Connect with us

Upadłość konsumencka – nowe zasady od 24 marca

PRAWO

Upadłość konsumencka – nowe zasady od 24 marca

Upadłość konsumencka – nowe zasady od 24 marca

W ubiegłym roku upadłość konsumencka ogłosiło w Polsce 7 117 osób. Oznacza to wzrost o 20,91% w stosunku do 2018 r. To rekordowa liczba – w 2018 roku takich upadłości było nieco ponad 6,5 tys., a w 2017 roku – ok. 5,5 tys.

Najmłodsza osoba, która ogłosiła upadłość konsumencką w 2019 miała 16 lat, a najstarsza 94, a średnia wieku to 52 lata dla kobiet i 50 lat dla mężczyzn. Najwięcej upadłości dotyczy osób w wieku 40-49 lat 23,18% i 60-69 – 20,88%. Najwięcej upadłości ogłoszono w woj. mazowieckim 1581 osób, śląskim 875 osób i kujawsko-pomorskim 737 osób.

Zdaniem ekspertów dzięki nowelizacji prawa upadłościowego, która wejdzie w życie 24 marca 2020 r.  może wzrosnąć ilość ogłoszonych upadłości.

W 2020 roku liczba osób, które złożą wnioski o upadłość konsumencką i ogłoszą upadłość będzie dwukrotnie większa niż w 2019 roku. i zbliży się do 20 000 upadłości. Obecnie tylko co drugi wniosek złożony o upadłość kończy się jej ogłoszeniem – mówi  radca prawny Anna Bufnal, specjalista od upadłości konsumenckiej. – Sam fakt wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej będzie jedynie zweryfikowaniem okoliczności, że dana osoba nie jest w stanie na bieżąco obsługiwać wymagalnych zobowiązań ii zostaje otwarte postępowanie upadłościowe.

Najważniejsze zmiany

 • Bankructwo (upadłość konsumencka) będą mogli ogłosić również ci, którzy doprowadzili do swojego zadłużenia z premedytacją
 • Przyczyna zadłużenia będzie badana dopiero PO ogłoszeniu upadłości, co ma usprawnić całą procedurę
 • Sprawy w sądzie będą trwały znacznie krócej
 • Więcej formalności. W formularzu konieczne będzie wskazanie m.in. nr NIP, jeżeli był dłużnikowi nadany w ciągu ostatnich 10 lat przed dniem złożenia wniosku, informacji o przychodach i kosztach utrzymania, czy oświadczenia o prawdziwości danych.
 • Decyzje o ogłoszeniu upadłości  będą podejmowane na sam koniec całego postępowania upadłościowego (upadłość konsumencka), czyli również po przekazaniu informacji przez wierzycieli.
 • Wierzyciele będą mieli większy wpływ na postępowanie, a ich prawa będą w większej mierze zabezpieczone.
 • Dopiero PO ustaleniu przyczyn upadłości zostanie podany harmonogram spłaty (w zależności  od powodu niewypłacalności: świadomej lub nieświadomej). 

Upadłość konsumencka świadoma i nieświadoma

Nowe przepisy uproszczą procedurę ogłoszenia upadłości, ale będzie to dopiero otwarcie właściwego postępowania upadłościowego, podczas którego sąd zbada, czy dłużnik doprowadził do tego umyślnie i świadomie.

Jeśli dłużnik doprowadził do niewypłacalności umyślnie lub przez własne zaniedbania, musi spłacać swoje zobowiązania od 36 miesięcy do  7 lat.

Jeśli sąd stwierdzi, że zobowiązania powstały nieumyślnie a nawet nieświadomie konsument podlegać będzie innemu postępowaniu upadłościowemu:

 • Osoby, które ogłoszą upadłość z przyczyn niezależnych, czyli np. ze względu na chorobę czy utratę pracy, będą miały na spłatę 36 miesięcy.
 • Jeśli dłużnik nie posiada majątku i zostanie uznany za trwale niezdolnego do spłaty zobowiązań, – będzie można całkowicie umorzyć dług.
 • Nowością będzie możliwość ogłoszenia upadłości układowej, czyli zatwierdzenia układu wypracowanego z wierzycielami także dla osób, które nie są przedsiębiorcami!
 • O upadłość konsumencką będą mogły starać się także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarcząOtrzymają  one również ochronę przed bezdomnością na równych zasadach z konsumentami.
 • Dla samozatrudnionych ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma być o tyle korzystne, że obecnie upadłość mogą ogłosić na tych samych warunkach co spółki, ale w wielu przypadkach nie jest to możliwe z powodu niewystarczających środków na pokrycie kosztów postępowania.
 • Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej będą mogły wystąpić o upadłość w uproszczonej procedurze – bez sędziego-komisarza. Ma to pozwolić odciążyć sądy od obsługi najprostszych spraw.
 • Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży domu lub mieszkania dłużnika wydzielana będzie kwota odpowiadająca przeciętnemu dwuletniemu czynszowi za najem w tej samej miejscowości.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE