Connect with us

Polskie i zagraniczne firmy stawiają na inteligentne technologie

TECHNOLOGIE

Polskie i zagraniczne firmy stawiają na inteligentne technologie

Polskie i zagraniczne firmy stawiają na inteligentne technologie

Pomimo niepewnych perspektyw gospodarczych, budżety IT na rynkach niemieckojęzycznych będą nadal rosły w nadchodzącym roku. Prognozy na rok 2021 są również pozytywne, jak pokazują wstępne wyniki badania trendów w dziedzinie IT, przeprowadzonego przez Capgemini. To wyraźny sygnał dla polskiego rynku IT pokazujący gdzie należy szukać przyszłych motorów wzrostu.

Wiele firm wciąż jest w trakcie przeprowadzania procesu cyfryzacji biznesu, a po wdrożeniu technologii opartych na chmurze i Big Data stoją one przed kolejnym dużym wyzwaniem, czyli wdrażaniem inteligentnych technologii. Chociaż nie są one jeszcze aż tak powszechne, to najwyraźniej wejdą w życie szybciej niż, na przykład, chmura.

Większy budżet na digitalizację i inteligentne technologie

Ogółem prawie dwie trzecie (63 procent) firm w krajach niemieckojęzycznych zamierza zwiększyć swoje wydatki na IT (w roku poprzednim było to ok. 44 procent). Oczekuje się, że co czwarta organizacja zwiększy swój budżet o ponad 10 procent. Wzrosną również wydatki na digitalizację. W 2020 r. będą stanowić one nieco ponad jedną trzecią całkowitego budżetu na IT, a zatem wzrosną o prawie 11 punktów procentowych w porównaniu z rokiem poprzednim.

Firmy ponownie zwracają uwagę na zwiększanie wydajności i zmniejszanie kosztów

Najważniejsze wymagania IT w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w nadchodzącym roku są następujące:

  • dalsza, bardziej rozbudowa digitalizacja;
  • zwiększenie wydajności;
  • zmniejszenie kosztów;
  • opracowanie nowych, innowacyjnych produktów i usług IT.

Pomimo, że rozwój cyfryzacji pozostaje priorytetem numer jeden dla przedsiębiorstw, przyrost wydajności i redukcja kosztów zyskują na znaczeniu po raz pierwszy od 2016 roku.

– W wielu firmach cyfryzacja stała się częścią ich codziennej działalności, dlatego też uwaga kierownictwa skupia się na innych kwestiach informatycznych. Często obserwujemy taki rozwój sytuacji po fazach innowacji i eksperymentów. Zwyczajowo stosuje się również ponowną konsolidację w celu stworzenia możliwości finansowych dla dalszych innowacji. – mówi Dr Sven L. Roth, dyrektor ds. rozwiązań biznesowych i technologicznych w Capgemini w Niemczech

Wyższe wydatki na inteligentne technologie

Wydatki na inteligentne technologie, takie jak uczenie maszynowe, analiza predyktywna czy rozpoznawanie obrazów, rosną średnio z mniej niż 10 procent do około 14 procent całkowitego budżetu IT (w porównaniu rok do roku). Ogólnie jednak, temat ten jest tylko priorytetem dla mniej niż co dziesiątej badanej organizacji. Intensywnie w te obszary inwestują firmy z branży motoryzacyjnej, dostawcy usług logistycznych i dostawcy energii.

W ubiegłym roku byliśmy zaskoczeni tym, jak wiele firm było już zaangażowanych w ten dość nowy obszar. Jednak obecne wyniki pokazują, że byli to pionierzy nowych zastosowań. Wykorzystanie inteligentnych technologii właściwie nie wzrasta wśród ogółu społeczeństwa. – komentuje Thomas Heimann, dyrektor ds. architektury korporacyjnej w Capgemini i współautor badania dotyczącego trendów w branży IT

Jak Polskie firmy mogą wykorzystać rosnące wydatki na IT w krajach niemieckojęzycznych?

Jak wynika z opracowania IT/ICT Sector in Poland przygotowanego przez PARP, Niemcy są głównym odbiorcą eksportowanych przez naszych przedsiębiorców produktów IT. W 2017 ich łączna wartość wyniosła 2,6 mld EUR, to ponad ćwierć całości sprzedanych za granicę polskich produktów technologicznych. Prym wśród nich wiedzie sprzęt do automatyzacji przetwarzania danych (35,5%).

Tendencja wzrostowa polskiego eksportu oraz chęć zagranicznych partnerów biznesowych do zwiększania wydatków w tym obszarze, stanowią dużą szansę na dalszy rozwój rodzimych wytwórców i dostawców produktów oraz rozwiązań IT. Dlatego polscy przedsiębiorcy powinni uważnie śledzić rozwój rynków niemieckojęzycznych, które z racji na ich zainteresowanie nowymi technologiami oraz położenie geograficzne, są niezwykle atrakcyjnymi rynkami zbytu dla nich.

W 2018 r. łączna wartość wyeksportowanych polskich produktów IT osiągnęła historycznie wysoką wartość 10,7 mld EUR (o 6,3% więcej niż rok wcześniej). A rynek wciąż rośnie.

Warto stawiać na chmurę, Big Data i AI

W wymienionym wyżej raporcie, PARP wskazuje też, które usługi oraz produkty IT będą cieszyły się w najbliższej przyszłości największym zainteresowaniem. Uwaga rynku skupi się głównie na usługach opartych na chmurze. Wartość tego sektora powinna osiągnąć poziom 350 mld EUR w tym roku. Dużym zainteresowanie, choć mniejszym, cieszyć się będą też narzędzia służące gromadzeniu i przetwarzaniu Big Data. Łączna wartość obrotu nimi rośnie w tempie ok 10% rocznie i w 2027 r. osiągnie pułap 93 mld EUR. Trzecim ważnym obszarem rozwoju, którym należy się zainteresować, są rozwiązania oparte na inteligentnych technologiach. Według szacunków PwC przywołanych przez PARP, w 2030 będą one odpowiedzialne za 45% zysków generowanych przez światową gospodarkę.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE