Connect with us

Goodyear jedzie po więcej z SAP S/4HANA

CRM & ERP

Goodyear jedzie po więcej z SAP S/4HANA

Goodyear jedzie po więcej z SAP S/4HANA

Czy uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja pomagają w sprostaniu nowym wymaganiom biznesowym? Jakie korzyści niesie zastosowanie cyfrowej platformy biznesowej SAP S/4HANA? Jeden z czołowych producentów opon na świecie – Goodyear – tworzy inteligentne przedsiębiorstwo przy wsparciu narzędzi SAP.

Z raportu 2020 State of Enterprise Machine Learning wynika, że obniżenie kosztów jest jednym z punktów, który nabiera na znaczeniu wraz z rozwojem firmy – twierdzi tak 38 proc. badanych. Natomiast w Artificial Intelligence Index Report 2019 58 proc. ankietowanych dużych przedsiębiorstw deklaruje, że korzysta ze sztucznej inteligencji w co najmniej jednej z wykonywanych funkcji. Obie te kwestie są ze sobą sprzężone – zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w przedsiębiorstwie przyczynia się do optymalizacji kosztów.

Goodyear ewoluuje cyfrowo

Trzeci pod względem wielkości światowy producent opon Goodyear przy wsparciu narzędzi od SAP tworzy inteligentne przedsiębiorstwo. Dotychczas marka korzystała z odrębnych systemów ERP w poszczególnych regionach, których celem było wspieranie własnych jednostek biznesowych, jednak marka zdecydowała się na przejście na platformę SAP S/4HANA.

– Pracujemy w 52 fabrykach rozmieszczonych na terenie 22 krajów. Narzędzia od SAP pomagają nam w scentralizowaniu naszej wewnętrznej struktury wsparcia, zharmonizowaniu architektury aplikacji w każdym z naszych zakładów produkcyjnych. SAP także zapewnia nam pomoc w zdefiniowaniu oraz ułożeniu strategicznych działań, by Goodyear dążyło w kierunku inteligentnego przedsiębiorstwa.Horst Ebert, wiceprezes Global IT z Goodyear

Jednym z czynników, dla których twórca takich brandów jak Dębica, Goodyear, Dunlop, Fulda i Sava zdecydował się na ujednolicenie wewnętrznych narzędzi jest zapowiedziane przez SAP wygaszenie wsparcia dla SAP ERP Central Component do 2025 r. – platformy, z której dotychczas korzystali. Nowe rozwiązania torują przed Goodyear’em wizję inteligentnego przedsiębiorstwa, które sprawnie odpowiada na potrzeby biznesowe i rynkowe.

Wizja lepszego jutra

Marka Goodyear oceniła możliwości i korzyści, które osiągnie po wprowadzeniu SAP S/4HANA, po czym zdecydowała się na podjęcie odpowiednich kroków. Pierwsze z narzędzi wprowadzonych w struktury firmy dotyczą kwestii finansowych. Już w 2019 r. marka wdrożyła podstawy techniczne, a obecnie system jest przystosowywany do przejęcia nowych procesów. Dzięki temu rozwiązaniu Goodyear wprowadza globalne standardy i jednocześnie uzyskuje wgląd w dane finansowe w czasie rzeczywistym.

W kwestii wdrożenia nowego systemu zdecydowaliśmy się na zastosowanie podejścia hybrydowego – ponieważ w strukturach Goodyear wykorzystujemy wiele systemów ERP – często jest to uzależnione od zróżnicowań na rynkach, które wynika z odmiennego położenia geograficznego. Pierwszym wdrożeniem w obrębie całej organizacji, którego się podjęliśmy, była implementacja funkcjonalności dotyczących finansów na platformie S/4HANA. Chcieliśmy ten proces zglobalizować i ujednolicić. Jednak nie przenosimy wszystkich naszych procesów biznesowych do jednego poziomu, a raczej dokonujemy konwersji danych wykorzystywanych przez nas w dotychczasowych systemach ERP. – Horst Ebert, wiceprezes Global IT z Goodyear

System finansowy, to zaledwie początek cyfrowej ewolucji marki Goodyear. Producent opon planuje wprowadzić jak najwięcej rozwiązań chmurowych w strukturach swojej organizacji, by usprawnić procesy biznesowe, ujednolicić standardy i procedury, by zapewnić większą elastyczność i przejrzystość działań.

Aktualnie Goodyear korzysta ze wsparcia SAP w zakresie zarządzania i monitorowania finansów, jednak na ten rok planowane jest także wdrożenie wsparcia w zakresie scentralizowanych zakupów. Marka jest zainteresowana także SAP Analytics Cloud, by wykonywać analizy w czasie rzeczywistym i usprawnić proces planowania. Ponadto rozwiązania SAP Success Factors, SAP Concur, SAP Fieldglass również są integrowane przez Goodyear, a zapotrzebowanie na takie narzędzia jest w trakcie wewnętrznej oceny.

Rozwiązania te nie są wdrażane w chmurze publicznej, a w Enterprise Cloud – wewnętrznej chmurze korporacyjnej. Takie działanie pozwala na skoncentrowaniu się na wewnętrznych możliwościach usprawnienia kluczowych dla firmy procesów, oddając zakres zarządzania platformą dostawcy, czyli marce SAP.

Narzędzia, które dają więcej

– Po zaimplementowaniu rozwiązania dostępność do informacji okazała się niesamowita. Po raz pierwszy w historii możemy korzystać z porównywalnych danych z całego świata z pełną przejrzystością szczegółów nawet najniższego szczebla. Nasi specjaliści finansowi nie muszą już podejmować decyzji na podstawie raportów z przeszłości. Dziś dane o tym co dzieje się w branży, otrzymują w czasie rzeczywistym. Pozwala im to na podejmowanie lepszych decyzji popartych najświeższymi informacjami. Co więcej, precyzja systemu finansowego jest naprawdę imponująca. Do nowego systemu wprowadziliśmy 5 mld rekordów pozycji dziennika uniwersalnego, a różnica zaokrągleń wyniosła zero.
– Horst Ebert, wiceprezes Global IT z Goodyear

Wdrożenie jakichkolwiek dostępnych cyfrowych rozwiązań mija się z celem. Jednak wprowadzenie narzędzi odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstwa może przynieść szereg korzyści, które następnie przełożą się na osiągane wyniki. Jednym z najważniejszych czynników do zaplanowania wdrożenia odpowiedniego systemu jest dobre rozumienie. Dzięki pełnemu przyswojeniu funkcji narzędzia, można w pełni wykorzystać jego potencjał. Zaś na etapie implementacji konieczne jest wsparcie kadry zarządzającej i przygotowanie pracowników do korzystania z nowego systemu. Wewnętrzne wyszkolenie specjalistów IT zapewnia przedsiębiorstwu pewność, że inteligentne rozwiązanie, z którego korzystają, jest eksploatowane w 100 procentach i zapewnia maksymalny zysk.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE