Connect with us

Komunikacja cyfrowa w urzędach jako kanał pierwszego wyboru

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Komunikacja cyfrowa w urzędach jako kanał pierwszego wyboru

Komunikacja cyfrowa w urzędach jako kanał pierwszego wyboru

Sejm zdecydował większością głosów o przyjęciu ustawy o doręczeniach elektronicznych. To zupełnie nowa era funkcjonowania administracji publicznej oraz… Poczty Polskiej.

W minioną środę (07/10) posiedzenie Sejmu przyjęło ustawę o doręczeniach elektronicznych. Za głosowało aż 442 posłów, przeciwnych temu było zaledwie 4, a 5 wstrzymało się.

Celem nowych przepisów prawnych jest pełna możliwość komunikacji z urzędami w formie elektronicznej, a także wprowadzenie tzw. „domyślności cyfrowej”, czyli innymi słowami pierwszeństwa formy komunikacji elektronicznej nad korespondencją papierową.

– Wchodzimy w nową erę funkcjonowania administracji i także Poczty Polskiej. Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy nad tym trudnym, ale potrzebnym projektem pracowali. – podsumował Marek Zagórski, sekretarz stanu w KPRM

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE