Paradoks redukcji kosztów IT

Po kilku tygodniach pandemii przedsiębiorcy i pracodawcy stają przed trudnymi decyzjami pozwalającymi utrzymać ciągłość biznesową. Ich skutkiem są cięcia kosztów, również w budżetach IT. Dostępne rozwiązania chmurowe umożliwiają ich obniżenie nawet o 30 proc. przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności infrastruktury informatycznej. 

Większość firm w Polsce musi całkowicie zmienić dotychczasowe podejście do optymalizacji wydatków i gospodarowania zasobami. Nieuchronną konsekwencją przetasowań rynkowych jest konieczność optymalizacji kosztów funkcjonowania firmy, jako reakcja na kryzys. Z drugiej jednak strony wiele firm będzie zmuszonych do zwiększenia inwestycji w technologie informatyczne i informacyjno-komunikacyjne. Jak to pogodzić?

Ostre cięcia w budżetach vs przygotowanie firmy na “nową rzeczywistość”

Jednym ze sposobów ratowania biznesów w czasie kryzysu jest ograniczanie budżetów, również IT. Paradoks polega na tym, że to właśnie nowe technologie umożliwiają błyskawiczne przestawienie się na funkcjonowanie w świecie on-line, czego bolesnym sprawdzianem okazał się czas pandemii. 

Z jednej strony firmy przekonały się, że bez rozwiązań IT trudno funkcjonować w dzisiejszych czasach. Jednocześnie sytuacja rynkowa każe im redukować koszty, a IT na ogół jest wysoką pozycją budżetową. W takiej sytuacji należy sięgnąć po rozwiązania, które pozwalają znacząco obniżyć koszty IT, jednocześnie umożliwiając cyfrowy rozwój, niezbędny do funkcjonowania w obecnym czasie – mówi Michał Paschalis – Jakubowicz, CEO Oktawave, polskiej firmy specjalizującej się w rozwiązaniach chmurowych i redukcji kosztów IT.

Chmura lekarstwem na infekcję budżetów IT

IDC przewiduje, że wraz z kurczeniem się tegorocznych budżetów IT przedsiębiorstw, wzrośnie popyt na usługi w chmurze. Firmy, szukając oszczędności, zaczną przenosić do niej obciążenia. Światowe wydatki na serwery, pamięć masową, przełączniki zmniejszą się o 9,2 proc. w stosunku do zeszłego roku, za to o 3,6 proc. więcej niż w 2019 r. firmy wydadzą na infrastrukturę chmurową. 

To dzięki niej możliwe jest kontynuowanie działalności gospodarczej i płynne przejście na pracę zdalną. Firmy widzą też w chmurze pełną korzyści alternatywę dla budowy własnych serwerowni. Chmura obliczeniowa pozwala na nowo zdefiniować podejście do sposobu planowania i utrzymania infrastruktury IT, umożliwiając również przygotowanie się do nowej rzeczywistości “postcovidowej”.

Generalne porządki w systemach IT warto zacząć jak najszybciej, od dokładnej analizy wszystkich bieżących kosztów, zasobów oraz potrzeb bizne­sowych i technologicznych. W gorączkowym okresie zaciskania pasa, bardzo ważne jest stałe monitorowanie długu technologicznego i mierzenie wydajności infrastruktury IT. Obliczyliśmy, że wyeliminowanie zbędnych kosztów i technologii, uwolnienie blokowanych środków finansowych oraz przestawienie się na skalowalne koszty infrastruktury chmurowej, może wygenerować w skali roku oszczędności na poziomie 30-50 proc. jej całkowitego kosztu, tzw. TCO – podsumowuje Maciej Kuźniar, COO Oktawave.

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *