Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

live chat

rodzaj usługi internetowej stosowanej w sprzedaży i zdalnej obsłudze internautów. Termin używany potocznie na określenie oprogramowania wykorzystywanego w celu wzbogacenia i uzupełnienia kontaktu telefonicznego w call center, a także występującego jako jedno z mediów wykorzystywanych w contact center. Sama fraza live chat nie znalazła jeszcze dobrego odpowiednika w języku polskim i będąc zapożyczeniem z języka angielskiego, powoli zagnieździła się w slangu informatycznym. Usługa live chat polega na umożliwieniu użytkownikowi prowadzenia czatu z agentem przez stronę internetową. Możliwość czatowania daje użytkownikowi aplikacja komunikatora (obecnie najczęściej stosowane są te wykonane w technologii flash lub AJAX), która nie wymaga procesu instalacji oprogramowania na komputerze użytkownika, oraz do której dostęp uzyskuje się przez kliknięcie przycisku kontaktowego. Agent w rozmowie wykorzystuje aplikację wyposażoną w zestawy narzędzi dających mu wiedzę o rozmówcy, ułatwiających komunikację oraz zaoferowanie możliwie najlepszej pomocy.
Śledź nas

Daj nam CYNK :)

Rzecznik Praw Pacjenta intensyfikuje walkę z praktykami znachorów

W związku z rosnącą liczbą kontrowersyjnych metod leczenia, które nie znajdują potwierdzenia w rzetelnych badaniach naukowych, Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec, zdecydowanie wypowiedział się przeciwko tzw. “cudownym” terapiom. Stosowanie niekonwencjonalnych i nieudowodnionych medycznie praktyk wzbudziło znaczne zaniepokojenie, co doprowadziło do zainicjowania zmian w przepisach mających wzmocnić pozycję Rzecznika w egzekwowaniu praw pacjenta.

W ciągu ostatnich trzech lat Rzecznik Praw Pacjenta wydał 36 decyzji stwierdzających naruszenie praw pacjentów przez placówki oferujące wątpliwe terapie. Chmielowiec wskazuje, że obecnie największym problemem są metody takie jak stosowanie niepotwierdzonych naukowo preparatów czy wlewów witaminowych, które mogą nie tylko nie przynieść oczekiwanych efektów leczniczych, ale również zaszkodzić pacjentom, opóźniając właściwe leczenie.

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która już przeszła 35 poprawek od czasu swojego powstania w 2008 roku, ma dawać Rzecznikowi możliwość efektywniejszego prowadzenia postępowań i nakładania sankcji na podmioty medyczne, które nie stosują się do aktualnych standardów medycznych. Projekt zmian już trafił do Ministerstwa Zdrowia, a Rzecznik wyraził nadzieję, że Sejm RP szybko zajmie się projektem w nowej kadencji.

Bartłomiej Chmielowiec podkreśla, że pacjenci muszą być chronieni przed wprowadzaniem w błąd i wykorzystywaniem ich sytuacji przez osoby oferujące nieuczciwe usługi medyczne. Edukacja społeczeństwa i wzmocnienie przepisów mają być kluczowymi narzędziami w walce z tego rodzaju nieetycznymi praktykami. Zdecydowane działania Rzecznika mają zapewnić, że prawa pacjentów zostaną zachowane, a osoby poszukujące pomocy medycznej otrzymają rzetelną i bezpieczną opiekę zdrowotną.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy
Czytaj więcej

Rząd chce zwalczać nadużycia…

Rząd chce zmniejszyć liczbę przypadków nadużyć w komunikacji elektronicznej. Nowe przepisy przewidują, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą musieli zwalczać takie nadużycia, jak generowanie sztucznego ruchu, smishing, CLI spoofing czy nieuprawniona zmiana informacji adresowej. Natomiast dostawcy poczty elektronicznej, dla co najmniej 500 tys. użytkowników lub podmiotów publicznych, będą stosowali mechanizm uwierzytelnienia poczty elektronicznej.