Poczta Polska ponownie z eSkrzynkami

Poczta Polska na nowo wprowadza możliwość odbioru korespondencji listowej poleconej elektronicznie bez konieczności bezpośredniej obsługi w miejscu zamieszkania czy w placówce pocztowej.

Poczta Polska nadchodzące do Klientów przesyłki polecone przetworzy w formę dokumentu elektronicznego i udostępni kopertę oraz zawartość przesyłki w eSkrzynce Użytkownika założonej przy użyciu profilu zaufanego. Klienci w ramach usługi mogą zgłosić trzy różne adresy korespondencyjne. Dodatkowo każda przesyłka zostanie po upływie miesiąca od udostępnienia przesłana na wskazany adres.  

To interesująca usługa, która zapewnia dostęp do korespondencji poleconej natychmiast po jej nadejściu – bez konieczności awizowania przesyłki i odbioru jej w placówce pocztowej. Usługą szczególnie zainteresowani powinny być osoby, które pracujące lub często wyjeżdżające poza swoje miejsce zamieszkania.

W ramach usługi obsługiwane będą przesyłki polecone, których zawartość stanowi korespondencja, z wyłączeniem przesyłek wysyłanych przez: sądy i trybunały, prokuraturę i komornika sądowego oraz przesyłki wysyłane przez organy ścigania, które opatrzą swoje przesyłki napisem „Nie podlega digitalizacji”. 

Jeśli chcemy skorzystać z usługi Poczty Polskiej, powinniśmy wcześniej założyć profil zaufany ePUAP.

REKLAMA
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *