IDEAS NCBR i Politechnika Poznańska będą kształcić doktorów od AI

Zawarte 17 sierpnia b.r. porozumienie między Politechniką Poznańską a IDEAS NCBR daje nowe możliwości kształcenia młodych naukowców w zakresie sztucznej inteligencji. Porozumienie umożliwi utworzenie dodatkowych miejsc w Szkole Doktorskiej, a młodym naukowcom, którzy skorzystają z programu, dedykowane środowisko pracy pozwalające na połączenie obowiązków wynikających z programu Szkoły Doktorskiej z pracą badawczą pod skrzydłami światowych autorytetów SI.

– Współpraca z polskimi uczelniami wyższymi jest jednym z priorytetów IDEAS NCBR. Przedmiotem tego porozumienia jest rekrutacja doktorantów, którzy będą kształcić się w Szkole Doktorskiej PP i jednocześnie pracować w naszym ośrodku badawczo-rozwojowym. Oprócz atrakcyjnych zarobków, zaoferujemy młodym naukowcom możliwość uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach i współpracy z naukowcami z całego świata przy pionierskich projektach badawczych – mówi prof. Piotr Sankowski, CEO IDEAS NCBR.

Algorytmy oparte na sztucznej inteligencji są coraz powszechniej wykorzystywane przez wszystkie segmenty gospodarki, nieustannie rośnie więc zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Polskie uczelnie kształcą dobrych informatyków, jednak wielu z nich decyduje się pracować poza granicami kraju lub tam kontynuować naukę. Istotne jest to, żeby stworzyć im w Polsce dobre warunki do rozwoju, żeby chętniej tu zostawali. Dla rozwoju polskiej innowacyjności kluczowe jest również to, aby prowadzone tu były prace badawczo-rozwojowe oraz zbudowana została stabilna platforma umożliwiająca transfer wiedzy i pomysłów między środowiskiem naukowym a biznesem. 

Politechnika Poznańska (PP) kształci corocznie kilkuset studentów na kierunkach związanych ze sztuczną inteligencją takich jak informatyka, teleinformatyka, automatyka i robotyka. Jako pierwsza polska uczelnia uruchomiła kierunek pierwszego i drugiego stopnia Artificial Intelligence. Jest jedną z 5. polskich uczelni biorącą udział w projekcie AI-Tech KPRM, w ramach którego prowadzi specjalność magisterską sztuczna inteligencja. Na PP w zakresie AI działają koła naukowe, np. koło GHOST, które organizuje corocznie kilkusetosobową konferencję „GHOST Day: Applied Machine Learning Conference”. Politechnika Poznańska jest jedną z dwóch polskich uczelni Członkiem-Założycielem AI Doctoral Academy, europejskiej sieci uczelni prowadzących szkolenia doktoranckie w zakresie AI.

– Dla Politechniki Poznańskiej współpraca z IDEAS NCBR to szansa za pozyskanie dodatkowych stypendiów doktoranckich i na zaoferowanie bardziej atrakcyjnych warunków finansowych potencjalnym doktorantom w zakresie sztucznej inteligencji. Liczymy też, że współpraca ta zaowocuje pozyskaniem nowych kontaktów i realizacją nowych projektów badawczo-rozwojowych dla otoczenia społeczno-gospodarczego – mówi prof. Andrzej Jaszkiewicz, Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Artykuły na pokrewne tematy
Czytaj więcej

Otwarta perspektywa: środowiska chmurowe

Chmury hybrydowe zyskały trwałe miejsce we współczesnej infrastrukturze informatycznej. Model ten ma wiele zalet – przedsiębiorstwa powinny bliżej mu się przyjrzeć przede wszystkim dlatego, że oferuje większe pole manewru. Do niedawna możliwości i funkcjonalności do tworzenia nowych rozwiązań raczej się wzajemnie wykluczały. Pojawiały się dylematy typu: czy samodzielnie stworzyć aplikację w oparciu o własne zasoby, czy raczej zdecydować się na outsourcing architektury i skorzystać z usług zewnętrznego dostawcy?
Czytaj więcej

5 powodów, dla których warto uruchomić własnego czatbota

Gdy prawie trzy lata temu rozgorzała dyskusja o tym, czy ilość telefonów w call center spadnie, czy też pozostanie na niezmienionym poziomie – eksperci byli podzieleni. Gdy jedni mówili, że to jest po prostu nie możliwe, drudzy mówili – „zapamiętacie nasze słowa: telefon wkrótce będzie przeżytkiem”.