Connect with us

SMB wydłużyło przyjmowanie zgłoszeń do konkursu Złota Słuchawka

AKTUALNOŚCI

SMB wydłużyło przyjmowanie zgłoszeń do konkursu Złota Słuchawka

SMB wydłużyło przyjmowanie zgłoszeń do konkursu Złota Słuchawka

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB – organizator konkursu Złota Słuchawka, postanowił o przedłużeniu przyjmowania zgłoszeń́ do 20.03.2020 r.

– Zdajemy sobie sprawę̨ z nadzwyczajności obecnej sytuacji i tego, że wiele osób w tym momencie nie ma czasu ani głowy do działań́ promocyjnych, edukacyjnych czy motywacyjnych. Wiemy jednak, że trudny czas minie i chcemy dać́ szansę także tym, którzy obecnie zajęci są̨ reorganizacją pracy i życia osobistego, na udział w naszej inicjatywie, która od wielu lat dostarczała pracownikom kilkudziesięciu contact center w Polsce wiele radości i powodów do dumy. Za chwilę konkursy i projekty edukacyjne staną̨ się̨ ważnym mechanizmem powrotu do normalności, co jak mam nadzieję, nastąpi jak najszybciej – mówi Urszula Zarańska Dyrektor Generalna SMB. – Nasze obecne działania także reorganizujemy w taki sposób, żeby konkursy przebiegły sprawnie i w miłej i twórczej atmosferze – jak co roku. Jesteśmy pewni, e branża CC doskonale poradzi sobie z obecną sytuacją, ale także, że będzie dużym wsparciem dla klientów wielu branż̇. Obecnie w wielu firmach trwa czas reorganizacji, która ma zapewnić́ płynność procesów bez naradzania pracowników na niepotrzebne ryzyka.

Konkurs „Złota Słuchawka” to wyjątkowe wydarzenie polskiej branży call/contact center. To jedyny konkurs branżowy, którego celem jest promocja najlepszych praktyk zarządzania działalnością cc, najlepszych projektów realizowanych w tego typu strukturach oraz firm i osób budujących profesjonalizm tej branży. Konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem branży, jak również przedstawicieli sektorów pokrewnych. Najlepsze projekty mogą zostać zgłoszone przez organizatora do innych konkursów branżowych, również o wymiarze europejskim.

W tegorocznym konkursie wybierzemy zwycięzców także w kategoriach:

Doskonała komunikacja z klientami – projekty z zakresu bezpośredniej komunikacji z klientami (marketingowej lub obsługowej; b2c lub b2b), przy realizacji których jako główny kanał komunikacji używany jest telefon lub inny kanał zdalnej komunikacji (np. e-mail, chat, wideorozmowa, itp.);

Wewnętrzne doskonalenie organizacji cc – projekty wewnętrzne związane z optymalizacją i doskonaleniem sposobu działania call/contact center, których celem jest poprawa realizowanych procesów w zakresie skuteczności, efektywności i/lub jakości (projekty racjonalizatorskie, w szczególności związane np. ze zmniejszeniem rotacji, poprawą motywacji, lub zwiększeniem satysfakcji i zaangażowania konsultantów, optymalizacją kosztów funkcjonowania, zmianą systemów motywacyjnych, optymalizacją innych wewnętrznych procesów biznesowych, itp.).

Razem – projekty z wykorzystaniem outsourcing cc – projekty polegające na współpracy między usługowym call/contact center a klientem zlecającym usługi, które w istotny sposób wpływają na osiągnięcie szczególnie korzystnych efektów tych projektów.

Najlepszy Team Leader Contact Center – manager liniowy w jednostkach call/contact center odpowiedzialny za zarządzanie zespołem, grupą konsultantów lub manager odpowiedzialny za zarządzanie zespołem specjalistów realizujących zadania wspierające w jednostkach call/contact center.

Najlepszy Zespół konsultantów Contact Center – zespół konsultantów realizujących działania obsługowe klienta jednostek call/contact center.

Najlepszy Zespół wspierający Contact Center – zespół konsultantów lub specjalistów realizujących zadania wspierające w jednostkach call/contact center.

W tym roku przyznamy 3 nagrody specjalne:

Najlepszy PraCCodawca – ten tytuł zostanie przyznany już po raz drugi organizacji, która wyróżnia się na rynku dbałością o pracowników i komfort pracy.

Technologia doskonaląca działalność CC – kategoria dla firm technologicznych oferujących najlepsze rozwiązania CC, a także dla jednostek CC chcących pochwalić się rozwiązaniami autorskimi.

CC w marketingu zintegrowanym – kategoria dla firm, które traktują CC jako integralną część procesów marketingowych

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE