Generacja Z w pracy – nie taki diabeł straszny

Do 2025 roku przedstawiciele pokolenia Z będą stanowić 75% zatrudnionych na podstawowych stanowiskach w organizacjach realizujących usługi z zakresu call i contact center. Ich potrzeby oraz oczekiwania kształtują działania pracodawców, którzy muszą dostosować się do ich stylu pracy i sposobów komunikacji.

Do pokolenia Z zalicza się osoby urodzone pomiędzy 1995 a 2012 rokiem. Jest to więc młoda część społeczeństwa, która dopiero stawia swoje kroki na ścieżce kariery, a dla których praca w call center[1] jest najczęściej pierwszym zajęciem zarobkowym. To, co szczególnie wyróżnia pokolenie post-millenialsów to fakt, że jest to pierwsza generacja, która urodziła się w całkowicie scyfryzowanym społeczeństwie.

Pokolenie Z w pracy – podstawowe cechy

O ile pokolenie ich rodziców stopniowo wkraczało w obszar nowych technologii, tak pokolenie Z urodziło się już w cyfrowej rzeczywistości. Doskonale poruszają się po Internecie, znając zarówno jego zalety, jak i czyhające nań zagrożenia. Wyróżnikiem tej generacji jest zdolność do funkcjonowania w dwóch rzeczywistościach jednocześnie, zarówno w tej online’owej, jak i offline’owej. Zauważalne jest jednak, że to świat wirtualny przyciąga ich bardziej. Umiejętność doskonałego korzystania z aplikacji czy platform stwarza szereg nowych możliwości dla pracodawców, które jednak mogą stanowić duże wyzwania, m.in. pod kątem organizacji pracy opartej na Internecie i nowych technologiach. Czasy pandemii niejako wpłynęły na przyspieszenie tej rewolucji, zmuszając wiele organizacji do funkcjonowania w trybie online.

– Wdrożenie modelu pracy zdalnej było dla nas naturalna odpowiedzią na wyzwania, z jakimi wszyscy musieliśmy się zmierzyć. Bardzo szybko udało nam się dostosować stanowiska oraz zaimplementować procesy, które pozwoliły zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom, przy jednoczesnym zachowaniu płynności organizacji. Obecnie ponad połowa pracowników wykonuje swoje obowiązki w trybie tzw. „home office” i z prowadzonych badań wiemy, że zdecydowanie cenią sobie taką możliwość. Wprowadzenie rozwiązań zdalnych pozwoliło nam także na realizację całego procesu rekrutacji oraz szkolenia w formie bezkontaktowej, dzięki czemu obecnie zatrudniamy pracowników z całej Polski – opowiada Kinga Fijoł, dyrektor firmy Contact Sales

Przerzucenie punktu ciężkości na funkcjonowanie organizacji w trybie zdalnym i hybrydowym wpływa także na dostosowanie kanałów komunikacyjnych oraz programów motywacyjnych. Choć przedstawicielom pokolenia Z przypisuje się często, że są zamknięci na innych i koncentrują swoją uwagę wyłącznie na kontaktach wirtualnych, najnowsze badania ukazują nieco inny obraz sytuacji. Relacje i spotkania osobiste są wciąż najważniejszą metodą interakcji rówieśniczej, social media stanowią jedynie swego rodzaju przedłużenie tych relacji. Ta dwubiegunowość musi znaleźć swoje odwzorowanie także w strategiach komunikacyjnych pracodawcy oraz tworzeniu programów integracyjnych. Jak opowiada Kinga Fijoł – dyrektor firmy Contact Sales, aby skutecznie trafić do pracowników należy uwzględnić różnorodność nie tylko oferty pracodawcy, ale także kanałów kontaktu z młodym pokoleniem:

Staramy się, aby nasza oferta była dostosowana nie tylko do różnych grup wiekowych, ale także możliwa do realizacji bez względu na miejsce zamieszkania. Zatrudniając pracowników w formie zdalnej na terenie całej Polski przygotowaliśmy systemy motywacyjne, w których to pracownik wybiera spośród ponad 100 propozycji rozwiązania które mu odpowiadają najbardziej. W zakresie kontaktu stawiamy przede wszystkim na komunikatory zdalne oraz social media. Jesteśmy obecni we wszystkich najpopularniejszych platformach społecznościowych i właśnie przygotowujemy się do stworzenia profilu na kolejnej z nich, obecnie najczęściej używanej przez najmłodszą część naszej kadry. – dodaje Fijoł.

Do przedstawicieli pokolenia Z przywarło określenie „pokolenia dobrobytu”. Z jednej strony byli oni wychowywani w sposób bezstresowy, z zapewnieniem wszystkich materialnych potrzeb i „zachcianek”, z drugiej zaś członkowie „zetek” są skłonni do podjęcia pierwszej pracy już w czasie studiów, bez względu na to czy ich rodzice zapewniają im bezpieczeństwo finansowe. Ich podejście do pracy jest pragmatyczne – już na wczesnym zaczynają planować dalsze kroki w karierze ale też  nie zamierzają pracować ponad swoje siły. Nie odczuwają silnej konkurencji na runku, kładą duży nacisk na własną wygodę, satysfakcję, zdrowie psychiczne i tzw. work-life balance. Zatrudnienie ma im zapewnić środki na utrzymanie i realizację pasji, ale jednocześnie wymagają od pracodawcy dużych możliwości rozwoju i chcą mieć wpływ na funkcjonowanie organizacji pracy.

Aby sprostać tym oczekiwaniom należy uważnie słuchać tego, co mówią nasi pracownicy i możliwie podejmować decyzje w oparciu o ich sugestie i pomysły.

W naszej firmie prowadzimy kilka programów badania poziomu satysfakcji. Począwszy od dużego audytu, przeprowadzanego dwa razy w roku, poprzez udostępnienie pracownikom przestrzeni do anonimowego zgłoszenia uwag, po regularne spotkania z pracownikiem działu HR. Takie działania nie tylko pokazują nam, co o nas sądzą nasi pracownicy, ale także pozwalają nam na wdrażanie nowych pomysłów i dostosowywanie środowiska do ich potrzeb – mówi Małgorzata Klimczuk, specjalista ds. HR w Contact Sales.

Raport przygotowany przez Centrum Innowacji Pro-Learning pokazuje co tak naprawdę liczy się dla przedstawicieli generacji Z. Według badania na pierwszym miejscu jest dobra atmosfera w miejscu pracy (96,3% respondentów), drugie i trzecie miejsce w rankingu zajmują: szacunek do pracownika (88,9%) oraz możliwości rozwoju (75,9%). Potrzeba przyjaznego środowiska nie wynika tylko, z ogólnie przypisywanej generacji Z, nielojalności wobec pracodawcy czy słabego zaangażowania w obowiązki. Wśród wymienianych cech osób urodzonych w drugiej połowie XX i pierwszej dekadzie XXI wieku jest generalne „przebodźcowanie” i trudności w skupieniu uwagi przez dłuższy czas. Przyjazna atmosfera w pracy pozytywnie wpływa zarówno na zaangażowanie w wykonywanie zadań, ale też oddziałuje na produktywność. Toksyczna atmosfera zaś może powodować pogorszenie samopoczucia pracowników i prowadzić do zwiększenia poziomu stresu, który może bezpośrednio powodować spadek efektywności i wydajności. Dodatkowo, narastające zmęczenie, brak chęci angażowania się w obowiązki oraz ogólna niechęć do przebywania w firmie skutkuje odejściem pracownika i zwiększa poziom rotacji w organizacji.

Elementami kształtującymi pozytywną atmosferę są m.in. efektywne współdziałanie, życzliwość, dobra komunikacja, brak niezdrowej rywalizacji, wspieranie, docenianie oraz częste udzielanie konstruktywnego feedback[2]’u. Ponadto, dzięki dobremu środowisku pracownicy zyskują świadomość współodpowiedzialności za los firmy, przez co czują, że odgrywają w niej ważną rolę. Atrakcyjna atmosfera w miejscu pracy i umiejętne słuchanie swoich pracowników sprawia, że chcą oni się angażować i sami wychodzą z ciekawymi inicjatywami.

– Naszym ostatnim sukcesem jest nagranie teledysku, który pokazuje jak wygląda życie w naszej firmie. Na pomysł jego powstania wpadł Krystian, lider jednego z zespołów sprzedażowych, podczas letniego spotkania integracyjnego. Sam napisał tekst i nagrał piosenkę. Jego znajomość branży muzycznej pozwoliła nam na zatrudnienie profesjonalnego realizatora odpowiedzialnego za nakręcenie materiału wideo. W trakcie powstawania scenariusza do klipu, w działania zaangażowali się pozostali pracownicy – zarówno konsultanci, jak i koordynatorzy czy osoby z administracji, występując w roli aktorów, przygotowując rekwizyty czy przekazując swoje uwagi i pomysły. Efektem tego jest kilkuminutowy teledysk, z którego jesteśmy niezmiernie dumni – opowiada Kinga Fijoł.

Rezultat tych działań możecie ocenić sami…

Podsumowanie

Kiedy pokolenie Z zaczynało wchodzić na rynek pracy, pracodawcy z niepokojem obserwowali ich odmienność od poprzednich generacji. Na temat przedstawicieli „zetek” powstało mnóstwo stereotypów i narosło wiele mitów. Faktem jest jednak, że każde nowe pokolenie rozpoczynające swoją drogę zawodową różni się od osób z poprzednich dekad. Te różnice jednak wywierają wpływ na firmy, praktycznie we wszystkich branżach, zmuszając je do zmiany sposobu funkcjonowania. Jako pracownicy, przedstawiciele „pokolenia multitasking” stanowią nie lada wyzwanie. Wychodząc z założenia, że to pracodawca jest dla nich, a nie oni dla niego, postrzegają swoją swobodę i wolność jako wartość nadrzędną. Modele zarządzania oparte na autorytatywnym liderze, nie zdadzą egzaminu w zderzeniu z „zetkami”. Kluczem, który pozwoli na udaną współpracę, jest komunikacja. Uważne słuchanie swoich pracowników i rozsądne zarządzanie zmianą są najważniejszymi z filarów silnej organizacji.

Słownik
1. call center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
2. feedback. przekazanie doradcy praktycznych wskazówek i propozycji do rozmowy przez trenera. Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *