała, wprowadzając zmiany, w tym formularz do usuwania danych dla użytkowników z UE i zobowiązanie się do weryfikacji wieku włoskich użytkowników.

Prawnicy zwracają uwagę na trudności związane z aplikacją RODO w kontekście działania ChatGPT, zwłaszcza w kwestii obowiązku informacyjnego i prawa do bycia zapomnianym. ChatGPT generuje treści na bieżąco, często samodzielnie wypełniając luki w informacjach, co utrudnia sprostowanie danych i realizację prawa do bycia zapomnianym, szczególnie gdy dane są powszechnie dostępne w przestrzeni publicznej.

Sprawa, którą bada UODO, może być przełomowa dla zrozumienia, w jaki sposób nowe technologie, takie jak ChatGPT, powinny być regulowane w kontekście ochrony danych osobowych. Wynik tego postępowania może wpłynąć na przyszłe zasady dotyczące przetwarzania danych przez AI i określić nowe standardy dla branży.

Słownik
1. ChatGPT. to duża sieć neuronowa, która jest modelem językowym opartym na architekturze GPT-3.5 i jest wykorzystywana do generowania odpowiedzi…
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy
Czytaj więcej

Prawo w tyle za AI

Rozwój sztucznej inteligencji (SI) niesie ze sobą mnóstwo korzyści, ale stwarza również sporo problemów, m.in. prawnych. Na przykład kto ponosi odpowiedzialność za wypadek spowodowany przez samochód autonomiczny? Albo komu należy się wynagrodzenie za utwór stworzony przez SI? Tego typu pytania na razie często pozostają bez odpowiedzi.
Czytaj więcej

Santander Bank Polska z zarzutami UOKiK

Santander Bank Polska to pierwszy bank, któremu Prezes UOKiK postawił zarzuty za nierozliczanie się z pobranych opłat w przypadku całkowitej wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego. Jeśli spłacasz całkowicie przed terminem kredyt hipoteczny, który wziąłeś po 21 lipca 2017 r., bank powinien rozliczyć proporcjonalnie koszty pobrane w związku z zawarciem umowy.