Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

Sentiment analysis

(z ang.) analiza nastrojów to oparty na sztucznej inteligencji proces określania emocji i opinii klientów na podstawie słów kluczowych i cech mowy.

46 proc. odejść pracowników to Twoja wina managerze!

Masz nieefektywne procesy, mało płacisz i nie dajesz realnych szans na rozwój? Spodziewaj się odejść pracowników – do takich wniosków można dojść po lekturze raportu „Od fali odejść do fali zmian. Czy jesteśmy gotowi na nowe podejście do pracy?” przygotowanego przez Deloitte i ekspertów Human Capital Deloitte. O tyle wyniki są ważne, że dotyczą polskiego rynku. Ale to nie koniec złych wiadomości – myśli tak już do drugi pracownik!

Zjawisko Wielkiej Rezygnacji, które pojawiło się w czasie pandemii nie odpuszcza. Wbrew powszechnej opinii nie chodzi tylko o zarobki – dla dziewięciu na dziesięciu ankietowanych rozwój zawodowy jest głównym powodem decyzji o odejściu. W odpowiedzi na rosnącą rotację kadr przedsiębiorcy oczywiście podejmują działania mające na celu poprawę wizerunku.

80 proc. wysoko wykwalifikowanych polskich pracowników rozważa zmianę pracy w najbliższej przyszłości. Odsetek osób, które rozważają przejście do innej firmy, najlepiej pokazuje skalę zjawiska Great Resignation (Wielkiej Rezygnacji – rosnącej rotacji oraz spadku zaangażowania pracowników) w Polsce. Do takich wniosków doszli eksperci zespołu Human Capital Deloitte, autorzy badania Od fali odejść do fali zmian. Czy jesteśmy gotowi na nowe podejście do pracy?, przeprowadzonego między 6 a 30 maja 2022 r. na grupie 974 respondentów z Polski reprezentujących różne branże i stanowiska.

Najczęściej wskazywanym czynnikiem, jaki skłoniłby pracowników do zmiany pracodawcy, była niska efektywność procesów dziejących się w ramach organizacji (46 proc. odpowiedzi). Drugim najistotniejszym argumentem był niski poziom wynagrodzenia (43 proc.), a trzeci najczęściej wskazywany powód rezygnacji to brak możliwości rozwoju (37 proc.).

Na szczególną uwagę zasługuje tutaj aspekt dotyczący niskiej efektywności procesów wewnątrz organizacji. Oto domena samego przedsiębiorcy ma największy wpływ na powody odejść pracowników z firmy.  Wydaje się więc, że zasadne jest teraz jak najszybsze zoptymalizowanie procesowe firm z wykorzystaniem posiadanych kadr. Zdaniem ekspertów rynkowych branży obsługi klienta najgorzej jest w outsourcingowych call centers. Wysoka rotacja obecna w sektorze od wielu lat nie sprzyja efektywniejszej optymalizacji procesów. Odpowiedzialność za dostosowywanie firmy do nowych realiów zasadniczo oparta jest na barkach managerów średniego szczebla.

Wśród wymienianych powodów odejść wysokie miejsce zajmuje także poziom wynagrodzeń oraz możliwość rozwoju wewnątrz organizacji. Oby tym elementom sprzyja większa elastyczność miejsca pracy i szkolenia. I tutaj ponownie największej „za uszami” ma outsourcing, który owszem – rozwija kompetencje swoich pracowników, ale firmy z tego sektora nie otwierają drzwi dla nowych trendów z zakresu edukacji, szkoleń zewnętrznych i samorozwoju swoich pracowników.

93 proc. respondentów ankiety Deloitte wskazało, że jednym z ważniejszych czynników determinujących decyzję o zmianie miejsca pracy, jest kwestia rozwoju zawodowego. Uczestnicy rynku pracy nie patrzą na swoje obowiązki jedynie pod kątem zarobkowym, ale również w kontekście realizacji własnych ambicji. Nie bez znaczenia są również benefity oferowane przez pracodawcę, takie jak elastyczny czas pracy (najważniejszy czynnik pozapłacowy według ankietowanych), prywatna opieka medyczna czy dodatkowy dzień wolny.

Chociaż wielu pracowników oczekuje możliwości pracy w systemie zdalnym lub hybrydowym, to 49 proc. ankietowanych wskazało, że praca na odległość spowodowała u nich wzrost odczuwanego stresu w porównaniu do wcześniejszego modelu pracy w biurze. Te osoby stwierdziły również, że od momentu wdrożenia pracy hybrydowej/ zdalnej liczba ich obowiązków wzrosła (32 proc. odpowiedzi). Kolejnymi czynnikami stresogennymi były erozja efektywności współpracy w ramach zespołu, jak i spadek klarowności komunikacji (odpowiednio 15 i 13 proc.). Według ekspertów Deloitte odpowiednio wysoki poziom jakości wymiany informacji z liderem i pozostałymi członkami zespołu nie tylko ogranicza ryzyko wystąpienia spornych sytuacji i poprawia efektywność działań, ale również zmniejsza prawdopodobieństwo podjęcia decyzji o odejściu z pracy. 80 proc. badanych zgodziło się bowiem ze stwierdzeniem, że nieodpowiednia komunikacja w danej firmie skłoniłaby ich do poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia.

Przedsiębiorcy chcący zachować swoją pozycję rynkową muszą sobie uświadomić, że w dzisiejszej gospodarce to kapitał ludzki odgrywa kluczową rolę dla zachowania przewagi konkurencyjnej. Jak wynika z raportu, utrzymanie poziomu zatrudnienia i satysfakcja pracowników stają się najważniejszymi czynnikami w kontekście przyszłej ekspansji. W tym celu warto wykorzystać nowoczesną technologię, umożliwiającą zwiększenie efektywności wykonywanych działań przy jednoczesnym braku konieczności wydłużania czasu pracy. Co więcej, uelastycznienie pracy zespołów sprawia, że pracownicy są bardziej zadowoleni. W połączeniu z możliwością rozwoju w ramach danej organizacji przyczynia się to do postrzegania danego przedsiębiorstwa jako atrakcyjnego miejsca pracy.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Artykuły na pokrewne tematy