Connect with us

Polscy przedsiębiorcy nie poddają się kryzysowi. Duże zainteresowanie programami PARP

AKTUALNOŚCI

Polscy przedsiębiorcy nie poddają się kryzysowi. Duże zainteresowanie programami PARP

Polscy przedsiębiorcy nie poddają się kryzysowi. Duże zainteresowanie programami PARP

Mimo trudności wynikających z obecnej sytuacji gospodarczej związanej z pandemią koronawirusa, programy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości cieszą się dużą popularnością wśród przedsiębiorców.

Świadczy o tym liczba wniosków złożonych w dwóch programach, dla których w ostatnich dniach zamknięto nabór: „Badania na rynek” oraz „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”. W pierwszym z nich, finansowanym z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, na dofinansowanie wdrożeń prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorcy złożyli 239 wniosków na ponad 2,3 mld zł. Do programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 wnioski o dotacje złożyło 738 przedsiębiorców na kwotę ponad 1,2 mld zł.

Trwająca epidemia i ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, które dotykają niemal każdą branżę, nie spowodowały zastoju w walce o dotacje unijne. Okazuje się, że w tegorocznych edycjach złożono więcej wniosków niż wynoszą budżety konkursów, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu przedsiębiorców dalszym rozwojem ich firm i planowaniu przyszłych inwestycji. 

– Często można spotkać się z opinią, że teraz firmy walczą głównie z płynnością, co mogłoby uniemożliwiać realizację projektów inwestycyjnych z uwagi na brak środków. Tymczasem okazuje się, że mimo obecnej sytuacji przedsiębiorcy myślą długofalowo i nie skupiają się tylko na bieżących problemach. Świadczy o tym liczba i wartość inwestycji we wnioskach złożonych w maju. Dociera do nas także wiele głosów przedsiębiorców zainteresowanych kolejnymi edycjami programów wsparcia inwestycji  – mówi Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach, PARP.

W tegorocznej edycji „Badań na rynek” zgłoszono łącznie 239 wniosków, w tym 37 wniosków w wydłużonym zgodnie ze specustawą funduszową terminie. Budżet konkursu wynosi 750 mln zł, a wnioski złożono na ponad 2,3 mld zł. Zainteresowanie programem jest trzykrotnie większe niż możliwości budżetowe, co oznacza, że trafił on w potrzeby przedsiębiorców.

W zakończonym 12 maja br. naborze przedsiębiorstwa dysponujące wynikami prac badawczo-rozwojowych mogły się starać o dofinansowanie na wdrożenie nowych lub znacząco ulepszonych produktów albo uruchomienie innowacyjnych procesów technologicznych. Program obejmuje trzy konkursy – ogólny, skierowany do  firm z miast średnich oraz z komponentem Dostępność Plus.

Debiutujący w tym roku program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” z budżetem ponad 93 mln euro ma na celu poprawę konkurencyjności polskiego sektora MŚP oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z Polski i Norwegii. Małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w Polsce, otrzymają dofinansowanie na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych procesów, produktów lub technologii. W zakończonym 14 maja br. naborze złożone wnioski trzykrotnie przewyższyły możliwości budżetowe programu.

– Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” cieszył się ogromnym zainteresowaniem firm jeszcze przed ogłoszeniem naboru w listopadzie 2019 r., a w toku naboru to zainteresowanie jeszcze się zwiększyło. Części firm udało się przygotować projekty w partnerstwie z podmiotem z Norwegii, mamy 156 takich wniosków. Aż 390, a więc ponad połowa, to projekty firm prowadzonych przez kobiety składane w ramach tzw. Schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet. Wartość wnioskowanego dofinansowania w tym schemacie to średnio ok. 0,5 mln zł. Pozostałe wnioski to projekty o większej wartości, po ok. 2,5 mln zł, dotyczące technologii przyjaznych środowisku, technologii poprawiających jakość życia czy innowacji w obszarze wód śródlądowych lub morskich – mówi Izabela Wójtowicz.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE