UODO opublikowało roczny plan kontroli. Outsourcing może spać spokojnie.

UODO w tym roku skontroluje przetwarzanie danych osobowych przez banki, a także organy przetwarzające dane osobowe w systemach SIS i VIS. Z kontrolą muszą się też liczyć przetwarzający dane przy użyciu mobilnych aplikacji.

Jak wynika z zatwierdzonego przez Prezesa UODO rocznego planu kontroli  jednym z punktów jest sprawdzenie procesów zabezpieczenia i udostępniania danych osobowych przetwarzanych przez podmioty przetwarzające w związku z użytkowaniem aplikacji mobilnych.

Ponadto UODO przyjrzy się przetwarzaniu danych osobowych klientów i potencjalnych klientów banków w zakresie profilowania. Sprawdzi też sposoby informowania osób ubiegających się o kredyt o dokonanej ocenie zdolności kredytowej w związku z art. 70a ustawy Prawo bankowe.

Dodatkowo UODO zweryfikuje przetwarzanie danych osobowych przez organy przetwarzające w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym.

Zaplanowane kontrole podyktowane są licznymi sygnałami (w tym skargami, pytaniami i zgłoszeniami naruszeń ochrony danych osobowych) wskazującymi na zagrożenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz duże społeczne zainteresowanie tego typu problemami.  Dlatego też Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uznał je za istotne z punktu widzenia zadań realizowanych przez organ nadzorczy.

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *