Platform Ops dla aplikacji rozproszonych i chmurowych

Koncepcja „Platform Ops” różni się od DevOps, NetOps, SecOps, DevSecOps, czy FinOps. Platform Ops jest spoiwem, które wiąże ze sobą poszczególne struktury organizacyjne i działania niezbędne do zaspokojenia potrzeb przedsiębiorstw technologicznych tworzących nowoczesne aplikacje rozproszone i aplikacje chmurowe.

Platforma jest kolekcją technologii wykorzystywanych przez poszczególne zespoły projektowe w celu realizowania różnych funkcji zależnych od mocy obliczeniowej. Zespół ds. aplikacji WWW posługuje się serwerami WWW, warstwą pośrednią (np. Node.js), interfejsem użytkownika i modułem wyrównywania obciążeń. Zespół ds. obsługi technologii marketingowych korzysta z produktów SaaS[1], takich jak Adobe Creative Cloud czy Salesforce. Z kolei zespół ds. operacji sieciowych działa w oparciu o platformę Kubernetes, kontrolery udostępniania aplikacji i in. wirtualne rozwiązania sieciowe.

W epoce chmur obliczeniowych i aplikacji chmurowych wszystkie zespoły mogą korzystać z platformy, która oprócz podstawowej funkcjonalności z zakresu mocy obliczeniowej, pamięci masowej i obsługi sieci oferuje również narzędzia do tworzenia i udostępniania aplikacji.

Odpowiedzialność Platform Ops

Zespół Platform Ops odpowiada w takim modelu za staranny wybór, serwisowanie, podłączanie i zabezpieczanie platformy, która zapewnia zespołom DevOps zasoby potrzebne w ich pracy. Ponieważ coraz więcej obszarów technologii jest przenoszonych do chmury, zespół Platform Ops odpowiada również za udostępnianie funkcji podstawowych, takich jak rozwiązania sieciowe i zabezpieczenia dla całego przedsiębiorstwa.

Platform Ops na mnogość narzędzi i rozwiązań – niwelowanie niezgodności

Dziś rozwiązania monolityczne są poddawane refaktoryzacji do postaci usług połączonych interfejsami API. Aplikacje rozproszone zawierają wiele usług i mogą obejmować swoim zasięgiem wiele chmur. Programiści stali się więc biegli w zarządzaniu zasobami technologicznymi, a ponadto dysponują pełną swobodą wyboru narzędzi według własnego uznania.

Bywa, że kilkadziesiąt działających w firmie zespołów DevOps korzysta z kilkuset lub kilku tysięcy różnych narzędzi i rozwiązań z obszaru mocy obliczeniowej, obsługi danych, kolejek komunikatów, zabezpieczeń i pracy w sieci. W szczególności dotyczy to warstwy aplikacji (warstwy 7).

Platform Ops jest obiecującym rozwiązaniem na bolączkę nadmiaru narzędzi technologicznych. Zespół ten współpracuje ze wszystkimi użytkownikami rozwiązań informatycznych i aplikacji w przedsiębiorstwie, sprawdza potrzeby i oczekiwania, a następnie odpowiednio zawęża pole wyboru z zachowaniem możliwości realizowania procedury wczesnego testowania (tzw. shift left), z silnymi zabezpieczeniami, nadzorem dla niezawodności.

Zespół Platform Ops stanowi też cenne źródło ocen i danych analitycznych dla zarządzających firmami, które operują w środowisku chmur, aplikacji chmurowych, infrastruktury rozproszonej oraz tworzenia i zabezpieczania aplikacji w oparciu o koncepcję wczesnego testowania (shift left). Wsparcie może obejmować obszar analizy potrzeb informatycznych i związanych z nimi kosztów.

Wyższa skuteczność strategii informatycznej z Platform Ops

Konflikt pomiędzy oferowaniem wyboru a sprawowaniem kontroli jest z Platform Ops pozorny. Przedsiębiorstwo jako atrakcyjne miejsc kreatywnej pracy dla programistów nie kojarzy się z nakładaniem nadmiernych ograniczeń. Jednak dopuszczanie zbyt szerokiego wyboru prowadzi do powstania rozproszonego środowiska technologicznego tj. niezgodnych, niespójnie skonfigurowanych i nieustrukturyzowanych narzędzi. Warto mieć na uwadze, że podobne środowisko staje się z czasem trudne w zarządzaniu i niebezpieczne.

Wysoce rozproszone środowiska chmurowe zapewniają właściwą równowagę między koncepcją wczesnego testowania (Shift left), a uporządkowaną infrastrukturą. Platform Ops będą odpowiedzialne za ten balans w przedsiębiorstwach, które skutecznie się transformują.

Ireneusz Wiśniewski
dyrektor zarządzający w F5 Poland

Słownik
1. SaaS. Zobacz Software as a Service.


Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy