Jak przeprowadzić ankietę telefoniczną?

W dobie cyfrowej rewolucji, gdy większość komunikacji przeniosła się do świata wirtualnego, telefoniczne badania marketingowe pozostają nadal aktualne i efektywne. Właściwe zaplanowanie i przeprowadzenie ankiety telefonicznej może przynieść firmie nieocenione korzyści. Dlaczego jest to tak ważne, zwłaszcza dla managerów contact center[1], obsługi klienta oraz marketerów?

Dlaczego ankietę telefoniczną warto uwzględnić w strategii badawczej?

Ankieta telefoniczna, przeprowadzana odpowiednio, oferuje nie tylko niskie koszty, ale również szybkość i wygodę dla respondentów. W porównaniu do innych metod, rozmowa telefoniczna jest bardziej osobista i daje możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z klientem. Dla wielu konsumentów taki sposób komunikacji jest bardziej komfortowy niż wypełnianie formularza online.

Kroki do skutecznej ankiety telefonicznej

  1. Określ cel badań: Bez jasno zdefiniowanego celu nie możemy stworzyć odpowiednich pytań ani[2] dokładnie zinterpretować zebranych danych.
  2. Buduj zaufanie: Jasno przedstaw się i swoją firmę. Wyjaśnij cel ankiety, podkreślając korzyści dla respondenta.
  3. Zadbaj o odpowiednie pytania: Zaczynaj od ogólnych pytań, przechodząc stopniowo do bardziej szczegółowych. Pytania zamknięte, choć szybsze w analizie, mogą nie oddać pełni odpowiedzi klienta. Dlatego warto je odpowiednio przeplatać z pytaniami otwartymi.
  4. Ogranicz czas trwania ankiety: Ludzie cenią swój czas. Ankietę, która jest krótka i zwięzła, łatwiej jest przeprowadzić i uzyskać odpowiedzi.

Zaawansowane narzędzia dla ankiety telefonicznej – CATI

Technologia CATI to sposób na automatyzację i uproszczenie procesu ankietowania. Pomaga w zbieraniu danych w czasie rzeczywistym, co przyspiesza analizę wyników. Warto rozważyć zastosowanie takich narzędzi, zwłaszcza jeśli planujemy przeprowadzenie badań na większą skalę.

Partnerstwo z ekspertami

Outsourcing badań marketingowych do specjalistycznych firm, takich jak Contact Center, może przynieść znaczące korzyści. Wieloletnie doświadczenie, zaawansowane narzędzia oraz dobrze przeszkolony personel gwarantują, że badanie zostanie przeprowadzone profesjonalnie i efektywnie.

Dla managerów contact center, obsługi klienta oraz marketerów, ankieta telefoniczna jest kluczowym narzędziem w zdobywaniu wiedzy o rynku i klientach. Właściwie przeprowadzone badania dostarczają cennych danych, które mogą przyczynić się do wzrostu sprzedaży, poprawy oferty czy skuteczniejszych działań marketingowych.

Archaiczne ankiety?

W erze cyfrowej, w której panują media społecznościowe i ankiety online, telefoniczne ankiety badawcze mogą wydawać się anachroniczne. Jednak, jak wskazują dane, wciąż stanowią one skuteczne narzędzie zbierania informacji bezpośrednio od konsumentów. Wykorzystanie ich w skuteczny sposób wymaga jednak przemyślanego podejścia i precyzyjnego przygotowania. Czego więc nie może zabraknąć w dobrej ankiecie telefonicznej?

1. Jasno określony cel Zanim zaczniemy dzwonić do respondentów, musimy dokładnie wiedzieć, czego chcemy się dowiedzieć. Jasno zdefiniowany cel pozwoli na precyzyjne sformułowanie pytań oraz na skuteczną analizę odpowiedzi.

2. Zachęcający wstęp Ważne jest, by w krótkim i klarownym wstępie przedstawić się, określić cel ankiety oraz zapewnić rozmówcę o anonimowości i krótkim czasie rozmowy. Taki wstęp zwiększa szansę na chęć współpracy z respondentem.

3. Krótka długość Długa ankieta może zniechęcić respondentów i zwiększyć ryzyko nieukończenia jej przez nich. Dlatego ważne jest, by ograniczyć ankietę do kluczowych pytań i starać się, aby jej wypełnienie nie zajmowało więcej niż 5 minut.

4. Proste i jasne pytania Pytania powinny być zrozumiałe i jednoznaczne, unikając języka branżowego czy skomplikowanych konstrukcji językowych. Warto rozpocząć od pytań ogólnych, przechodząc stopniowo do bardziej szczegółowych.

5. Mieszanka pytań otwartych i zamkniętych Chociaż pytania zamknięte są łatwiejsze w analizie i szybsze w odpowiedzi, pytania otwarte dają respondentom możliwość wyrażenia swojego zdania i dostarczenia głębszej informacji.

6. Wykorzystanie technologii CATI Aby usprawnić proces zbierania danych, warto skorzystać z oprogramowania CATI. Umożliwia ono automatyczne odnotowywanie odpowiedzi oraz dostosowywanie kwestionariusza w zależności od odpowiedzi respondentów.

7. Profesjonalne przygotowanie ankieterów Ankieterzy muszą być nie tylko dobrze przygotowani pod względem technicznym, ale również muszą posiadać umiejętności komunikacyjne, które pomogą im nawiązać relację z respondentem i zachęcić do szczerych odpowiedzi.

8. Zachowanie neutralności Ważne jest, aby ankieterzy nie wpływali na odpowiedzi respondentów, nie sugerowali odpowiedzi ani nie wywierali presji.

9. Gwarancja anonimowości Zapewnienie respondentom, że ich odpowiedzi są anonimowe i będą wykorzystane wyłącznie do celów badawczych, zwiększa ich chęć uczestnictwa i szczerość odpowiedzi.

10. Dbanie o jakość danych Po zakończeniu zbierania odpowiedzi ważne jest przeprowadzenie kontroli jakości danych, aby upewnić się, że są one wiarygodne i przydatne w analizie.

Podsumowując, choć ankiety telefoniczne mogą wydawać się metodą przestarzałą w porównaniu z nowoczesnymi narzędziami badawczymi, wciąż oferują unikalną wartość w zakresie bezpośredniej komunikacji z konsumentami. Kluczem do ich skutecznego wykorzystania jest jednak staranne planowanie i przemyślane podejście do każdego etapu procesu.

Słownik
1. contact center. wydzielona z organizacji jednostka zajmująca się ogółem kontaktów z klientami przedsiębiorcy poprzez nieograniczoną ilość dostępnych kanałów kontaktu. Do…
2. ani. inaczej Automatic Number Identification lub caller id – numer telefonu dzwoniącego.
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy