SentiOne stworzył technologię do rozpoznawania intencji

SentiOne, polski startup specjalizujący się w tworzeniu chatbotów, zajął pierwsze miejsce w światowej tabeli wyników rozumienia języka naturalnego. To efekt ostatniej pracy naukowej SentiOne, która osiągnęła najwyższą dokładność rozpoznawania intencji. Co to oznacza dla branży i biznesu? Technologia wymagana do budowy chatbotów potrafi zrozumieć zamiary i motywacje klientów niemal tak dokładnie, jak ludzie.

Papers with Code to globalny ranking wszystkich badań i prac naukowych na temat uczenia maszynowego, w którym dostawcy chatbotów, programiści NLU[2] i specjaliści od uczenia maszynowego z całego świata konkurują, by osiągnąć najwyższy poziom dokładności rozpoznawania intencji. Ma to na celu stworzenie technologii przypominającej ludzkie umiejętności przetwarzania języka. W czerwcu 2020 ostatnia publikacja zespołu badawczego SentiOne (Model transformatorowo-kapsułkowy do wykrywania intencji, Obuchowski, Lew 2020) zajęła pierwsze miejsce w zakresie wykrywania intencji na zbiorze danych ATIS z dokładnością 0,9889. To nie pierwszy raz, kiedy  startup publikuje swoje wyniki w zakresie głębokiego nauczania i rozpoznawania intencji. W lutym 2020 została zaprezentowana praca naukowa na największej konferencji na temat sztucznej inteligencji – 33. Konferencji AAAI 2020 w Nowym Jorku – i została wybrana jako jedna z 20 najlepszych w swojej kategorii.

Nasz zespół AI opracował model, którego skuteczność w tym zadaniu przewyższa wcześniej istniejące rozwiązania, co zostało pokazane m.in. na znanym zbiorze ATIS. Rozwiązanie opiera się na sieci neuronowej typu Transformer, która w ostatnich czasach święci triumfy w zagadnieniach z dziedziny uczenia maszynowego. Rozwinęliśmy to podejście w celu uzyskania lepszych rezultatów poprzez połączenie jej z tzw. sieciami kapsułowymi, znanymi do tej pory głównie z zastosowania w dziedzinie rozpoznawania obrazu. – mówi Michał Lew, Head of AI odpowiedzialny za projekt.

Rozpoznanie intencji jest kluczem do sukcesu każdego chatbota. Jest to proces rozumienia znaczenia oddzielnych słów, wyrażeń i zdań w kontekście danego dialogu i możliwych procesów obsługiwanych przez takiego zautomatyzowanego asystenta. Przykładowo, dobry chatbot obsługujący klientów bankowych powinien rozumieć typowe wyrażenia, takie jak „Sprawdź saldo na moim rachunku bieżącym”, a także to samo zdanie wypowiedziane w języku potocznym „Ile mam pieniędzy na koncie?”.  Innymi słowy, chatboty są tak dobre, jak ich algorytm rozumienia języka naturalnego i zdolność rozpoznawania intencji klientów.

Sztuczna inteligencja nie zastąpi ludzi, ponieważ istnieje po to, by nam pomagać. O ile nie nastąpi gigantyczny skok technologiczny wprost z science fiction, nawet najnowocześniejsza dostępna technologia nigdy nie zastąpi człowieka. Najlepsze wyniki są wtedy gdy sztuczna inteligencja i ludzie pracują razem. Procesy, które najlepiej nadają się do automatyzacji AI to te, które z ludzkiej perspektywy są po prostu żmudne i powtarzalne. Należy zauważyć, że nie wszystkie procesy mogą być skutecznie obsługiwane przez chatboty. Jeśli realizacja zadania wymaga podejmowania decyzji w oparciu o wiedzę ekspercką lub wymaga kreatywności lub empatii – człowiek pozostanie najlepszym rozwiązaniem – dodaje Ewa Stachowiak, Head of Marketing w Sentione


NLU – Natural Language Understanding[1] – rozumienie języka naturalnego, które odpowiada za kolejny krok interakcji człowieka z maszyną. To dzięki NLU komputer nie tylko wie, jakie słowa wprowadził użytkownik, ale też jakie było ich znaczenie i kontekst. Dzięki NLU chatbot wie, która część zdania jest intencją, a która obiektem.

ATIS (Automatic Terminal Information Service) – nadawany nieustannie w języku angielskim komunikat w postaci nagrania, który zawiera najważniejsze dane operacyjne i warunki meteorologiczne na lotnisku. Piloci zwykle wysłuchują komunikatu ATIS przed skontaktowaniem się z kontrolą lotniska. Komunikaty są aktualizowane gdy nastąpi znacząca zmiana w zawartych informacjach. Komunikaty ATIS są niezwykle przydatne na dużych lotniskach, gdzie zmniejszają obciążenie kontrolerów i zwalniają pasma radiowe przeznaczone do komunikacji.

Słownik
1. Natural Language Understanding. Technologia wspomagana przez SI, która pozwala ludziom na interakcję z komputerami w normalnej, konwersacyjnej składni. Ta technologia kognitywna…
2. NLU. (inaczej Natural Language Understanding lub Zrozumienie języka naturalnego) technologia wspomagana przez SI, która pozwala ludziom na interakcję z…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *