PGE w trakcie wdrożenia obsługi klienta zgodnej ze standardami CSIRE

Konsorcjum A2 Customer Care sp. z o.o. i Atende S.A. od kwietnia 2022 r. realizuje na rzecz PGE Systemy, spółki z Grupy PGE, wdrożenie systemów CRM i Biling. Jego celem jest przygotowanie organizacji do nowoczesnej, wielokanałowej obsługi klientów oraz wymiany komunikatów rynkowych i danych w oparciu o standardy Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), jednocześnie przyspieszając i usprawniając procesy obsługi i rozliczeń klientów. Po zakończeniu odbioru produktów analitycznych, rozpoczęła się kolejna faza realizacji projektu, czyli Wdrożenie pilotażowe systemów CRM i Billing wraz z migracją danych 5 milionów użytkowników.

Zgodnie z informacją prasową opublikowaną przez Grupę PGE w dniu 10 lutego 2023 projekt ten stanowi jeden z filarów transformacji cyfrowej ujętych w strategii Grupy PGE – system będzie wykorzystywał m.in. dane pochodzące z automatycznych, zdalnych odczytów zużycia energii elektrycznej, zwiększając gotowość Grupy PGE do wprowadzania nowoczesnych usług i produktów. Projekt obejmuje nie tylko wdrożenie nowego systemu, ale także połączenie go z wieloma systemami informatycznymi, co jest niezbędne dla skutecznej realizacji procesów obsługi klientów w Grupie PGE.

W dalszej części informacji prasowej Grupa PGE informuję, że w ramach realizowanego projektu, konsorcjum A2 Customer Care sp. z o.o. i Atende S.A. dostarczyło już docelową infrastrukturę techniczną. Na ukończeniu są działania związane z opracowaniem specyfikacji interfejsów, a obecnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem konfiguracji systemu oraz migracji danych klientów. Spółka A2CC zdobyła doświadczenie m.in. w budowie i obsłudze największego systemu billingowego i CRM[1] w Polsce, zrealizowanego dla sektora gazowego oraz uczestniczyła w przygotowaniu specyfiki krajowej i wdrożeniach oferowanego produktu dla sektora energetycznego.

Ten projekt jest wyjątkowo ciekawym, bezprecedensowym wyzwaniem, ponieważ jest to pierwszy tak duży projekt w Polsce przygotowujący organizację do działania w ramach zderegulowanego rynku opartego o standardy CSIRE. Jestem przekonany, że będzie stanowił wzór dla wielu innych podmiotów na rynku energetycznym w zakresie przystosowania systemów SAP do nowych wymogów. Zaoferowaliśmy rozwiązanie o wysokim poziomie parametryzacji co pozwala w szybki sposób przygotować rozwiązanie do pierwszego uruchomienia, ale co najważniejsze da możliwość Zamawiającemu na elastyczne podejście do wprowadzania zmian będących wynikiem zmian otoczenia biznesowego – mówi Krzysztof Biezmienow, prezes zarządu A2 Customer Care sp. z o.o., główny architekt w projekcie NCB.

Spółka pozyskała zamówienie w wyniku przetargu publicznego, wartość podpisanej umowy wynosi 154,3 mln zł brutto. Zakończenie etapu pilotażowego NCB przewidywane jest na IV kwartał 2023 roku. Zakończenie Etapu II i Programu NCB planowane jest na koniec kwietnia 2025 r.

Słownik
1. CRM. inaczej Customer Relationship Management – system informatyczny, którego zadaniem jest automatyzacja oraz wspomaganie procesów na styku klient-organizacja w zakresie pozyskania…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *