Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

product centric

(lub product centered) to podejście biznesowe, które skupia się na produkcie jako głównym czynniku wpływającym na sukces firmy. W tym podejściu, firma koncentruje się na projektowaniu, produkcji i dystrybucji produktów, które są uważane za najważniejsze dla klientów.

W podejściu product-centric, firma opiera swoją strategię marketingową na założeniu, że jeśli produkt jest wystarczająco dobry, to klient sam zainteresuje się nim i dokona zakupu. Firma skupia się przede wszystkim na projektowaniu i produkcji produktów, a działania marketingowe i sprzedażowe są ukierunkowane na ich promocję.

Jedną z wad podejścia product-centric jest to, że firma może nie dostrzegać rzeczywistych potrzeb i preferencji klientów, ponieważ skupia się jedynie na produkcie. W podejściu product-centric, to firma decyduje, co klient powinien kupić, a nie klient decyduje, czego potrzebuje. Dlatego w dzisiejszych czasach, w których klienci mają większy wybór i są bardziej wymagający, podejście product-centric staje się coraz mniej skuteczne, a firmy coraz częściej koncentrują się na podejściu customer-centric (czyli koncentrującym się na kliencie).

Śledź nas

Daj nam CYNK :)

Jak ulepszyć obsługę klienta dzięki inteligentnym asystentom głosowym?

Nawigowanie w świecie automatycznych systemów telefonicznych często okazuje się frustrujące, zwłaszcza gdy dążymy do kontaktu z rzeczywistym przedstawicielem firmy. Fakt, że prawie 30% klientów wciąż unika samoobsługowych technologii, takich jak chatboty, pokazuje, że istnieje ogromna potrzeba zmiany w branży obsługi klienta.

Potencjał nowoczesnych modeli językowych

Nowoczesne modele językowe, takie jak te bazujące na AI, otwierają drzwi do stworzenia bardziej inteligentnych systemów obsługi klienta. Mają potencjał przekształcenia dotychczasowej percepcji klientów na temat technologii samoobsługowej.

Możliwe jest to poprzez chociażby zrozumienie kontekstu rozmowy. Dzięki zastosowaniu modeli językowych możemy pomóc asystentom w zrozumieniu kontekstu rozmowy, dzięki czemu odpowiedzi będą bardziej trafne i spersonalizowane. Stanie się też możliwa odpowiedź na bardziej skomplikowane pytania klientów. Stanie się możliwe także interaktywne opowiadanie historii klientów – dzięki naturalnej ludzkiej potrzebie rozmowy – asystent głosowy będzie mógł zastosować bardziej zaawansowane narracje okraszone opowieściami czy też anegdotami angażującymi klientów.

Zastosowanie nowoczesnych modeli językowych może przyczynić się także do lepszej i sprawniejszej integracji z innymi usługami czy aplikacjami, dostarczając w ten sposób znacznie spójniejszą nie tylko narrację, ale przede wszystkim komunikację. Wreszcie stanie się możliwe rozumienie emocji użytkownika – chociażby na podstawie tonu głosu i wyboru słów asystenci mogą lepiej dostosować odpowiedź do nastroju użytkownika.

Obsługa w języku obcym? Ależ oczywiście! Dzięki zastosowaniu LLM możliwe będzie także natychmiastowe tłumaczenie wypowiedzi na inny język w czasie rzeczywistym. Zyska także edukacja, gdyż asystenci głosowi mogą nie tylko informować, ale także pomagać w nauce odpowiadając na pytania związane z różnymi tematami, od matematyki po historię – nawet, gdy klient zadzwoni na infolinię produktową! Działać to może także w drugą stronię: asystent może uczyć się preferencji i zwyczajów użytkownika, dostarczając coraz bardziej spersonalizowane odpowiedzi w miarę upływu czasu.

Zastosowanie zaawansowanych modeli językowych sprawi, że rozmowy staną się bardziej wielowątkowe. Modele językowe mogą pozwolić asystentom na prowadzenie rozmów wielowątkowych, dzięki czemu użytkownik może wrócić do wcześniejszego tematu bez tracenia kontekstu.

I wreszcie zwiększenie i wzmocnienie interakcje z klientami, które od teraz mogą być bardziej ludzkie. Udoskonalone modele językowe mogą sprawić, że asystenci głosowi będą brzmieć bardziej naturalnie i ludzko, co poprawi komfort użytkowania.

Budowanie zaufania do AI

Aby klienci chętnie korzystali z technologii AI, konieczne jest zdobycie ich zaufania. Pomimo postępów w tej dziedzinie wielu ludzi wciąż jest sceptycznych co do zdolności AI do rozwiązywania bardziej skomplikowanych problemów. I znowu okazuje się, że brakuje nam zaufania do technologii sztucznej inteligencji. W ubiegłym wieku było tak z elektrycznością. Dzisiaj jest z AI!

Czego powinniśmy więc oczekiwać od nas samych jak i od AI? Przede wszystkim jasności działania sztucznej inteligencji. Dzisiaj zasadniczo wiemy, jak ona funkcjonuje, lecz nie znając prawdziwej motywacji i mechanizmów funkcjonowania całość przypomina operację na otwartym sercu: pacjent jest bezpieczny w rękach lekarzy, ale zawsze może coś się zdarzyć, co zaburzy nasze poczucie bezpieczeństwa. Przejrzystość więc w tym zakresie może zwiększyć nasze zaufanie do technologii.

Boimy się też personalizacji, jednak z drugiej strony uwielbiamy ją. A rozwiązaniem jest pozostawienie decyzji samemu klientowi: użytkownicy powinni mieć możliwość dostosowywania ustawień prywatności i decydowania, jakie dane są udostępniane, a jakie nie, rozwiązaniom personalizacyjnym w naszym procesie obsługi klienta.

W rozmowach o AI i zaufaniu do tej technologii zawsze prędzej czy później pojawia się także wątek poprawności, czy też ilości błędów. Jeśli asystent będzie częściej dawał poprawne odpowiedzi, ludzie zaczną bardziej mu ufać. Modele językowe powinny być regularnie aktualizowane i doskonalone. I radziłbym wystrzegać się od doprowadzania do halucynacyjnego zachowania AI. To generuje większą ilość potencjalnych punktów zapalnych w relacji maszyna – człowiek. AI zawsze – i to jest właśnie niepotrzebne – dąży do zaspokojenia potrzeb człowieka. Może nie tędy wiedzie droga do udoskonalania czy to asystentów, czy samej technologii AI.

Na myśl zawsze przychodzi mi myśl o młotku. Każdy wie jak wygląda, jak działa i do czego służy. Ale to jest zawsze narzędzie w rękach człowieka. Dla jednych to pomocne narzędzie warsztatowe, dla innych doskonałe narzędzie do ogłuszania czy nawet pozbawiania życia.

Idąc dalej – użytkownicy czują się bardziej komfortowo, gdy interakcja z AI jest bardziej naturalna. Wprowadzenie naturalnych reakcji emocjonalnych, żartów czy rozmów wielowątkowych może pomóc w budowaniu zaufania. Tak jak przyznawanie się do błędów – błędy AI powinny być jasno komunikowane człowiekowi, zaś sam system powinien uczyć się na własnych błędach. Dokładnie tak, jak dzieje się to z procesem uczenia się samych interakcji. Nasz asystent głosowy mógłby pytać o opinie po interakcji i dostosowywać się do potrzeb użytkownika w oparciu o te informacje.

Pozostaje też kwestia zabezpieczenia się przed nadużyciami klientów. Owszem – oszustw dokonuje tylko garstka z nich, lecz fakt, że ktoś inny oszukał maszynę sprawia, że my sami zaczynamy zastanawiać się, czy nie powinniśmy oszukać system sami.

Wreszcie integracja z ekspertami w danej dziedzinie. AI poszukuje rozwiązania samo, a wystarczyłoby wykorzystać ekspertów zewnętrznych. W trudniejszych sytuacjach asystent mógłby kierować użytkowników do ekspertów lub źródeł, które mogą lepiej pomóc. ChatGPT[1] jest tutaj doskonałym przykładem: poda nam jakieś dane statystyczne, lecz gdy zapytamy go o źródło tych danych – nabiera wody w usta.

Równie ważny zdaje się także feedback[2] od społeczności użytkowników. Utworzenie platformy, gdzie użytkownicy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, podawać przykłady prawidłowego i błędnego działania AI, co pozwoli na ciągłe doskonalenie. Zapominają o tym twórcy technologii, a przecież wystarczy zaproponować to klientom czy nawet pracownikom!

Ostatnim elementem pozwalającym zbudować zaufanie do AI jest edukacja samych użytkowników. Organizowanie warsztatów, webinariów czy kursów, które pomogą ludziom zrozumieć, jak działa AI i jakie ma ograniczenia, z pewnością zwiększy do ich zaufanie.

Udoskonalenie systemów samoobsługowych

Ciągłe udoskonalenie systemów samoobsługowych jest kluczowym elementem ich ewolucji, co stawia przed twórcami asystentów głosowych wiele wyzwań i szans. Adaptacyjne uczenie się staje się niezbędne w kontekście tego rozwoju. W miarę korzystania z asystenta, systemy muszą uczyć się preferencji i zwyczajów użytkownika, dostosowując się do nich w celu zapewnienia bardziej spersonalizowanego doświadczenia. Wspierają to także automatyczne aktualizacje, które umożliwiają asystentom pozostawanie na bieżąco z najnowszymi funkcjami i innowacjami.

W świecie rosnącej digitalizacji integracja asystentów głosowych z innymi platformami samoobsługowymi, takimi jak chatboty czy aplikacje mobilne, staje się kluczowa dla zapewnienia spójności doświadczenia użytkownika. Równie ważne jest ciągłe monitorowanie interakcji z asystentem w celu identyfikacji i szybkiego adresowania obszarów wymagających poprawy. Bezpieczeństwo danych użytkownika jest również priorytetem, dlatego nieustanne udoskonalanie zabezpieczeń jest kluczowe dla budowania zaufania do technologii.

Ostatnio coraz większy nacisk kładziony jest na integrację asystentów głosowych z ekosystemem IoT. Dzięki współpracy z urządzeniami takimi jak inteligentne żarówki czy termostaty, możliwości asystentów głosowych stają się znacznie szersze. Wspierają to także regularne szkolenia i edukacja użytkowników, które pomagają im w pełni wykorzystać potencjał nowoczesnych technologii. W efekcie, poprzez ciągłe udoskonalanie, asystenci głosowi mogą przyczynić się do głębszej integracji technologii AI w codziennym życiu ludzi.

Budowanie relacji z klientami

Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z korzyści wynikających z automatyzacji obsługi klienta. Jednak technologia sama w sobie nie jest gwarantem sukcesu. Istotnym czynnikiem jest zaufanie klientów, które może być budowane poprzez efektywne i autentyczne interakcje z botami głosowymi. Właśnie tutaj pojawia się znaczenie konwersacyjnej AI, która umożliwia klientom swobodne formułowanie pytań i wyrażanie swoich potrzeb.

Tradycyjne boty opierają się na predefiniowanych skryptach i ograniczonych ścieżkach odpowiedzi, co może prowadzić do frustracji w przypadku bardziej skomplikowanych zapytań. W przeciwieństwie do nich, konwersacyjna AI stara się zrozumieć kontekst i niuanse językowe, dostarczając odpowiedzi bardziej dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. W praktyce oznacza to, że klient nie musi dostosowywać się do ograniczeń technologii, ale to technologia dostosowuje się do klienta.

Oprócz tego, naturalna interakcja z botem głosowym może przyczynić się do budowania więzi z marką. Kiedy klienci czują, że ich głos jest słyszany i rozumiany, zwiększa się ich zaufanie nie tylko do bota, ale i do całej firmy. Kluczem jest ciągłe doskonalenie technologii konwersacyjnej AI w oparciu o feedback od użytkowników, co pozwala na jeszcze lepsze zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań.

Wreszcie, sukces w obszarze obsługi klienta polega nie tylko na efektywnym rozwiązaniu problemów, ale również na budowaniu trwałych relacji. Konwersacyjna AI, poprzez swój indywidualny i ludzki charakter interakcji, może stać się cennym narzędziem w realizacji tego celu.

Kluczowe czynniki przy wdrażaniu technologii

Przy wprowadzaniu inteligentnych asystentów głosowych warto zwrócić uwagę na kilka aspektów. Przede wszystkim, ton głosu. Wybór odpowiedniego tonu dla asystenta głosowego jest niezmiernie ważny, ponieważ odzwierciedla on charakter marki. Czy asystent powinien być formalny czy nieformalny? Może być żartobliwy czy raczej poważny? Decyzja ta powinna być oparta na wartościach marki oraz oczekiwaniach targetowej grupy odbiorców.

Kolejnym ważnym elementem jest zdolność do rozumienia intencji klienta. Klienci docenią asystenta, który nie tylko dosłownie rozumie ich zapytania, ale także jest w stanie interpretować ich potrzeby, nawet jeśli nie zostaną one wyrażone wprost. W tym kontekście kluczowe jest ciągłe doskonalenie algorytmów oraz zbieranie dużej ilości danych, które pomogą w dokładniejszym rozumieniu intencji użytkowników.

Personalizacja rozmów również odgrywa ważną rolę. Kiedy klient czuje, że rozmowa jest dostosowywana do jego indywidualnych potrzeb, znacznie bardziej prawdopodobne jest, że będzie postrzegał interakcję jako pozytywną. Dlatego warto inwestować w technologie, które pozwalają na gromadzenie informacji o klientach i dostosowywanie do nich komunikacji.

Na koniec, zbieranie opinii klientów. To one są najcenniejszym źródłem informacji o tym, jakie aspekty działania asystentów głosowych są skuteczne, a które wymagają poprawy. Regularne ankiety czy analizy zachowań użytkowników podczas interakcji z asystentem są niezbędne, aby stale podnosić jakość obsługi. Wprowadzenie inteligentnych asystentów głosowych jest inwestycją, która przyniesie korzyści tylko wtedy, gdy zostanie poparta rzetelną analizą potrzeb klientów i ciągłym doskonaleniem.

Ewolucja obsługi klienta

Zmieniające się technologie AI naprawdę mają potencjał, by przedefiniować sposób, w jaki prowadzimy interakcje z klientami. Gdzie kiedyś interakcje te były jedynie domeną ludzi, dzisiaj wchodzą w nią zaawansowane systemy bazujące na sztucznej inteligencji, które są w stanie prowadzić rozmowy na poziomie bliskim ludzkiemu, o ile nie wyższym w pewnych aspektach.

W związku z tym coraz więcej firm zwraca uwagę na ton głosu swoich asystentów głosowych. To nie jest już tylko o to, jakie informacje są przekazywane, ale jak są one komunikowane. To jest jak wybieranie barw dla swojej marki – musisz wybrać ton, który oddaje charakter Twojego biznesu i jednocześnie buduje pozytywne relacje z klientem. I tak jak kolory mogą wzbudzać emocje, ton głosu asystenta może wpływać na postrzeganie marki przez klienta.

Oprócz samego tonu, kluczem do sukcesu jest zdolność do rozumienia i odpowiedzi na złożone zapytania klientów. Tutaj AI może naprawdę zabłysnąć, analizując dane z różnych źródeł w ułamku sekundy, aby dostarczyć odpowiedź. Dzięki temu, interakcje z klientami stają się nie tylko szybsze, ale i bardziej dokładne. Wprowadzenie tak zaawansowanej technologii pozwoli nie tylko zrozumieć, co klient chce, ale także przewidzieć jego przyszłe potrzeby.

Najważniejsze jest jednak to, że technologia ta jest w ciągłym rozwoju. Z każdą rozmową, z każdym zapytaniem, asystenci głosowi uczą się więcej, stają się bardziej zaawansowani. A to oznacza, że ​​potencjał dla rewolucji w obsłudze klienta jest ogromny. Jednak za tym postępem musi iść świadomość firm, że technologia sama w sobie nie wystarczy. Musi być ona połączona z głębokim zrozumieniem potrzeb klienta, z zaangażowaniem w zbieranie opinii i ciągłe doskonalenie. Tylko wtedy technologia AI będzie prawdziwym atutem, a nie tylko kolejnym narzędziem w arsenale biznesu.

Wyobraźmy sobie, że w przyszłości asystenci głosowi będą mogli nie tylko odpowiadać na pytania, ale również rozpoznawać emocje klienta poprzez ton jego głosu. W odpowiedzi, asystent dostosuje ton i styl komunikacji, aby lepiej spełnić oczekiwania klienta w danej chwili. To mógłby być kolejny krok w kierunku tworzenia bardziej empatycznych i zaawansowanych systemów, które naprawdę “rozumieją” klienta.

Zmieniające się technologie AI są więc nie tylko obiecujące, ale mają potencjał do wprowadzenia prawdziwej rewolucji w obszarze obsługi klienta. Jednak kluczem do ich skuteczności będzie ciągłe dostosowywanie się do potrzeb i oczekiwań ludzi, z którymi te systemy będą interakcjonować. W końcu technologia jest tylko narzędziem; to ludzie decydują o jej wartości w rzeczywistym świecie.

Słownik
1. ChatGPT. to duża sieć neuronowa, która jest modelem językowym opartym na architekturze GPT-3.5 i jest wykorzystywana do generowania odpowiedzi…
2. feedback. przekazanie doradcy praktycznych wskazówek i propozycji do rozmowy przez trenera.
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy
Czytaj więcej

Artificial Intelligence a komunikacja przyszłości

Urządzenia oraz rozwiązania technologiczne, które wykorzystujemy w pracy czy w domu, w coraz większym stopniu opierają się na sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence – AI). Można się spodziewać, że w ciągu najbliższych kilku lat stanie się ona również kluczowym filarem konferencyjnych rozwiązań audio i wideo – już teraz komponenty sztucznej inteligencji wspierają narzędzia wykorzystywane do transfer głosu, wideo oraz treści.
Czytaj więcej

PayTel i SelfMaker łączą siły

Pandemia wymusza na przedsiębiorcach przyśpieszenie decyzji na temat unowocześnień w prowadzonych przez nich działalnościach. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom PayTel, Krajowa Instytucja Płatnicza oraz SelfMaker – polska firma zajmująca się działalnością badawczo-rozwojową i produkcyjną, podjęły decyzje o rozpoczęciu współpracy.