Automatyzacja przyczyni się do redukcji zatrudnienia

Według wyników badania „Barometr Polskiego Rynku Pracy”, jaki został przygotowany przez firmę Personnel Service aż 68% przedsiębiorców zgadza się z twierdzeniem, że automatyzacja zmniejszy poziom zatrudnienia.

Te obawy podziela jednak tylko 20% pracowników, mimo, że są oni w stanie wskazać przykład utraty pracy w wyniku rozwijającej się technologii w czasie pandemii.

 – Na liście stanowisk najbardziej narażonych przez automatyzację znaleźli się m.in. specjaliści ds. wprowadzania danych, sekretarze, księgowi, pracownicy fabryk czy specjaliści HR. Jednocześnie eksperci oczekują wzrostu zapotrzebowania na analityków danych, specjalistów AI, uczenia maszynowego czy big data. Są to specjalizacje, w których musimy kształcić młodych ludzi i przekonywać pracowników, że warto zdobywać kompetencje w tych obszarach. Najpierw jednak kluczowe jest szczegółowe określenie wyzwań na polskim rynku pracy – powiedział prezes Personnel Service Krzysztof Inglot.

Co jest ciekawe – w poprzedniej edycji badania, odworotne stanowisko reprezentowało aż 61% przedsiębiorców. Ich zdaniem automatyzacja nie przyczyni się do reedukacji zatrudnienia. Pandemia i konieczność digitalizacji działalności sprawił, że stanowisko przedsiębiorców zmieniło się niemal o 180 stopni. Fakt ten doskonale ilustruje jak bardzo rozwój nowych technologii przyspieszył od początku pandemii i jak szybko zmieniło się podejście managerów i przedsiębiorców do tego tematu.

Znacznie zwiększyła się świadomość firm związana z konicznością podnoszenia kwalifikacji pracowników i dostosowywania ich umiejętności do zmieniającego się otoczenia rynkowego. 46% przedsiębiorstw planuje szkolenia dla swojej kadry z obsługi nowych urządzeń oraz systemów, a 28% chce przekwalifikować część załogi, żeby zatrzymać ich w firmie. Pracodawcy spodziewają się jednak, że w kwestii przekwalifikowania pracowników będą mogli liczyć na wsparcie rządu – wierzy w to niemal co drugi pracodawca. 13% twierdzi, że przekwalifikowanie to wyłącznie obowiązek rządu, a 23%, że to zadanie tylko firm.

REKLAMA
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *