Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

routing połączeń

Wyznaczanie trasy i wysłanie nią połączeń telefonicznych. Koordynacją trasy połączeń zarządza urządzenie węzłowe, w którym kształtowany jest ruch sieciowy, nazywane jest routerem – jego rolę może pełnić np. komputer stacjonarny czy oddzielne dedykowane urządzenie.

Rozpoczynają się konsultacje w sprawie CPZM

Rozpoczęły się konsultacje rynkowe w sprawie utworzenia Centralnej Platformy Zarządzania Miastem (CPZM). Platforma to projekt zaplanowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Pracuje nad nim Departament Rozwiązań Innowacyjnych kierowany przez Adama Andruszkiewicza, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem projektu CPZM jest wsparcie samorządów w odbudowaniu lokalnych gospodarek oraz skierowanie ich na ścieżkę cyfrowego i zrównoważonego rozwoju.

Projekt zakłada:

  1. zbudowanie i wdrożenie centralnej platformy do zarządzania zadaniami samorządów o funkcjonalności centralnego repozytorium aplikacji, wytycznych i najlepszych praktyk – w postaci biblioteki gotowych rozwiązań opartych na technologii Internetu Rzeczy (IoT) i Sztucznej Inteligencji (AI), które mogą być wielokrotnie wykorzystywane z uwzględnieniem lokalnej specyfiki,
  2. rozszerzenie możliwości stron internetowych urzędów o elektroniczne usługi dla mieszkańców, w tym ich personalizację (np. rozsyłanie informacji o wysokości podatku od nieruchomości, ułatwienie płatności, składanie deklaracji odpadowych, uzyskiwanie uzgodnień i pozwoleń, składanie wniosków o dostęp do informacji publicznej itp.),
  3. cyfrowe centralne bazy danych na temat infrastruktury i zasobów (np. projekty organizacji ruchu, położenie pojazdów transportu publicznego, sieci przesyłowych i pomp wody, stanu wałów przeciwpowodziowych itp.), w tym wytworzenie narzędzi analityki pozyskanych w trakcie realizacji projektów konkursowych danych do ponownego wykorzystania,
  4. ogłoszenie konkursów dla samorządów, które w procedurze przetargowej będą finansować rozwiązania z obszarów zarządzania zadaniami samorządów.

CPZM nie ogranicza się tylko do ośrodków miejskich, ale obejmuje także małe gminy. Ma – poza usprawnieniem procesu zarządzania samorządami, poprawić także (poprzez unifikację platformy) obsługę mieszkańców. Ma to na celu przyspieszenie obsługi klientów w urzędach, poprawę jakości i szybkości obsługi przedsiębiorców oraz pełniejszą, zautomatyzowaną analizę big data, która pozwoli na podejmowanie lepiej dopasowanych do mieszkańców decyzji. Twórcy projektu chcą zwiększyć w ten sposób poziom cyfryzacji urzędów w Polsce i ujednolicić w ten sposób zarówno dostęp jak i treść przekazywanych dla mieszkańców informacji. Konsultacje potrwają do 26 kwietnia br. do godz. 12.00.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy
Czytaj więcej

Cyfrowa rewolucja jest nieunikniona, także w Polsce

W Warszawie po raz 9. odbyła się konferencja Computerworld „Państwo 2.0”. Co roku jest to okazja do spotkania się osób odpowiedzialnych za kluczowe projekty IT realizowane na szczeblu centralnym. Tym razem dyskutowano m.in. o cyfrowych priorytetach administracji na najbliższe lata oraz statusie prac nad najważniejszymi rządowymi projektami IT. Wśród tematów nie zabrakło również technologicznych zagadnień, których znaczenie dla rozwoju cyfrowego państwa w ostatnich latach znacząco rośnie.