Avaya jako Major Players w raporcie IDC MarketScape 2021

Avaya została zaliczona do Major Players (czołowych graczy) w raporcie firmy IDC MarketScape 2021 Worldwide Communications Platform as a Service Vendor Assessment. Firma zawdzięcza to swojej platformie Avaya OneCloud CPaaS, która umożliwia przedsiębiorstwom tworzenie i udostępnianie biznesowych rozwiązań komunikacyjnych zapewniających wysoką efektywność oraz wyjątkowe doświadczenia zarówno pracownikom, jak i klientom.

Jak czytamy w raporcie IDC, Avaya „ma kilkadziesiąt lat doświadczenia i zapewnia duże możliwości w zakresie wsparcia klientów. W ciągu ostatnich dwóch lat firma znacznie się rozwinęła. Dziś oferuje bardziej spójną i ściślej zintegrowaną platformę. Avaya posiada ogromne doświadczenie oraz możliwość integracji rozwiązań z platformami ujednoliconej komunikacji (UCC), call center[1] (CC) lub CRM[2]. Avaya tworzy rozwiązania do angażowania klienta przeznaczone dla firm różnej wielkości, z możliwością skalowania stosownie do potrzeb”.

IDC przewiduje, że wartość globalnego rynku rozwiązań CPaaS wzrośnie z 4,3 mld USD w 2019 roku do 17,7 mld USD w 2024 r., co oznacza skumulowany roczny wskaźnik wzrostu na poziomie 33%1. Dzięki elementom, które można ze sobą łączyć, Avaya OneCloud CPaaS zapewnia przedsiębiorstwom większą elastyczność. Umożliwia rozszerzanie rozwiązań usprawniających komunikację i współpracę, ich efektywne wykorzystywanie i dostosowywanie do własnych potrzeb. Projekty, których realizacja wymagała kiedyś kilku miesięcy lub lat, dziś zajmują czas liczony w tygodniach, dniach, a nawet godzinach. W platformie Avaya OneCloud CPaaS wykorzystano ponad 4400 patentów z zakresu polepszania doświadczeń pracowników i klientów oraz transformacji cyfrowej. Dzięki temu jej użytkownicy mogą korzystać zarówno ze wszystkich zalet rozwiązań chmurowych, jak i ze swoich wcześniejszych inwestycji. Wyjątkowe interfejsy API umożliwiają pełną integrację platformy z istniejącymi systemami.

Coraz więcej przedsiębiorstw wdraża platformy CPaaS, aby w swoich działaniach uwzględniać wymagania każdego klienta ― powiedział Anthony Bartolo, wiceprezes i dyrektor ds. produktów w firmie Avaya. – Platforma Avaya OneCloud CPaaS upraszcza i przyspiesza procesy biznesowe dzięki łatwej integracji efektywnych funkcji sztucznej inteligencji i automatyzacji sterowanej przepływem danych (jako warstwy innowacji) z istniejącymi już aplikacjami. Integracja ta obejmuje pełny zakres funkcji ujednoliconej komunikacji i polepszania doświadczeń klienta. Umożliwia połączenie najwyższej klasy technologii udostępnianych przez cały ekosystem firmy Avaya z innymi znanymi aplikacjami.

– Technologie chmurowe zyskały ogromne znaczenie w branży telekomunikacyjnej. Obniżyły bariery wejścia na rynek, ułatwiły też obsługę i rozszerzanie systemów ― powiedziała Courtney Munroe, wiceprezes ds. globalnych badań rynku telekomunikacyjnego w firmie IDC. – Platformy CPaaS stanowią połączenie rozwiązań komunikacyjnych i technologii chmurowych. Obejmują platformy programowania oparte na chmurze oraz niezbędne interfejsy programistyczne (API), które umożliwiają programistom łatwą integrację funkcji komunikacyjnych bezpośrednio z aplikacjami i przepływami pracy zarówno wewnętrznymi, jak i przeznaczonymi do obsługi klienta.

Jak wynika z raportu IDC 2021 CPaaS MarketScape, „Avaya ma kilkadziesiąt lat doświadczenia
i zapewnia duże możliwości w zakresie wsparcia. Dysponuje ogromnym systemem dystrybucji, obejmującym 2700 partnerów, a jej produkty można zintegrować z ponad 200 rozwiązaniami oferowanymi przez partnerów w dziedzinie oprogramowania i systemów CRM. Firma udostępnia również kompleksowy pakiet usług do komunikacji w chmurze pod nazwą Avaya OneCloud CPaaS
”.

W omawianym raporcie IDC MarketScape oceniono dostawców platform CPaaS, które umożliwiają świadczenie usług serwerowych w chmurze oraz zarządzanie interfejsami API. Dostawcy takich platform oferują komunikacyjne interfejsy API (standardowo) oraz narzędzia upraszczające proces programowania, wymagane do tworzenia i wdrażania rozwiązań komunikacyjnych w czasie rzeczywistym.

Słownik
1. call center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
2. CRM. inaczej Customer Relationship Management – system informatyczny, którego zadaniem jest automatyzacja oraz wspomaganie procesów na styku klient-organizacja w zakresie pozyskania…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *