Avaya zaprezentowała swoje rozwiązanie do pracy w zespołach rozproszonych

Z myślą o coraz powszechniejszej pracy w zespołach rozproszonych i mobilnych, Avaya Holdings Corp. rozbudowała Avaya Spaces o nowe funkcjonalności łącząc komunikację głosową, tele- i wideokonferencje, komunikator, czat i zarządzanie zadaniami, co pozwala zwiększyć zarówno wydajność, jak i komfort pracy oraz zadowolenie pracowników.

Avaya Spaces to ekonomiczna aplikacja w chmurze służąca do realizacji wirtualnych spotkań i pracy zespołowej, płynnie integrująca m.in. komunikację głosową, wideo, zarządzanie zadaniami czy udostępnianie dokumentów. Dostęp do niej można uzyskać z dowolnego urządzenia końcowego.

Avaya Spaces jest łatwa w obsłudze, obejmuje spotkania internetowe i pracę zespołową oraz pozwala użytkownikom tworzyć wirtualne przestrzenie robocze, w których mogą oni wymieniać wiadomości, spotykać się, udostępniać treści i zarządzać zadaniami z poziomu przeglądarki lub urządzenia mobilnego. Umożliwia to proste, bezpieczne i efektywne realizowanie zadań przy pomocy chmury.

Analitycy przewidują, że w ciągu następnej dekady sposób pracy osób korzystających z cyfrowych narzędzi będzie podlegał fundamentalnym zmianom dzięki nowym metodom interakcji i komunikowania się. W coraz większym stopniu pracownicy nie tylko korzystają z różnorodnych informacji, ale i kontaktują się ze sobą – niezależnie od miejsca, w którym przebywają, posiadanego urządzenia czy rodzaju platformy komunikacyjnej. Sposób, w jaki zespoły korzystają z informacji, technologii i współpracują z kolegami przekształca się w bogatsze środowisko pracy obejmujące konwergentne kanały cyfrowe i różne sposoby komunikacji. Gartner przewiduje, że do 2023 r. co najwyżej co trzeci pracownik wybierze biuro jako preferowane miejsce pracy. (Gartner, Predicts 2020: Digital Workplace Applications Led by the New Work Nucleus, December 2019) Organizacje muszą zatem umożliwić zespołom pracę w bardziej efektywny i produktywny sposób, wykorzystując preferowane przez pracowników kanały i punkty kontaktu, bez względu na miejsce ich pobytu oraz urządzenia, które wykorzystują.

Oczekiwania pracowników i klientów oraz sposób, w jaki chcą oni funkcjonować, powodują przechodzenie firm do modelu komunikacji umożliwiającego swobodne łączenie różnorodnych kanałów, urządzeń i punktów kontaktu. Jest to możliwe za pomocą rozwiązań, które pozwalają na płynne przechodzenie pomiędzy kanałami – powiedziała Karen Hardy, wiceprezes ds. marketingu produktów Avaya. Avaya wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom prezentując Avaya Spaces – to łatwa w obsłudze aplikacja, która pomaga usprawnić współpracę i komunikację.

Avaya Spaces umożliwia użytkownikom tworzenie przestrzeni roboczych, w których mogą oni współpracować za pomocą komunikatora, wirtualnych spotkań i udostępniania treści. Rozwiązanie to zapewnia jednolite środowisko do prowadzenia spotkań i pracy grupowej umożliwiając prostą, ekonomiczną i bezpieczną komunikację i pracę za pośrednictwem różnorodnych kanałów. Ulepszenia w Avaya Spaces obejmują:

  • dostępne w 60 państwach – w tym w Polsce – mechanizmy komunikacji w chmurze, które pozwalają na szybsze i bardziej skuteczne współdziałanie we współczesnym środowisku pracy,
  • wirtualne pokoje, które umożliwiają przesyłanie wiadomości, odbywanie spotkań, udostępnianie plików oraz zarządzanie zadaniami w ramach różnych zespołów,
  • wideo-spotkania w rozdzielczości HD nawet dla 500 uczestników, umożliwiające także nagrywanie spotkań i udostępnianie treści,
  • możliwość łączenia z Avaya CU360 oraz z innymi systemami wideokonferencyjnymi opartymi na protokole SIP,
  • dostęp za pośrednictwem przeglądarki i aplikacji mobilnych oraz możliwość integracji ze środowiskami Google, Slack, Microsoft Office 365, Outlook i Teams,
  • zarządzanie użytkownikami przy pomocy Avaya Aura i Avaya IP Office.

Współpraca pracowników w ramach zespołów wirtualnych staje się kluczowa w wielu organizacjach. Avaya, z aplikacją Spaces, zareagowała na tę zmianę i oferuje teraz kompletne środowisko, które ułatwia współpracę stacjonarnych i mobilnych pracowników – powiedział Jim Lundy, dyrektor generalny w firmie Aragon Research.

Avaya Spaces jest teraz dostępne w elastycznym modelu subskrypcyjnym, który ułatwia klientom skalowanie dostosowanie do ich konkretnych i zmieniających się potrzeb. W ramach miesięcznego lub rocznego abonamentu klient może korzystać z oprogramowania w najnowszej wersji, wsparcia technicznego Avaya oraz możliwości przekroczenia zasubskrybowanej liczby użytkowników o 20% bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Avaya Spaces była jedną z innowacji zaprezentowanych podczas konferencji Avaya ENGAGE 2020, która odbyła się w Phoenix w Arizonie w dn. 2–5 lutego, przyciągając 3000 uczestników. Avaya ENGAGE jest doroczną konferencją dla największej na świecie społeczności użytkowników contact center[1] i komunikacji zintegrowanej, współsponsorowaną przez IAUG – International Avaya Users Group.

Słownik
1. contact center. wydzielona z organizacji jednostka zajmująca się ogółem kontaktów z klientami przedsiębiorcy poprzez nieograniczoną ilość dostępnych kanałów kontaktu. Do…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *