Kruczkowski (PKO BP): proces cyfryzacji sektora bankowego znacznie przyspieszył

Pandemia Covid-19 znacząco przyspieszyła proces cyfryzacji sektora bankowego. Praktycznie w kilka, kilkanaście miesięcy dokonały się zmiany zaplanowane na kolejne kilka lat. Będzie coraz mniej tradycyjnych placówek bankowych, a banki będą musiały bardziej zadbać o bezpieczeństwo swoich klientów na poziomie cyfrowym – powiedział Maks Kraczkowski, wiceprezes PKO Banku Polskiego podczas Kongresu Bankowości Detalicznej w Warszawie.

Jak twierdzi Kruczkowski rozmowy o przyszłości sektora bankowego na świecie oraz w samej Polsce wiążą się oczywiście z dużą ilością predykcji tego, jak może wyglądać świat za 10 czy 20 lat. Zdaniem wiceprezesa banku PKO BP zmniejszeniu ulegnie ilość oddziałów i placówek terenowych banków, co jest niewątpliwie efektem postępującego dalszego procesu cyfryzacji obsługi klienta.

– Świat ciągle potrafi nas zaskakiwać – mówi Maks Kruczkowski – tak jak każde wyzwanie, które się pojawia przed polską bankowością, czy przed polskimi przedsiębiorcami. Dowodem jest wzmożona cyfryzacja procesów interakcji z klientami związana z koronawirusem. Banki wykonały świetnie swoją pracę i dzisiaj możemy ocenić, że rewolucja technologiczna, która planowana była na 5-7 lat u niektórych podmiotów odbywa się w kilka, najdalej kilkanaście miesięcy.

Jak zauważają autorzy raportu „Cyfryzacja bankowości korporacyjnej”, czyli Związek Banków Polskich, w widoczny sposób zmienia się m.in. forma komunikacji klienta z bankiem, w tym sposoby zawierania między nimi umów. Kluczową rolę odgrywa obecnie tzw. trend paperless polegający na odchodzeniu od dokumentów papierowych na rzecz ich elektronicznych odpowiedników. Zaletą takiego rozwiązania jest przeciwdziałanie wysokim kosztom obsługi oraz archiwizacji dokumentów papierowych. Rezygnacja z papierowych dokumentów zapewnia także wygodę i oszczędność czasu – zarówno klientom, jak i bankom. Dodatkowo trend ten odpowiada również zmieniającym się oczekiwaniom klientów – w bankowości coraz większego znaczenia nabiera tzw. klientocentryczność, która stawia za cel wzrost satysfakcji klienta (Customer Experience[1] Management). Wyjątkowo istotnym jest odpowiednie zaprojektowanie procesów onboardingowych zachęcających potencjalnych klientów do nawiązania czy rozszerzenia współpracy.

– Jestem spokojny o polski sektor bankowy z punktu widzenia lidera polskiej bankowości i największej instytucji bankowej w tej części Europy mogę powiedzieć, że PKO Bank Polski, niezależnie od tego – czy za 10, czy 20 lat – spełniał oczekiwania swoich klientów, a nawet więcej – będzie wybiegał w przyszłość. – dodał Maks Kruczkowski.

Słownik
1. Customer Experience. to suma wszystkich doświadczeń jakie klient ma z naszą firmą we wszystkich możliwych kanałach kontaktu i punktach styku…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *