NFZ ogłosił przetarg na infolinię (TPK)

Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił rozpoczęcie postępowania przetargowego na świadczenie usług telemarketingowych w ramach obsługi bezpłatnej infolinii, która stanowi niezbędny element działania teleplatformy pierwszego kontaktu (TPK). Szacunkowa wartość zamówienia netto to 1,6 mln zł.

Do 15 stycznia mają czas oferenci na złożenie swoich ofert na prowadzenie infoloinii dla NFZ. Fundusz zdecydował się na zastosowanie procedury przyspieszonej. Jej zastosowanie fundusz uzasadnia tym, że „teleplatforma pierwszego kontaktu, służąca do udzielania porad lekarskich, porad pielęgniarki lub położnej, ma zapewnić rozszerzenie wachlarza możliwości realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o teleporady poza zwykłymi godzinami pracy poradni POZ. Ma to poprawić dostępność do świadczeń dla pacjentów w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, zwłaszcza w okresie zwiększonej zachorowalności na COVID-19. Zgodnie z przyjętymi założeniami pacjent będzie miał możliwość skontaktowania się z teleplatformą pierwszego kontaktu (TPK) za pomocą, bezpłatnego, ogólnodostępnego numeru telefonu”.

Niestety jedynym kryterium branym pod uwagę w udzieleniu zamówienia jest cena. Również wadium, które jest wymagane przy składaniu ofert wynosi zaledwie 48 tys. zł, podczas gdy w podobnych postępowaniach wynosiła nawet 100 tys. zł. NFZ wskazał również warunek w zakresie zdolności technicznej, jeśli oferent w ostatnich trzech latach prowadził infolinię, gdzie łączna ilość połączeń przychodzących wynosiła minimum 50 tys.

Link do zapytania tutaj.

1 comments
  1. No super! Tak niskie wadium i tak mało wymagań sprawi, że na zlecenie rzucą się małe call center, które nie mają zielonego pojęcia o tym jak to wszystko działa. Kogoś tam po prostu “powaliło”!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *