Praca zdalna zmieniła sposób funkcjonowania większości firm

Firma Avaya opublikowała raport dotyczący pracy zdalnej z podsumowaniem zmian wprowadzanych przez przedsiębiorstwa w celu dostosowania się do nowej rzeczywistości. Wyniki opublikowanych badań pokazują, że od czasu pandemii prawie 72 proc. firm zmieniło swój sposób pracy, 58 proc. uważa, iż praca zdalna pozwala na zatrudnianie bardziej rozproszonych geograficznie pracowników, a 80 proc. wdraża narzędzia, które umożliwiają pracownikom nowe sposoby pracy i usprawniają obsługę klientów.

Ponadto jak wynika z przeprowadzonego przez firmę Avaya badania, po wybuchu pandemii COVID-19, 3/4 przedsiębiorstw zaczęło przywiązywać większą wagę do rozwiązań usprawniających komunikację z pracownikami i pracę grupową:

  • 66 proc. firm średniej wielkości (zatrudniających 251-500 pracowników) przesunęło technologię współpracy i komunikacji wyżej na swojej liście priorytetów,
  • 57 proc. przedsiębiorstw stwierdziło, że korzystanie ze zdalnej komunikacji powoduje pewne trudności i problemy,
  • 32 proc. firm przyznało, iż pracownicy mają trudności z używaniem nowych narzędzi technologicznych i komunikacyjnych, które zostały im udostępnione.

Przejście przedsiębiorstw w tryb pracy zdalnej, będące przedmiotem badań naszego raportu, przyczynia się do tworzenia nowych modeli biznesowych, które są wdrażane na całym świecie― powiedział Simon Harrison, wiceprezes i dyrektor generalny firmy Avaya. COVID-19 przyspieszył projekty transformacji cyfrowej i sprawił, że firmy przywiązują znacznie większą wagę do nowych sposobów interakcji z klientami i pracownikami. Nowe procesy i rozwiązania całkowicie modyfikują sposób współpracy w zespołach. Wprowadzone zmiany nabrały charakteru stałego, a migracja do chmury i wdrożenie nowych metod interakcji między podmiotami gospodarczymi otwierają przed przedsiębiorstwami nowe możliwości – dodał Simon Harrison.

Najważniejsze wnioski z badania:

Osoby podejmujące decyzje dotyczące technologii zmieniają sposób funkcjonowania przedsiębiorstw na wszystkich poziomach

  • 72 proc. firm modyfikuje cały swój model biznesowy z powodu zmian, które nastąpiły po wybuchu pandemii COVID-19
  • Jeszcze większy odsetek, bo 80 proc. wprowadza nowe sposoby obsługi klientów
  • 77 proc. rozważa zmiany w sposobie pracy pracowników
  • 75 proc. myśli o wprowadzeniu nowego modelu sprzedaży

Firmy inwestują w komunikację i współpracę

83 proc. ankietowanych przedsiębiorstw uważało na początku, że używane przez nie rozwiązania technologiczne są przygotowane do zdalnej pracy. Wiele spośród nich musiało jednak wdrożyć nowe technologie, aby rozszerzyć swoje możliwości w zakresie pracy zdalnej. W tej grupie 65 proc. dodaje do swoich systemów rozwiązania wideokonferencyjne, 54 proc. ―oprogramowanie do czatów i wymiany komunikatów, a 53 proc. ― narzędzia ułatwiające wspólne projektowanie.

85 proc. firm stwierdziło, że zamierza traktować nowe technologie wdrożone w czasie pandemii jako trwałe rozszerzenie swojego środowiska technologicznego.

Zmiana priorytetów dotyczących technologii

71 proc. osób, które podejmują decyzje dotyczące technologii, stwierdziło, że pandemia COVID-19 przyspieszyła wdrożenie nowych technologii w ich przedsiębiorstwach. Ponadto większość firm zmieniła priorytety w tym zakresie. 52 proc. zwiększyło inwestycje w oprogramowanie do pracy grupowej.

Firmy średniej wielkości dokonały największych zmian na swoich listach priorytetów. Zwiększyły wydatki na bezpieczeństwo (74 proc.), rozwiązania do pracy grupowej (66 proc.), oprogramowanie dla telecentrów (59 proc.) i narzędzia do śledzenia kontaktów (53 proc.). Właściciele przedsiębiorstw i ich dyrektorzy generalni coraz częściej twierdzą, że wzrosło natomiast znaczenie sztucznej inteligencji (46 proc.).

Podczas gdy firmy dostosowują swoje modele działania do nowych wyzwań związanych z zagrożeniem zdrowia i kryzysem ekonomicznym, zdolność do zdalnej współpracy i nawiązywania relacji z dowolnego miejsca jest coraz częściej postrzegana jako kluczowy mechanizm, który umożliwia ciągłą komunikację z klientami, usprawnienie ich obsługi oraz zwiększenie lojalności – powiedział Harrison. – To już nie są rozwiązania opcjonalne, lecz obowiązkowe. Cały czas przyspieszamy innowacje w tych ważnych obszarach. Coraz częściej stosujemy zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, aby usprawnić interakcje między ludźmi i zapewnić im jeszcze lepsze doświadczenia. Wspólnie z liderami branży, takimi jak Google i NVIDIA, pracujemy nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji do ulepszenia współpracy i komunikacji.

W badaniach, które zostały przeprowadzone w sierpniu 2020 r. w USA, wzięło udział 300 szefów firm i osób podejmujących decyzje dotyczące technologii z USA.

Total
2
Shares
1 komentarz
  1. W 100% zgadzam się. To, co przez pandemię działo się i dzieje nadal, to absolutna rewolucja w podejściu kierownictwa do pracy zdalnej. Oczywiście wyzwaniem jest motywacja pracowników, ale i z tym można sobie poradzić!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy
więcej

Zdalnie, ale daleko od miasta

Aż 70% spośród 5000 pracowników umysłowych zaproszonych do badania przez firmę Citrix przyznało, że nie wahaliby się ani chwili przed wyjazdem z dużych miast i metropolii do mniejszych ośrodków miejskich lub na tereny wiejskie, gdyby tylko mieli możliwość kontynuowania swojej pracy w modelu zdalnym.