Goldman Sachs przewiduje, że 7% pracowników straci pracę przez AI

Goldman Sachs opublikowała wyniki badań dotyczących wpływu generatywnej sztucznej inteligencji na rynek pracy. Okazało się, że postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji, a szczególnie generatywne systemy AI, takie jak ChatGPT, mogą znacznie wpłynąć na wydajność pracy i krajobraz zatrudnienia.

Według raportu, generatywna AI może zwiększyć globalne PKB o 7% rocznie w ciągu 10 lat, co przekłada się na prawie 7 bilionów dolarów dodatkowego światowego PKB.

Badanie wykazało, że około dwóch trzecich miejsc pracy w Europie i USA jest narażonych na automatyzację AI. Choć większość osób nie straci swoich miejsc pracy, 7% pracowników w USA i podobna liczba w Europie, zajmuje stanowiska, w których generatywne systemy AI mogą zastąpić więcej niż połowę ich zadań. Na całym świecie sztuczna inteligencja może zautomatyzować jedną piątą pracy, co odpowiada około 300 milionom pełnoetatowych miejsc pracy w głównych gospodarkach.

Najbardziej narażeni na utratę pracy są pracownicy zajmujący stanowiska przy biurku. Jednakże, według prognoz Goldman Sachs, wzrost produktywności napędzany przez AI może mieć dwa podstawowe efekty: pracownicy będą mogli skupić się na zadaniach o wyższej wartości, a osoby wyparte przez AI mogą ostatecznie znaleźć nowe możliwości zatrudnienia. Raport przywołuje badanie ekonomisty Davida H. Autora z 2022 roku, które wykazało, że 60% obecnych pracowników zajmuje stanowiska, które nie istniały w 1940 roku, a ponad 85% wzrostu zatrudnienia w ciągu ostatnich 80 lat można przypisać tworzeniu nowych ról pod wpływem technologii.

Goldman Sachs przewiduje, że 7% pracowników może całkowicie stracić pracę w ciągu 10 lat po przyjęciu generatywnej AI przez 50% pracodawców. Niemniej jednak większość tych pracowników zdobędzie nowe, niemal równie wydajne miejsca pracy. Raport podkreśla także, że umiejętność przekwalifikowywania się staje się jedną z najważniejszych kompetencji przyszłości.

Wraz z postępem technologicznym rozwija się również rynek rozwiązań dla branży HR, takich jak oprogramowanie do zarządzania personelem, które umożliwia łatwe przesuwanie pracowników między działami w zależności od zapotrzebowania na pracę. Dzięki temu pracownicy mają większe szanse na przekwalifikowanie.

Jednocześnie, rozwój sztucznej inteligencji otwiera nowe możliwości dla sektora contact center[1], umożliwiając szybsze i bardziej precyzyjne rozwiązywanie problemów klientów dzięki wykorzystaniu chatbotów i automatycznych odpowiedzi. Wraz z postępem sztucznej inteligencji, coraz więcej firm będzie wykorzystywać narzędzia takie jak wirtualni asystenci czy personalizowane chatboty, aby zapewnić swoim klientom jeszcze lepsze doświadczenia.

Nie ulega wątpliwości, że postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji będzie miał duży wpływ na rynek pracy, zarówno pozytywny jak i negatywny. Firmy będą musiały dostosować swoje strategie i inwestycje, aby zapewnić sobie konkurencyjność na rynku i przyciągnąć najlepszych pracowników. Jednocześnie, coraz większa liczba narzędzi opartych na sztucznej inteligencji będzie dostępna dla sektora contact center, co pozwoli na jeszcze lepszą obsługę klientów i zwiększenie ich zadowolenia.

Słownik
1. contact center. wydzielona z organizacji jednostka zajmująca się ogółem kontaktów z klientami przedsiębiorcy poprzez nieograniczoną ilość dostępnych kanałów kontaktu. Do…
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy
Czytaj więcej

Co daje contact center w chmurze?

Połowa respondentów badania “Win Funding For Your Customer Service Project” przeprowadzonego rzez Forrester Research wskazała pomiar efektów jako jeden z pięciu największych wyzwań w procesie zdobywania oparcia w firmie dla projektów CC w chmurze.