UOKiK będzie mógł przeczytać korespondencję przedsiębiorcy z adwokatem

Ochrona poufności komunikacji między prawnikiem a klientem podczas kontroli czy przeszukań w oparciu o przepisy o ochronie praw konkurencji i konsumentów od dawna nie były tak szeroko komentowane jak przy trwającej w Sejmie próbie odejścia od zasady poufności.

UOKiK[1] – jak donosi Dziennik Gazeta Prawna – chce mieć dostęp do pism, jakimi wymienia się przedsiębiorca ze swoim prawnikiem. Zdaniem ekspertów stawia to przedsiębiorcę na miejscu skazanego, którego korespondencja podlega weryfikacji przez Służbę Więzienną.

Choć zapis w projekcie ustawy (która jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie) ogranicza prawo do zapoznawania się z pismami przez urzędnika w „sposób pobieżny” i „w sposób pozwalający na ustalenie autora, adresata, tytułu oraz przedmiotu pisma lub dokumentu oraz daty jego sporządzenia”, to w praktyce przepis ten może być całkowicie martwy. Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, Przemysława Rosatiego, tak skonstruowany przepis narusza tajemnicę adwokacją i relację między adwokatem, a jego klientem.

Zdaniem adwokatów tego typu pomysły legislacyjne zagrażają prawom obywatelskim i w oczywisty sposób sprzeczne z Konstytucją. Ich zdaniem, powołując się na prawo ochrony konsumentów, przedsiębiorcy będą mogli być bez ograniczeń kontrolowani przez urzędników państwowych. Już nawet samo sformułowanie „pobieżne zapoznanie się z pismem” jest nieprecyzyjne.

Jak komunikuje sam UOKiK, „pobieżne” zapoznanie się z pismem ma służyć wyłącznie ocenie, czy dany dokument może zostać objęty ochroną ze względu na tajemnicę. No właśnie – zapoznanie się z pismem i autorytarnie poddaje go ocenie, czy treść jest tajemnicą czy nie.

REKLAMA
Słownik
1. UOKiK. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji państwowej. Odpowiada bezpośrednio przed Prezesem Rady Ministrów. Powoływany jest…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *