InteliWISE na sprzedaż

Spółka InteliWISE opublikowała informację poufną z 10 listopada ub. roku, z informacją, że Efecte Oyj z Finlandii rozpoczął negocjacje w sprawie przejęcia 100% akcji spółki.

Finowie zawarli już umowę przedwstępną z akcjonariuszami InteliWise: Xanthippe Investments Limited, Marcinem Strzałkowskim (prezesem InteliWise) oraz Grzegorzem Siehieniem (szefem technologii w spółce), zobowiązujące do warunkowej sprzedaży akcji w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji, które zostanie ogłoszone przez inwestora w terminie 5 dni od zawarcia umowy.

Jak czytamy w opublikowanym przez spółkę komunikacie,przyjęcie przez inwestora ofert sprzedaży akcji spółki złożonych w odpowiedzi na zaproszenie jest uwarunkowane złożeniem ofert zapewniających osiągnięcie co najmniej 95% akcji spółki. Inwestor może według własnego uznania zdecydować się na zawarcie transakcji także pomimo braku osiągnięcia minimalnego progu 95%. Zgodnie z warunkami zaproszenia inwestor może według własnego uznania odwołać zaproszenie i odstąpić od nabycia akcji spółki, w szczególności w przypadku zajścia istotnej niekorzystnej zmiany. Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia akcji w wyniku zaproszenia to 1 lipca 2022 r.

Spółka InteliWISE to jeden z większych dostawców usług Conversational AI, w tym AI Chatbot i Voicebot w Polsce. Firma wdrożyła swoje rozwiązania dla 150 klientów (w tym z listy Fortune 500 w USA). InteliWISE jest notowana na rynku NewConnect.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Artykuły na pokrewne tematy
Czytaj więcej

InPost z voicebotem

Spółka InPost uruchomiła na swojej infolinii wirtualnego konsultanta – voicebota. Jego zadaniem jest udzielenie odpowiedzi na pytania dzwoniących oraz zapewnienie wyższej jakości obsługi klienta.
Czytaj więcej

Vee S.A. zapowiada ofensywę hostów na polu rozwiązań pudełkowych

Technologiczny Vee ma za sobą rok niezwykle dynamicznych wzrostów, ale i zmian, które przekierowują w 2021 r. rozwój spółki na nowy rynek hostów głosowych. Plan wdrożenia rozwiązań pudełkowych pod marką Vee Host jest ambitny i kapitałochłonny, jednak gra toczy się o wpływy liczone w setkach milionów złotych rocznie.
Czytaj więcej

Pierwsze urodziny Asystenta głosowego w bankowej aplikacji mobilnej IKO

Minął rok od uruchomienia Asystenta głosowego w aplikacji mobilnej PKO Banku Polskiego. Przy jego pomocy, używając mówionych poleceń, można m.in. zrobić przelew zwykły do zdefiniowanego odbiorcy lub na numer konta oraz przelew na telefon, a także sprawdzić stan środków na rachunku. Funkcji i możliwości Asystenta będzie stopniowo przybywać.