Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

2,5G

standard sieci komórkowych drugiej generacji, w których zaimplementowano funkcje wspomagające pakietową komutację danych. Sieci 2.5G uważane są za element ewolucji pomiędzy sieciami drugiej i trzeciej generacji. Do sieci 2.5G zalicza się na przykład sieci GPRS/EDGE, które budowane są na podstawie istniejących sieci GSM (2G), ale dzięki technologiom wspomagającym pakietowe przesyłanie danych oferują usługi dostępne w sieciach 3G (w sieciach trzeciej generacji usługi te oferowane są z lepszą jakością). Dodatkowo sieć szkieletowa budowana dla potrzeb implementacji technologii GPRS/EDGE może być także używana przez sieci UMTS (3G), co umożliwia współistnienie sieci 2G i 3G oraz stopniową ewolucję istniejących sieci pomiędzy tymi standardami.

Predykcje z obszaru CX na 2022, czyli o czym pamiętać myśląc o poprawianiu doświadczeń?

Patrząc w przyszłość, oczywistym wydaje się, że doświadczenia klientów i pracowników będą krytycznymi wartościami, rzutującymi na kondycję przedsiębiorstwa. Dlatego istotne jest, aby organizacje mogły wykorzystać tę wiedzę jako „paliwo napędowe” wzrostu biznesu.

Warto zauważyć, że właśnie dzięki zbieraniu opinii, firmy mogą najlepiej dostosowywać się do potrzeb klientów, szybciej wprowadzać zmiany, a co za tym idzie – wykorzystać doświadczenie klientów jako źródło przewagi konkurencyjnej. Dysponując odpowiednimi narzędziami i wiedzą o klientach, firmy mogą optymalizować doświadczenia w czasie rzeczywistym. W przyszłości będzie to wyglądało inaczej w różnych branżach, ale przewiduję, że pozycje lidera osiągną te firmy, które będą reagować dynamicznie i dostosowywać się do klientów w kluczowych momentach. W związku z powyższym jako Medallia przygotowaliśmy kilka wskazówek z obszaru CX[3] i EX, które mogą pomóc w podnoszeniu doświadczeń klientów na jeszcze wyższy poziom.

Każde doświadczenie jest ważne

Nawet najbardziej niepozorne doświadczenie klienta i pracownika będzie odzwierciedlało indywidualne wartości. Wszystkie marki będą dążyć do tego, by w każdej interakcji z klientem przedstawić, jakie wartości ona reprezentuje. Choć firmy od dawna używają ankiet do zbierania informacji zwrotnych, w przyszłości nie będą musiały pytać ich o odczucia – będą w stanie je zrozumieć i poznać poprzez wychwytywanie ich sygnałów i zachowań w każdym punkcie styku i interakcji. Spodziewamy się, że analiza obrazu wideo i głosu będzie odgrywać ogromną rolę w programach customer experience[1] organizacji, ze względu na możliwości, jakie przedsiębiorstwa oferują w zakresie komunikacji dwukierunkowej. Klienci zdecydowanie wolą mówić niż pisać na klawiaturze – wystarczy spojrzeć na inwestycje, jakie firmy takie jak Google czy Amazon poczyniły w asystentów głosowych, aby zrozumieć, że rozwiązania wykorzystujące mowę to cenne źródło dodatkowych informacji. Widzimy, jak organizacje korzystają z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji analizujących mowę i obraz wideo, co może im naprawdę pomóc w generowaniu pozytywnych doświadczeń klientów.

Nieoceniony wkład technologii

Nie mam wątpliwości, że dzięki AI, IoT, 5G[4] i innym szybko zmieniającym się technologiom w niedalekiej przyszłości dotrzemy do miejsca, w którym większość organizacji będzie naprawdę dobrze znała każdego z nas. Wszystko to będzie wynikało z analizy indywidualnych zachowań, profili oraz informacji zwrotnych – dzięki czemu w konsekwencji umożliwi firmom angażowanie się poprzez oferowanie dokładnie tego, czego konsument szuka, w sposób, który jest praktyczny i emocjonalnie dopasowany. Doświadczenia nie będą już dostosowywane na podstawie wzorca, lecz tworzone na miejscu dla danej osoby na podstawie wcześniejszych interakcji, a do tego staną się w pełni zautomatyzowane, zarówno dla pracowników, jak i klientów. Będzie to wymagało zwiększonej koncentracji na danych i ich jakości, aby analityka mogła napędzać automatyzację.

W przypadku pracowników, narzędzia, w które inwestują firmy, pomogą członkom zespołu doskonalić się każdego dnia – zarówno zespołom contact center[2], dzięki alertom w czasie rzeczywistym pomagającym agentom lepiej zarządzać interakcją. Technologia będzie wykorzystywana do identyfikowania sposobów na zwiększenie efektywności operacyjnej poprzez analizę nastrojów klientów, wyników finansowych, operacyjnych KPI[5] i innych danych, pomagając przy tym zatrudnionym osiągnąć zamierzone cele dla organizacji.

Czas wartością ważniejszą niż kiedykolwiek wcześniej

W 2022 r. najbardziej konkurencyjne organizacje będą koncentrować się na tym samym priorytecie – szybkim reagowaniu na to, czego dowiadują się od klientów. Analityka, uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja będą miały dużo większe znaczenie w ciągu najbliższych pięciu lat, pomagając w przyspieszeniu opartych na danych działań i projektowaniu wyjątkowych doświadczeń. Największym trendem, który dostrzegamy w skali makro, jest wzrost inwestycji firm w technologie cyfrowe w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Aż 88% klientów jest mniej skłonnych do ponownego odwiedzenia strony internetowej po jednym złym doświadczeniu. Wyniki raportu Medallia – Decibel obrazują, że aż 16% firm wdrożyło w pełni zautomatyzowane techniki optymalizacji oparte na uczeniu maszynowym. Jest to wyraźny dowód na to, że coraz więcej firm dostrzega korelację pomiędzy jakością cyfrowych doświadczeń a wynikami biznesowymi. W rzeczywistości, według tego samego badania prawie połowa kadry zarządzającej uważa doświadczenia online za absolutnie kluczowe dla ogólnego sukcesu ich organizacji. Dobrym przykładem zastosowania tej technologii jest Vodafone UK, który wykorzystuje analitykę doświadczeń cyfrowych, aby połączyć punkty w doświadczeniach online i uzyskać 360-stopniowy obraz podróży klienta. Dzięki takiemu podejściu do cyfrowych potrzeb klienta Vodafone UK udało się zwiększyć liczbę wizyt online o 181%, a szanse sprzedaży o 331%.

Można śmiało powiedzieć, że nie wrócimy już do „normalności” sprzed pandemii. Zasady zaangażowania klientów uległy zmianie, a firmy muszą być zwinne i proaktywne w definiowaniu przyszłości doświadczeń, jak nigdy wcześniej. W tej nowej erze klienci będą nie tyle oczekiwać – co wręcz wymagać od marek „uczłowieczenia” cyfrowych interakcji. Dlatego istotnym priorytetem dla kadry zarządzającej powinno być podnoszenie kwalifikacji członków zespołów, aby dostarczać doświadczenia w bardziej wirtualny sposób niż kiedykolwiek wcześniej.

Autor: Ryszard Regucki
Senior Alliance Manager CEE, Medallia

Słownik
1. customer experience. to suma wszystkich doświadczeń jakie klient ma z naszą firmą we wszystkich możliwych kanałach kontaktu i punktach styku…
2. contact center. wydzielona z organizacji jednostka zajmująca się ogółem kontaktów z klientami przedsiębiorcy poprzez nieograniczoną ilość dostępnych kanałów kontaktu. Do…
3. CX. Zobacz customer experience.
4. 5G. 5G o skrót oznaczający piątą generację sieci komórkowej. Sieć 5G będzie o wiele szybsza niż sieci funkcjonujące obecnie…
5. KPI. KPI (z ang. Key Performance Indicators) czyli kluczowe wskaźniki sukcesu to możliwie krótka lista miar i parametrów, która…
Total
1
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Artykuły na pokrewne tematy
Czytaj więcej

Zapowiedź wydarzeń tygodnia: Chiny mogą postraszyć, EBC powinien uspokoić

Oczekiwanie na środowe informacje z chińskiej gospodarki może przebiegać w atmosferze nerwowości na rynkach finansowych. Czwartkowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego powinno ostatecznie rozwiać wątpliwości dotyczące kontynuacji programu skupu obligacji. Debata prezydencka w Stanach Zjednoczonych nie wniesie raczej wiele nowego, ani nie zmieni układu sił, premiującego Hillary Clinton.
Czytaj więcej

Tradycyjne Call Center umiera, rodzi się nowe

Większość ekspertów branży Customer Care twierdzi, że znany nam obecnie model call center przejdzie w ciągu najbliższych 15 – 20 lat tylko niewielką modyfikację. Nadal jednak będziemy chętniej korzystać z obsługi telefonicznej. Ja jestem zdania, że wchodzimy w etap powolnej agonii znanego nam modelu obsługi klienta.