CSR przyciąga talenty do firm

58% Polaków chętniej aplikuje o pracę do firm, które angażują się w działania CSR – wynika z najnowszych badań Pracuj.pl. Społeczna odpowiedzialność biznesu odgrywa rosnącą rolę przy przyciąganiu kandydatów. Co ważne, pracodawcy coraz częściej sięgają po różnorodne, mniej powszechne formy wywierania pozytywnego wpływu na otoczenie. Jednocześnie sami pracownicy wciąż najczęściej angażują się w zbiórki datków czy akcje charytatywne.

Rosnąca popularność działań CSR

CSR (Corporate Social Responsibility) – czyli społeczna odpowiedzialność biznesu – to jedno z pojęć, które zrobiły w ostatnich latach dużą karierę. O rosnącej liczbie firm, które deklarują inicjatywy w tym zakresie, świadczą deklaracje Polaków. 56% respondentów badania Pracuj.pl twierdzi, że ich pracodawca podejmuje jakiekolwiek działania CSR.Co właściwie kryje się za tym terminem? W najbardziej ogólnym ujęciu oznacza on wdrażanie strategii biznesowej uwzględniającej interes publiczny, w tym wsparcie lokalnych społeczności czy ochronę środowiska. W bardziej powszechnym rozumieniu ze społeczną odpowiedzialnością biznesu łączy się natomiast zaangażowanie firm m.in. w dobroczynność, akcje proekologiczne, pomoc dla społeczności lokalnych, edukację czy wolontariat.

Dobry wizerunek zaangażowania

Choć w teorii CSR nie ma charakteru działań wizerunkowych, w praktyce wpływa on znacząco na sposób postrzegania firmy. Według ustaleń Pracuj.pl aż 3 na 4 badanych Polaków uważa społeczną odpowiedzialność biznesu za pozytywne zjawisko, co czwarty odnosi się do niego obojętnie, a tylko 2% – negatywnie.

– Działania CSR są zauważane przez potencjalnych pracowników, szczególnie z generacji Z i Y. To oni najczęściej chcą pracować dla firm akcentujących swoje zaangażowanie w działania prospołeczne czy redukujące negatywny wpływ na środowisko. CSR to szansa na przyciągnięcie talentów, które cenią te same wartości i utożsamiają się z DNA marki. Z drugiej strony, CSR niespójny z profilem działalności firmy może przynieść pracodawcy poważne problemy wizerunkowe. Dlatego tego typu inicjatywy trzeba podejmować rozważnie i przy zachowaniu zgodności z szerszą strategią – mówi Konstancja Zyzik, Talent Acquisition & Capabilities Development Manager w Grupie Pracuj.

CSR przyciąga talenty

Badania Pracuj.pl potwierdzają, że zaangażowanie firmy w CSR jest dla wielu kandydatów istotnym atutem. Aż 58% respondentów uważa, że biorąc udział w rekrutacji chętniej podjęliby pracę w firmie, która jest zaangażowana w CSR. Jeszcze więcej, bo 59% deklaruje to w wypadku firm, które dają możliwość wsparcia tych działań swoim pracownikom.

REKLAMA

Deklaracje Polaków pokrywają się z postawami zagranicznymi. Według analizy „Cone/Porter Novelli Purpose” aż 68% Amerykanów deklaruje, że chciałoby pracować dla firmy z ugruntowaną strategią odpowiedzialności. Badacze dodają, że marki aktywne w zakresie CSR mogą budować silniejsze więzi emocjonalne z klientami.

Firma zaangażowana w CSR, czyli…

Jak pokazuje badanie Pracuj.pl, Polacy z zaangażowaniem w CSR najczęściej łączą firmy działające na większą skalę oraz pochodzące z zagranicy. Co ciekawe, ze społeczną odpowiedzialnością biznesu zdecydowanie częściej kojarzeni są prywatni, a nie państwowi pracodawcy. Warto także zauważyć, że ponad połowa badanych Polaków (51%) uważa, że w akcje CSR częściej angażują się firmy, które przykładają dużą wagę do dobrego samopoczucia pracowników – tylko 7% uważa odwrotnie.

Zbiórki datków najbardziej popularne

Według 56% respondentów Pracuj.pl ich pracodawcy realizują jakiekolwiek działania CSR. W jakie projekty angażują się jednak najczęściej sami pracownicy? Wśród badanych, których firmy realizują akcje CSR, aż 42% wspiera zbiórki darów lub datków. To zdecydowanie najbardziej popularna aktywność wśród pracowników.O rosnącej roli akcji dobroczynnych w życiu biznesu świadczy np. skala, jaką w ostatnich latach zyskała akcja „Szlachetna Paczka”, wspierająca rodziny i osoby w trudnej sytuacji życiowej. Jeszcze w 2012 roku paczki przygotowane przez firmy stanowiły 10,5% całości, w 2019 było to już 21%. W ostatnią edycję zaangażowały się zespoły około 3500 firm.

– Aż 99% wolontariuszy deklaruje chęć udziału w projekcie w kolejnym roku. Ewolucja rynku pracy pociągnęła za sobą szereg zmian. Dawanie pracownikom poczucia wpływu, dni wolne na wolontariat, możliwość wyboru inicjatyw, jakie wesprze firma i wiele innych to tylko część z działań, jakie zaczęto podejmować wraz z rozwojem strategii employer brandingu i CSR. Według naszych badań aż 75% osób zaangażowanych w wolontariat pracowniczy wskazuje na poprawę samopoczucia w pracy. 87% potwierdza, że ta inicjatywa wpłynęła na ich ogólne zadowolenie z życia. To kolejne potwierdzenie, że CSR to nie wydmuszka, a autentyczne działania w tym zakresie przyciągają do pracodawcy – opowiada Dominika Langer-Gniłka, Dyrektor Działu Współpracy i Rozwoju w Stowarzyszeniu WIOSNA.

Pomoc systemowa w ramach takich programów jak Szlachetna Paczka, zbiórki darów lub datków to nie jedyna kategoria działań CSR angażujących Polaków. Na dalszych miejscach znalazły się kiermasze i aukcje charytatywne (24%), zawody sportowe (20%) oraz wydarzenia dla potrzebujących (17%).

CSR niejedno ma imię

W obliczu dyskusji o zmianach klimatycznych warto zauważyć, że 17% badanych deklaruje wsparcie akcji proekologicznych. Przykładem marki, która inwestuje w ten obszar, jest Shell Polska. Tylko w 2019 roku krakowskie centrum biznesowe firmy dzięki zaangażowaniu zespołu i optymalizacji działania biura zredukowało o 21% zużycie energii oraz o 20% produkcję odpadów. Ponadto o 2 tony zmniejszono emisję CO2, m.in. dzięki angażującej ponad 100 osób kampanii „Ride your bike”, promującej podróże do pracy rowerem.Tylko 1 na 10 badanych deklaruje udział w konkursach na najlepsze pomysły CSR. Nie oznacza to, że w Polsce brak przykładów takich inicjatyw. Program grantowy Capgemini odnotował w Polsce już osiem edycji. Pracownicy w ramach wspólnego budżetu zgłaszają projekty społeczne, a ich beneficjentami jest społeczność lokalna w 5 miastach. Zwycięzców wyznacza kapituła reprezentująca środowiska biznesowe, społeczne, miejskie i naukowe. Do tej pory zrealizowano 101 projektów z udziałem 1000 pracowników i wolontariuszy.

Podobny projekt „Pomoc z efektem w@w” realizuje od siedmiu lat także Grupa Pracuj, w której zaangażowane zespoły pracowników walczą o wewnętrzne granty od firmy na cele CSR. Efektem jest realizacja co roku 5-10 miniprojektów w całej Polsce. Jednak najważniejszym obszarem CSR dla Grupy Pracuj jest wsparcie projektów edukacyjnych. Firma od 2015 roku wraz z Fundacją im. S. Batorego prowadzi Fundusz Stypendialny, wspomagający studentów kierunków IT z niezamożnych środowisk. Projekt wsparł już 38 stypendystów. Do innych inicjatyw w tym obszarze należą m.in. projekt „Możesz ITy” oraz Akademia Przyszłości Stowarzyszenia Wiosna.

Odpowiedzialni społecznie

Badania Pracuj.pl pokazują, że Polacy są pozytywnie nastawieni do CSR i postrzegają zaangażowanie w ten obszar jako atut. To dobry sygnał, ale także lekcja dla firm w Polsce. Strategie CSR nie istnieją bez zaangażowania pracowników. Aby zachęcić do niego zespół, potrzebny jest pomysł – zrozumiały, dobrze wprowadzony, zgodny z charakterem zarówno specjalistów, jak i całej organizacji. Przy tworzeniu akcji CSR warto o tym pamiętać – i śledzić przykłady projektów, które odniosły sukces.

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *