Connect with us

UOKiK przyjrzy się działalności sprzedawców Enrex Energy

IN-HOUSE

UOKiK przyjrzy się działalności sprzedawców Enrex Energy

UOKiK przyjrzy się działalności sprzedawców Enrex Energy

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyjrzy się działalności sprzedawców katowickiej spółki Enrex Engergy. Do rzeczników konsumentów i Urzędu Regulacji Energetyki oraz UOKiK-u spływa wiele skarg na pracowników tej firmy. Ten ostatni urząd wszczął właśnie postępowanie wyjaśniające.

Zgłaszane skargi dotyczą zachowania przedstawicieli spółki podczas zawierania umów sprzedaży prądu i gazu w domach klientów. Jak wynika ze składanych skarg, handlowy mogli podszywać się pod pracowników dotychczasowego dostawcy mediów. Sprzedawcy nie pozostawiali u klientów kopii podpisanych dokumentów W efekcie część osób mogła się zorientować, że zmieniła sprzedawcę prądu/gazu, dopiero po otrzymaniu rachunków, gdy minął już termin na odstąpienie od umowy.

Konsekwentnie walczymy z nieuczciwymi metodami pozyskiwania nowych klientów. Nie zgadzamy się na to, aby sprzedawcy prądu, gazu czy usług telekomunikacyjnych podszywali się pod firmy, z którymi konsumenci mieli podpisane umowy i wprowadzali w błąd twierdząc, że chodzi tylko o podpisanie aneksu czy kontrolę instalacji. Takie praktyki są tym bardziej naganne, że ich ofiarami najczęściej padają seniorzy. Wszcząłem postępowanie wyjaśniające aby ustalić, czy są podstawy do postawienia spółce zarzutów naruszania zbiorowych interesów konsumentów – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE