Connect with us

Otwarte dane udoskonalają rzeczywistość

AKTUALNOŚCI

Otwarte dane udoskonalają rzeczywistość

Otwarte dane udoskonalają rzeczywistość

Najszlachetniejszą z wartości, którą niosą ze sobą otwarte dane jest wsparcie w ratowaniu ludzkiego życia. Badania wskazują, że ok. 202 tys. osób uratowano i nawet do 400 tys. EUR zaoszczędzono, dzięki szybszemu udzielaniu pierwszej pomocy, do którego przyczyniły się otwarte dane. Skoro rozprzestrzenianie się malarii zostało wyhamowane przy ich wsparciu, co uratowało nawet 400 tys. ludzkich istnień, to czy w walce z koronawirusem także mogą być one pomocne? Jakie inne wartości niosą ze sobą otwarte dane? Capgemini porusza te zagadnienia w raporcie „Wpływ ekonomiczny otwartych danych: Możliwości tworzenia wartości w Europie”.

Zgodnie z oficjalną definicją, za otwarte dane można uznać dane instytucji lub urzędów, z których może korzystać każdy obywatel. Informacje te są ogólnodostępne w internecie i muszą spełniać określone kryteria: czytelności, zrozumiałości, użyteczności i zgodności ze standardami i przepisami prawa. Cechą otwartych danych jest możliwość przetwarzania i analizowania ich na własny użytek.

Jak wskazuje polskie prawo – na bazie otwartych danych publicznych w Europie i na świecie – powstaje coraz więcej nowoczesnych produktów i usług, a jednostki państwowe robią coraz więcej na rzecz udostępniania informacji.

Na wniosek organu Komisji Europejskiej – Europejskiego Portalu Danych – Capgemini Invent przygotowało raport „Wpływ ekonomiczny otwartych danych: Możliwości tworzenia wartości w Europie”. Celem publikacji jest ocena wartości ekonomicznej otwartych danych.

Jak pokazują dane z raportu, wartość rynku otwartych danych nieustannie rośnie. W 2019 r. wartość sektora plasowała się na poziomie 184,45 mld EUR. W najkorzystniejszym scenariuszu w ciągu najbliższych pięć lat wartość tego sektora osiągnie pułap 334,20 mld EUR. Rozwój w zakresie otwartych danych widoczny także w przypadku pracowników tego sektora. W 2019 r. zatrudnionych było ponad 1 mln osób, prognozy wskazują, że do 2025 r. liczba osób pracujących na rzecz open data będzie oscylowała w granicach 2 mln.

Korzyści pozafinansowe

Najszlachetniejszą z wartości, które niesie open data jest zwiększenie szans na ocalenie ludzkiego życia. Jak się szacuje – szybsze działanie w sytuacjach kryzysowych wynikające z korzystania z otwartych danych przyczyniło się do uratowania nawet 202 tys. osób. Za pomocą open data wykorzystanych w specjalnym narzędziu opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia Zambii uratowano 290–400 tys. osób, dzięki lepszej alokacji zasobów do walki z malarią. Usprawnienia komunikacyjne także przyczyniły do ratowania życia pacjentów w kryzysowych sytuacjach. Za sprawą skrócenia czasu dotarcia do pacjenta o minutę, udało się uratować do 202 tys. osób więcej.

Możliwości korzystania z otwartych danych zwiększa wydajność w wielu sektorach. Wśród korzyści wynikających z powszechności i ciągłego rozwoju w zakresie open data można wyróżnić m. in. oszczędność czasu. Raport Capgemini Invent wskazuje, że dzięki otwartym danym w transporcie publicznym zaoszczędzono 27 mln roboczogodzin.Zwiększenie wydajności często jest także synonimem zmechanizowania lub udoskonalenia prowadzonych procesów. Z raportu wynika, że open data przyczyniły się do ulepszenia usług językowych przez rozszerzenie tłumaczenia maszynowego.

Utknięcie w korku nie napawa optymizmem. Dzięki otwartym danym przetwarzanym w czasie rzeczywistym za pomocą nawigacji zaoszczędzono nawet 730 mln godzin. W najbardziej zatłoczonych miastach Europy w godzinach szczytu można zaoszczędzić nawet 5,5 proc. czasu na przejazd wykorzystując open data, co oznacza, że rocznie kierowca może skrócić swój czas na stanie w korkach nawet o 7 godzin.

Raport wskazuje, że już teraz 49 proc. organizacji korzysta z publicznych danych, a 77 proc. przedsiębiorstw planuje zwiększyć wykorzystywania open data na swoje potrzeby. W 46 proc. przypadków organizacji wykorzystanie otwartych danych ma wpływ na przychody firmy. Badanie pokazało także, że przedsiębiorstwa nie tylko korzystają z dostępnych zasobów informacji, ale także same je tworzą. Aż 58 proc. ankietowanych firm udostępnia niektóre swoje dane, tym samym rozszerzając bazę otwartych danych.

Wartości w wymiarze finansowym

Zaoszczędzono nawet 400 tys. EUR dzięki możliwości szybszego reagowania i udzielenia pierwszej pomocy, a być może nawet 20 mld EUR kosztów pracowniczych zaoszczędzono za sprawą usprawnieniu ruchu drogowego. Szacuje się, że niespełna o 80 mld EUR mniej wydano na energię w związku z możliwością efektywnego wykorzystania energii z alternatywnych źródeł. Zaś wśród kosztów administracyjnych udało się dokonać ograniczeń na poziomie 1 mld EUR, w ramach wykorzystania mechanicznego tłumaczenia.

International Data Corporation prognozuje, że w 2020 r. gospodarka UE oparta na otwartych danych osiągnie 388 mld EUR. Beneficjentami otwartych zasobów informacji będą wszystkie sektory – począwszy od administracji państwowych, poprzez placówki edukacyjne, naukowe, organizacje produkcyjne i usługowe. Największy wpływ mają sektory: administracyjny, naukowy/techniczny, informatyczny/komunikacyjny, transportowy.

Otwarte dane pozwalają podejmować lepsze decyzje poparte obserwacją trendów, co może w bezpośredni sposób przełożyć się na zyski przedsiębiorstw. Szereg usprawnień m. in. administracyjnych wprowadzonych po analizie dostępnych informacji także może generować wiele oszczędności w obrębie przedsiębiorstwa.

Pełny raport „Wpływ ekonomiczny otwartych danych. Możliwości tworzenia wartości w Europie” dostępny tutaj.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

1 komentarz

POPULARNE