Connect with us

Polacy zostali optymistami gospodarczymi

RAPORTY

Polacy zostali optymistami gospodarczymi

Polscy konsumenci nie są już tak sceptyczni, jak wynika z najnowszego badania Głównego Urzędu Statystycznego. Dobrze oceniamy nie tylko własną sytuację finansową, ale także z nadzieją spoglądamy w najbliższą przyszłość. Przewidujemy pozytywne zmiany m.in. w sytuacji własnych gospodarstw domowych. 

Optymiści wg. GUS, pesymiści wg. Kantar

Nieco mniej kolorowo przedstawiają się badania Kantar Public. 39% Polaków uważa, że kierunek biegu spraw w kraju zmierza w złą stronę. A jedna piąta uważa, że nie zmienią się w ciągu najbliższych trzech lat. Tylko 15% jest zdania, że ulegną pogorszeniu. 

Gdyby sytuację na rynku przełożyć na poglądy polityczne, to dla 83% osób o poglądach prawicowych gospodarka się rozwija. Nieco mniej optymistów jest po lewej stronie sceny politycznej – tam pozytywnie wypowiada się co drugi wyborca.

Wskaźnik ufności konsumenckiej

GUS zapytał respondentów badania o stosunek do obecnej sytuacji oraz prognoz na najbliższe miesiące. Zdaniem GUS odpowiedzi były wyłącznie pozytywne. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), opisujący aktualnie panujące nastroje, wyniósł w czerwcu 9,6. Osiągnął tym samym wzrost o 1,3% względem miesiąca poprzedniego. Polacy wyżej niż w ostatnim badaniu ocenili dzisiejszą sytuację finansową zarówno państwa (o 2,1%), jak i swojego gospodarstwa domowego (o 3,1%). Wzrost o 2,6% zanotował też wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK). Wyniósł on 7,5 pkt. Wskażnik ten pisuje tendencje oczekiwane w najbliższych miesiącach. Na wynik ten wpłynęła m.in. pozytywna ocena spodziewanych zmian w sytuacji gospodarstw domowych w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Jednak wskaźnik ufności konsumenckiej to miara subiektywna. Wg. obiektywnych danych dotyczących poziomu inflacji i wzrostowi cen. 54% respondentów badania Kantar Public jest zdania, że sytuacja nie zmieni się lub pogorszy się. Tylko 38% respondentów uważa, że poprawi się.

Wzrósł odsetek pozytywnie oceniających zarówno kierunek zmian w kraju oraz prognozę̨ zmian warunków życia ludzi, ale przede wszystkim – stan gospodarki. Co zatem sprawiło, że dotychczasowy negatywny trend się̨ zmienił, a Polacy zdecydowanie lepiej zaczęli postrzega rzeczywistość, w której żyją? Wydaje się, że przyczyn takiej zmiany można upatrywać w zapowiedzi wprowadzenia nowych propozycji programowych partii rządzącej, czyli tzw. „Piątki Kaczyńskiego”. Deklaracja wprowadzenia programu „500+” na pierwsze dziecko, „trzynastki” dla emerytów, zwolnienie z podatku PIT dla młodych osób oraz przywrócenie zlikwidowanych wcześniej połączeń autobusowych z całą pewnością wpłynęły na wzmocnienie optymistycznych nastrojów i perspektyw na przyszłość. Pozytywny trend może być podtrzymany pod warunkiem realizacji przedstawionych obietnic. – mówi Anna Trząsalska, Senior Research Executive w Kantar Public.

Wzrost wskaźników to ważna informacja świadcząca o dobrej passie i sprzyjającej koniunkturze na rynku – szczególnie analizując to, jakie wartości przyjmowały w latach poprzednich. Do 2016 roku były one ujemne, obecnie pozostają zaś w tendencji wzrostowej. Zmiana nastawienia konsumentów jest miarą ożywienia całej gospodarki. Jeśli kupujący patrzą w przyszłość optymistycznie, oznacza to, że rynek się rozwija. To dobra wiadomość dla producentów i sygnał świadczący o tym, że w najbliższej przyszłości czekają nas pozytywne zmiany – mówi Stephane Tikhomiroff, dyrektor generalny Perfetti Van Melle Polska.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE