Rozpoczynają się konsultacje w sprawie CPZM

Rozpoczęły się konsultacje rynkowe w sprawie utworzenia Centralnej Platformy Zarządzania Miastem (CPZM). Platforma to projekt zaplanowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Pracuje nad nim Departament Rozwiązań Innowacyjnych kierowany przez Adama Andruszkiewicza, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem projektu CPZM jest wsparcie samorządów w odbudowaniu lokalnych gospodarek oraz skierowanie ich na ścieżkę cyfrowego i zrównoważonego rozwoju.

Projekt zakłada:

  1. zbudowanie i wdrożenie centralnej platformy do zarządzania zadaniami samorządów o funkcjonalności centralnego repozytorium aplikacji, wytycznych i najlepszych praktyk – w postaci biblioteki gotowych rozwiązań opartych na technologii Internetu Rzeczy (IoT) i Sztucznej Inteligencji (AI), które mogą być wielokrotnie wykorzystywane z uwzględnieniem lokalnej specyfiki,
  2. rozszerzenie możliwości stron internetowych urzędów o elektroniczne usługi dla mieszkańców, w tym ich personalizację (np. rozsyłanie informacji o wysokości podatku od nieruchomości, ułatwienie płatności, składanie deklaracji odpadowych, uzyskiwanie uzgodnień i pozwoleń, składanie wniosków o dostęp do informacji publicznej itp.),
  3. cyfrowe centralne bazy danych na temat infrastruktury i zasobów (np. projekty organizacji ruchu, położenie pojazdów transportu publicznego, sieci przesyłowych i pomp wody, stanu wałów przeciwpowodziowych itp.), w tym wytworzenie narzędzi analityki pozyskanych w trakcie realizacji projektów konkursowych danych do ponownego wykorzystania,
  4. ogłoszenie konkursów dla samorządów, które w procedurze przetargowej będą finansować rozwiązania z obszarów zarządzania zadaniami samorządów.

CPZM nie ogranicza się tylko do ośrodków miejskich, ale obejmuje także małe gminy. Ma – poza usprawnieniem procesu zarządzania samorządami, poprawić także (poprzez unifikację platformy) obsługę mieszkańców. Ma to na celu przyspieszenie obsługi klientów w urzędach, poprawę jakości i szybkości obsługi przedsiębiorców oraz pełniejszą, zautomatyzowaną analizę big data, która pozwoli na podejmowanie lepiej dopasowanych do mieszkańców decyzji. Twórcy projektu chcą zwiększyć w ten sposób poziom cyfryzacji urzędów w Polsce i ujednolicić w ten sposób zarówno dostęp jak i treść przekazywanych dla mieszkańców informacji. Konsultacje potrwają do 26 kwietnia br. do godz. 12.00.Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy