Czat GPT wraca do Włoch

Włoskie władze zniosły zakaz używania ChatGPT, sztucznej inteligencji opracowanej przez OpenAI, który został wprowadzony w marcu. Jednakże, władze wymagają od firmy ujawnienia praktyk dotyczących przetwarzania danych i wdrożenia systemu kontroli wieku, aby zapobiec dostępowi do aplikacji dzieciom poniżej 13. roku życia. Decyzja o zniesieniu zakazu wynika z faktu, że OpenAI wprowadziło zmiany, w tym kontrolę wieku, po incydencie naruszenia prywatności użytkowników w marcu.

OpenAI wydało oświadczenie, w którym potwierdziło, że program ponownie jest dostępny we Włoszech i naprawiono błąd, który umożliwił użytkownikom przeglądanie tytułów z historii chatów innych użytkowników. Tymczasem ustawodawcy z Unii Europejskiej pracują nad regulacjami, które mają na celu monitorowanie rozwoju sztucznej inteligencji i sklasyfikowanie narzędzi AI zgodnie z poziomami ryzyka.

Włoskie władze wcześniej tymczasowo zablokowały ChatGPT[1], sztuczną inteligencję stworzoną przez OpenAI, ponieważ organ nadzorujący rynek danych osobowych uznał, że działanie programu naruszało przepisy RODO dotyczące ochrony danych osobowych. Decyzja ta wywołała wiele pytań o przyszłość ChatGPT we Włoszech.

Jednakże, już kilka dni później, dyrektor generalny OpenAI, Sam Altman, ogłosił na Twitterze, że ChatGPT jest „ponownie dostępny we Włoszech”. Co istotne, media informują, że ponowne uruchomienie programu zostało uzyskane dzięki wprowadzeniu przez OpenAI zmian w sposobie przetwarzania danych oraz wdrożeniu systemu kontroli wieku, który ma zapobiegać korzystaniu z aplikacji przez osoby poniżej 13 lat.

Z kolei włoski regulator, który zablokował ChatGPT, wyjaśnił, że decyzja o wprowadzeniu tymczasowego zakazu była wynikiem naruszenia przez OpenAI przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Firma miała w marcu 2022 r. stwierdzić, że program zawierał błędy, które umożliwiały użytkownikom ChatGPT wgląd w historię rozmów innych użytkowników. OpenAI potwierdziło wówczas, że naprawiło błąd w bibliotece open source, który pozwalał niektórym użytkownikom przeglądać tytuły z historii chatów innych użytkowników.

Również OpenAI zwróciło uwagę na problem prywatności użytkowników. Według firmy, 1,2% użytkowników ChatGPT Plus mogło ujawnić dane osobowe innemu użytkownikowi. Firma przeprosiła za incydent i podkreśliła, że podjęła działania w celu poprawienia prywatności użytkowników.

W tle działań włoskich władz i OpenAI są też unijne regulacje dotyczące sztucznej inteligencji, nad którymi pracują ustawodawcy Unii Europejskiej. Projekt ustawy ma umożliwić monitorowanie rozwoju sztucznej inteligencji i sklasyfikowanie narzędzi AI zgodnie z poziomami ryzyka na podstawie ich możliwości. Narzędzia wysokiego ryzyka nie zostaną zakazane, ale będą podlegać surowym wymogom prawnym. W ten sposób UE chce zabezpieczyć dane osobowe i prywatność użytkowników przed nadużyciami związanymi z rozwojem sztucznej inteligencji.

Słownik
1. ChatGPT. to duża sieć neuronowa, która jest modelem językowym opartym na architekturze GPT-3.5 i jest wykorzystywana do generowania odpowiedzi…
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy
Czytaj więcej

AI ma większy wpływ na człowieka niż myślisz…

Najpóźniej do 2136 roku roboty i sztuczna inteligencja przejmą wszystkie ludzkie zadania i całkiem opanują rynek pracy, zastępując ludzi we wszystkich zawodach i branżach – wynika z badań prowadzonych przez naukowców z Yale i Oxford University. Kim Albrecht z metaLAB Harvard University ocenia jednak, że czynnik ludzki – czyli kreatywność i emocje – nie straci na znaczeniu, a maszyny pozostają wytworem pracy ludzi i działają według z góry określonych przez nich zasad.