Ogromny napływ klientów do chmury trwa

Badanie zlecone przez firmę Colt ujawniło, że 2020 rok będzie znaczący dla rozwoju sieci w chmurze, ponieważ wiele przedsiębiorstw jest obecnie zaangażowanych we wdrażanie strategii chmurowych w swoich organizacjach.

Colt Technology Services opublikowało nowe badania, które nakreślają stan przetwarzania w chmurze w 2020 r. Analiza danych wykazała, że kolejna dekada będzie okresem niezwykle znaczących zmian – aż 96 procent menedżerów wyższego szczebla z sektora IT jest przekonana o tym, że będą przenosić kluczowe funkcje biznesowe do chmury.

W badaniu, przeprowadzonym na początku tego roku przez sieć Insights for Professionals Network, przeanalizowano opinie 255 europejskich respondentów pracujących w dużych przedsiębiorstwach (zatrudniających powyżej 500 pracowników). Respondenci pełnili wyższe stanowiska i byli odpowiedzialni za podejmowanie decyzji na wysokim szczeblu w zakresie IT lub sieci.

Pytania dotyczyły dotychczasowych doświadczeń związanych z rozwiązaniami w chmurze, czy podejmują projekty migracyjne oraz jakie są ich ramy czasowe, napotkanych przeszkód i planów obejmujących kolejne kroki dla takich projektów. Odkryto, że na przełomie nowej dekady nastąpi przyspieszenie wdrażania chmury, ale nadal istnieje kilka kluczowych wyzwań, które należy pokonać, aby migracja zakończyła się powodzeniem.

Kwestią budzącą największy niepokój było bezpieczeństwo – aż 59 procent respondentów uważa to za największe wyzwanie. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się niezawodność połączenia i przestoje systemu (odpowiednio 48 procent i 43 procent).

REKLAMA

Obawy te nie stanowią jednak hamulca dla projektów migracyjnych – 96 procent respondentów, mniej lub bardziej entuzjastycznie, wspiera proces przenoszenia kluczowych aplikacji firmy do chmury. Jeśli chodzi o firmy, które faktycznie prowadzą już takie działania, prawie połowa ankietowanych firm (44 procent) przyznała, że ma już 50–70 procent swoich kluczowych procesów w chmurze.

Badanie wykazało również, że 86 procent firm stosuje rozwiązania oparte na wielu chmurach, jak również to, że wybierają prywatną chmurę zamiast współdzielonwej. Odsetek firm wybierających prywatną sieć WAN (88 procent) blisko koreluje z odsetkiem firm zarządzających wieloma chmurami.

– Wiedzieliśmy, że nastąpiła znacząca zmiana w kierunku migracji do chmury. Z naszych badań jasno wynika, że rozwiązania chmurowe spełniają lub nawet przewyższają oczekiwania firm. Skoro w firmach planowane są kolejne projekty migracji – większość z nich rozpocznie się za mniej niż dziewięć miesięcy, oznacza to duże zaufanie do chmury – mówi Keri Gilder, dyrektor ds. Handlowych w firmie Colt.

– Nie zdziwiłem się też, gdy dowiedziałem się, że łączność i bezpieczeństwo nadal stanowią głowny problem dla wielu przedsiębiorstw podejmujących procesy migracyjne do chmury. Podczas operacji migracji do chmury bardzo ważna jest współpraca z partnerem dostarczającym gotową infrastrukturę sieciową, która łączy się z kluczowymi środowiskami chmurowymi na całym świecie – dodaje.

Badanie rozpoczęto w lutym, przed rozprzestrzenieniem się Covid-19 w regionie EMEA. Ze względu na znaczący wpływ koronawirusa na działalność wielu firm, do tej samej grupy ankietowanych skierowano dodatkowe pytanie – Czy oczekujesz, że Covid-19 opóźni aktualne projekty? Sześćdziesiąt siedem procent badanych potwierdziło, że obecna sytuacja wpłynęła na ich projekty. Pomimo opóźnień, jako że w celu zapewnienia ciągłości biznesowej firmy rozszerzają inicjatywy umożliwiające pracę zdalną, wdrożenie chmury nowej generacji, prawdopodobnie  pozostanie w planach na ten rok.

Colt IQ Network to inteligentna sieć zoptymalizowana pod kątem łączności na poziomie 100 Gb / s, która jest dystrybuowana do ponad 29 000 budynków z własną infrastrukturą sieciową, 900 centrów danych i setek punktów połączeń sieci danych na całym świecie. To sprawia, że jest to idealna sieć do wsparcia korporacyjnych transformacji cyfrowych opartych o chmurę.

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *