Connect with us

Co drugi spór na korzyść abonenta

PRAWO

Co drugi spór na korzyść abonenta

Co drugi spór na korzyść abonenta

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował raport, w którym wskazuje, że co drugi prowadzony przez UKE spór polubowny abonenta z operatorem kończył się na korzyść abonenta. UKE w ten sposób odzyskał 400 tys. zł dla konsumentów.

UKE poinformował, że w 2019 roku wpłynęło ponad 250 wniosków w sprawach pocztowych i nieco ponad tysiąc w sprawie usług telekomunikacyjnych.  Co trzeci wniosek dotyczył kwestii zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy z operatorem (325 wniosków).

Jak wskazuje UKE – powodem tego jest dość częste sytuacje, w których abonenci nie zapoznają się nawet z przekazywanym przez operatorów podsumowaniem ofert.

 – Przed zawarciem umowy lub akceptacją warunków przesłanych przez dostawcę usług np. na adres poczty elektronicznej, należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami umowy, w szczególności w zakresie ponoszonych opłat, okresu trwania promocji, usług dodatkowych oraz terminu obowiązywania umowy. Rozwiązanie umowy przed terminem jej obowiązywania, wiąże się z naliczeniem przez dostawcę usług tzw. „kary umownej”. – czytamy w raporcie UKE.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE