Bezpieczne przechowywanie rozmów w call center: dlaczego to takie ważne i jak tego dokonać?

Znaczenie archiwizacji rozmów i jak zapewnić ich odpowiednie przechowywanie.

Archiwizacja nagrań audio w contact center[1] stanowi kluczową kwestię, zwłaszcza w kontekście ochrony danych osobowych i wymogów prawnych. Oto kilka najbezpieczniejszych sposobów archiwizacji nagrań audio:

Szyfrowanie nagrań: Zanim nagrania zostaną zarchiwizowane, powinny być szyfrowane, aby zapewnić, że tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami mogą je odtworzyć. Używaj silnych algorytmów szyfrowania.

Fizyczne nośniki bezpieczne: Jeśli nagrania są przechowywane na fizycznych nośnikach (np. dyskach twardych), te nośniki powinny być przechowywane w sejfach lub innych zabezpieczonych miejscach.

Chmura z zabezpieczeniami: Wykorzystuj usługi chmurowe, które oferują zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie danych w spoczynku i podczas transmisji, a także wielopoziomowe uwierzytelnianie.

Systemy zarządzania wersjami: Korzystaj z systemów, które śledzą różne wersje nagrań, zapewniając, że żadne dane nie zostaną utracone ani[2] nie zostaną nadpisane bez świadomości.

Dostęp na podstawie ról: Upewnij się, że tylko osoby upoważnione mają dostęp do archiwów. Używaj systemów, które wymagają wielopoziomowego uwierzytelniania.

Regularne kopie zapasowe: Wykonuj regularne kopie zapasowe nagrań i przechowuj je w oddzielnych, bezpiecznych lokalizacjach.

Testowanie kopii zapasowych: Regularnie sprawdzaj, czy kopie zapasowe działają poprawnie i można je przywrócić w razie potrzeby.

Protokoły bezpieczeństwa sieci: Upewnij się, że sieć, przez którą przechodzą nagrania, jest zabezpieczona przed potencjalnymi zagrożeniami, takimi jak ataki typu man-in-the-middle.

Niszczenie starych nagrań: Kiedy nagrania przestają być potrzebne (np. po upływie wymaganego okresu przechowywania), powinny być one trwale niszczone za pomocą odpowiednich metod.

Regularne przeglądy i audyty bezpieczeństwa: Przeprowadzaj regularne przeglądy i audyty, aby upewnić się, że metody archiwizacji są nadal bezpieczne i skuteczne.

Szczegółowe logi: Śledź, kto, kiedy i dlaczego uzyskiwał dostęp do nagrań. To może pomóc w identyfikacji potencjalnych naruszeń i podjęciu odpowiednich działań.

Zastosowanie się do tych praktyk pomoże zapewnić, że nagrania audio w contact center są odpowiednio chronione, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami branżowymi.

Uwagi dla czytelników:
Nasza misja w serwisie CCNEWS.pl nie kończy się jedynie na dzieleniu się najlepszymi praktykami i trendami w dziedzinie Customer Service. Dbamy również o bezpieczeństwo i edukację zarówno firm, konsumentów, jak i pracowników działów obsługi klienta. Niniejszy artykuł powstał właśnie z myślą o tych ostatnich, gdyż analizując statystyki naszego serwisu zauważyliśmy, że występują braki w często podstawowej wiedzy na temat procesów obsługi klienta. Jeśli uważasz, że Warto podzielić się tym artykułem z innymi pracownikami Twojej firmy – podeślij im link do tego tekstu. Będziemy niezmiernie wdzięczni i z pewnością wdzięczny będzie także Twój pracownik.

Słownik
1. contact center. wydzielona z organizacji jednostka zajmująca się ogółem kontaktów z klientami przedsiębiorcy poprzez nieograniczoną ilość dostępnych kanałów kontaktu. Do…
2. ani. inaczej Automatic Number Identification lub caller id – numer telefonu dzwoniącego. Total 0 Shares Share 0 Tweet 0…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *