Vee: 27,9 proc. wzrostu r/r

Spółka Vee S.A. opublikowała raport na temat swoich wyników dot. wskaźnika MPC (Minutes of Processed Conversations). W styczniu wskaźnik ten wyniósł 345,5 tys. minut połączeń, co jest wynikiem o 4,8 proc. wyższym niż miesiąc wcześniej. Za kilka dni opublikuje swoje wyniki za luty br.

Pierwszy miesiąc 2023 r. wygenerował MPC o 27,9 proc. wyższe od wskaźnika MPC osiągniętego w styczniu 2022 r.

W 2022 r. sprzedaż minut _wyrażona wskaźnikiem MPC_ odpowiadała za średnio 88 proc. całkowitych miesięcznych przychodów spółki. Ponadto, spółka do swoich całkowitych przychodów zalicza także opłaty za setup, czyli licencje i prace wdrożeniowe – rozliczane odpowiednio w cyklach realizowanych projektów, w formule fixed price lub success fee.

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *