Connect with us

UODO uruchomiło infolinię

IN-HOUSE

UODO uruchomiło infolinię

UODO uruchomiło infolinię

Od 2 marca br. wszystkich interesantów Urzędu Ochrony Danych Osobowych pracownicy infolinii będą obsługiwać pod jednym numerem telefonu. Urząd uruchomił właśnie infolinię.

Infolinia UODO działać będzie od 2 marca pod numerem 606-950-000. Nasi eksperci są dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00.

Do tej pory istniały dwa numery telefonów : dla obywateli i inspektorów ochrony danych (IOD). Od 2 marca br. pracownicy urzędu będą dostępni pod jednym numerem telefonu. Będą udzielać informacji wszystkim zainteresowanym poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych. 

Jak podkreśla urząd – uruchomienie wspólnej infolinii spowodowane jest rosnącą liczbą zapytań, a dzięki wprowadzonym zmianom jeszcze więcej osób i szybciej uzyska potrzebne informacje. Od grudnia ub. roku pracownicy dyżurują także godzinę dłużej. Z infolinii w jej dotychczasowej formie korzystało kilka tysięcy osób miesięcznie.

Infolinia UODO udzielać będzie:

  • informacji, kiedy stosuje się przepisy  o ochronie danych osobowych, a kiedy szczególne przepisy prawa, regulujące w sposób odrębny wykorzystywanie danych osobowych,
  • informacji na temat przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (pojęć, kogo przepisy dotyczą, jakie są obowiązki osób i firm przetwarzających dane, czyli tzw. administratorów danych w tym m.in. obowiązek informacyjny),
  • informacji, kiedy dochodzi do naruszenia danych osobowych,
  • informacji, jak dochodzić swoich praw w przypadku naruszenia prawa do ochrony danych osobowych i prawa do prywatności,
  • informacji o sprawach formalnych np. jak złożyć skargę,
  • udzielać pomocy w odnalezieniu informacji zamieszczonych na stronie internetowej UODO.

Infolinia nie będzie udzielać natomiast porad prawnych.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE