Praca zdalna coraz większym wyzwaniem zarządczym

Praca zdalna nie jest już wyzwaniem technologicznym, za to sprawia coraz więcej problemów zarządczych – wynika z badania „Avenga IT Survey – Cyfrowe priorytety firm”, przeprowadzonego wśród klientów Avenga Poland na przełomie października i listopada 2020 roku.

Wzrost znaczenia procesu zarządzania pracownikami pracującymi zdalnie wskazało aż 82% badanych firm. Zdaniem ich przedstawicieli mniejszym problemem jest nawet konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych w związku z pracą zdalną, bo znaczenie tego procesu wzrosło w 2020 roku według 62% badanych.

Z odpowiedzi zebranych przez firmę Avenga wynika, że zdecydowana większość firm już przed pandemią była w jakimś stopniu przygotowana do pracy zdalnej. Ograniczenia spowodowane epidemią zwiększyły jedynie skalę wykorzystania tej formy pracy i zmusiły do wypracowania nowych procedur. Digitalizacja procesów i dokumentów wewnątrz organizacji przyspieszyła w 2020 roku w 62% ankietowanych firm. W trochę więcej niż co trzeciej firmie potrzebne były inwestycje w nowe oprogramowanie, a w niemal co trzeciej – zwiększenie wykorzystania chmury obliczeniowej. Konieczność przeniesienia biur do domów pracowników oraz brak bezpośredniego kontaktu z klientem zmusiła też co trzecią firmę do zwiększenia inwestycji w bezpieczeństwo cyfrowe. Na zakupy dodatkowego sprzętu IT zdecydowała się co piąta organizacja.

Cyfryzacja procesów i komunikacji oznaczała jednak dla firm wyzwania nie tylko technologiczne, ale też społeczno-organizacyjne: utrudniona i bardziej czasochłonna komunikacja w rozproszonych zespołach oraz osłabione więzi między pracownikami. Równolegle zmienia się model pracy, w którym project management oznaczał odpowiedzialność za jakiś element końcowego produktu. Teraz coraz częściej oczekuje się od konkretnej osoby lub grupy osób odpowiedzialności za cały produkt (end-to-end), co wyklucza w ramach firm dopuszczanie do odseparowania ludzi działających w ramach jakiegoś łańcucha procesów. Ta jedność musi być obecnie zapewniona głównie cyfrowo.

Uczestnicy badania na razie nie zauważają na większą skalę ani[1] spadku lojalności własnych specjalistów IT ani też łatwiejszego pozyskiwania ich na rynku pracy. Pandemia i praca zdalna nie wywołały też spadku wydajności pracy IT. Przeciwnie, widać, że działy IT przy zasobach niezmienionych w porównaniu do roku 2019 poradziły sobie z wzrostem oczekiwań i dodatkowymi zadaniami. Menadżerowie IT dostrzegają jednak, że przyczyny tego sukcesu (mniej „pogaduszek przy kawie”, dzień pracy rozłożony na całą dobę) na dłuższą metę mogą być niebezpieczne dla organizacji i skutkować wypaleniem pracowników i osłabieniem więzi wewnątrz zespołów.

Sprostanie potrzebie społecznej izolacji i konieczności utrzymania dystansu jest obecnie traktowane przez działy IT w badanych firmach jako drugie największe wyzwanie w roku 2021 po dynamice zachodzących zmian. Pojawiają się obawy związane z lojalnością pracowników, którzy pracują zdalnie. Zmiana pracy sprowadza się teraz do zalogowania w innym miejscu. Nie ma już mowy o zmianie otoczenia lub znajomych zza biurka. Dlatego kluczowe staje się pytanie, jak utrzymywać u zdalnych pracowników więź z firmą i poczucie wspólnoty? Jak ocieplić cyfrowe kontakty i uniknąć wrażenia, że człowiek stał się tylko dodatkiem do komputera?

REKLAMA

Justyna Wroniak,
Talent Aquisition Director, Avenga Poland

– Na razie pandemia w ocenie największych klientów Avengi nie wpływa ani na lojalność specjalistów IT zatrudnionych w firmach ani nie ułatwia im ich pozyskiwania z rynku. Może to się jednak zmienić w miarę wzrostu zmęczenia społeczną izolacją. Niedobory w kontaktach bezpośrednich mogą mieć zły wpływ na motywację, jakość i satysfakcję z pracy – podsumowuje Justyna Wroniak, Talent Aquisition Director Avenga Poland.

Badanie „Avenga IT Survey – Cyfrowe priorytety firm” zostało przeprowadzone przez agencję badawczą Danae. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu klientów firmy Avenga w Polsce, reprezentujących różne branże i segmenty rynku. 94% z nich zajmuje się działalnością B2B[2], a 47% – B2C[3] (część działa na obu tych rynkach). Dwie trzecie badanych firm zatrudnia w Polsce od 250 osób wzwyż. Więcej niż co szósta z badanych firm wypracowała w zeszłym roku przychód poniżej 10 mln zł, a co trzecia – 2 mld zł i więcej. Klienci, którzy odpowiadali na pytania, działają w kilkunastu różnych branżach, z największym udziałem firm wyspecjalizowanych w usługach IT.

Słownik
1. ani. inaczej Automatic Number Identification lub caller id – numer telefonu dzwoniącego. Total 0 Shares Share 0 Tweet 0…
2. B2B. Wymiana produktów, usług i/lub informacji między firmami. Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0 Share…
3. B2C. Wymiana produktów, usług i/lub informacji między firmami a osobami fizycznymi. Wymiana występuję od firmy do osoby fizycznej. Total…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *